WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Виробничі процеси у гірничодобувній промисловості - Реферат

Виробничі процеси у гірничодобувній промисловості - Реферат


Реферат на тему
Виробничі процеси у гірничодобувній промисловості
План
1 Загальні відомості з геології і розвідка корисних копалин
2 Видобування корисних копалин
3 Збагачення корисних копалин
ЛІТЕРАТУРА
1 Загальні відомості з геології і розвідка корисних копалин
Зовнішня тверда частина земної кори називається літосферою. Вона складається із корінних та наносних порід. Корінні породи залягають на місці свого первісного утворення. Наносні породи створюються в результаті руйнування корінних порід. Вони перенесені з місць свого первісного утворення за допомогою води і повітря.
За ступенем використання породи поділяють на корисні копалини і пусті породи. Пусті породи - це такі, що в даний час не використовуються. Поділ порід на корисні копалини і пусті породи є умовним. 3 часом межа між ними зміщується у бік пустих порід.
Природне скупчення корисної копалини, що має певний об'єм, називають родовищем. Родовища бувають корінними і у виді розсипу. Розсипи зустрічаються у вигляді пухких пісчано-глинистих сумішей. Розсипи залягають пластами і, як правило, мають велику площу.
Корисні копалини у корінних родовищах можуть мати правильну і неправильну форму залягання. Правильна форма - це пласт або жила. Неправильна форма - це шток, гніздо або лінза. З промислової точки зору, найбільшу зацікавленість викликають пласти.
Пласт - це залягання гірничих порід, яке обмежене двома площинами. Таку форму завжди мають осадкові породи. Усі пласти в період свого утворення мали горизонтальне положення.
Основні параметри пласта: кут падіння , кут простягнення , потужність пласта m і глибина залягнення h (рис.1).
Висячий бік
h
. .
m . .
Лежачий бік
Рисунок.1 - Параметри пласта
Розрізняють пласти за кутом падіння :
- горизонтальні.................0 - 3 ;
- пологі...............................4-25 ;
- похилі..............................26-45 ;
- круті.................................46-90 .
Напрямок простягнення пласта відносно меридіана визначається кутом простягнення , який може коливатись від 0 до 90 .
За потужністю пласти поділяються на :
- надто тонкі m = до 0,6 м;
- тонкі m = 0,5 - 1,3 м;
- середньої потужності m = 1,3 - 3,5 м;
- потужні m більше ніж 3,5 м.
Потужність пласта, глибина його залягання і кут падіння зумовлюють спосіб добування корисної копалини.
Декілька пластів, розташованих паралельно (один над одним), називають свитою пластів.
А) Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин
Роботи, пов'язані з пошуками родовищ корисних копалин, називають пошуками. Роботи, пов'язані з дослідженням глибини залягання, розмірів і складу корисної копалини, називають розвідкою або розвідуванням.
Геологічні роботи поділяють на чотири стадії:
- виявлення ознак корисної копалини;
- відшукування родовища;
- розвідка родовища;
- геологічне дослідження залежі.
В гористій місцевості рудні копалини залягають переважно жилами. В горбистій - пластові залягання. Іноді корисні копалини виходять прямо на поверхню землі, тоді пошук їх спрощується.
Якщо родовище залягає на значній глибині, для його дослідження бурять розвідувальні свердловини, прокладають виробки. Таке розвідування коштує дорого. Найчастіше у таких випадках застосовують геофізичні способи розвідки.
Б) Геофізичні способи пошуків родовищ
До геофізичних способів пошуків родовищ належать: електророзвідка, магніторозвідка, гравітаційна розвідка, сейсморозвідка, радіорозвідка, радіоактивна і ультразвукова розвідка.
Електророзвідка - по швидкості проходження електричного струму в верхніх шарах земної кори роблять висновки про наявність корисної копалини.
Магніторозвідка - наявність корисної копалини виявляють по відхиленню магнітної стрілки магнітометра (компасу) . Таку розвідку можна робити навіть з літака.
Гравітаційна розвідка. У будь-якій точці земної поверхні діють сили тяжіння. Нерівномірність сил тяжіння у різних точках зумовлена нерівномірністю розподілу мас у земній корі. Стрілка гравітометру зміщується у бік залягання, яке має щільність більшу, ніж навколишні породи. Гравітаційна розвідка дозволяє встановити контури залягання рудних родовищ.
Сейсморозвідка - основана на визначенні швидкості розповсюдження в земній корі пружних хвиль, що виникають при вибуху. Для цього роблять декілька свердловин. В одні закладають вибухівку, в інші - сейсмографи. Потім роблять вибух і спостерігають за показаннями сейсмографів.
Радіорозвідка - основана на зміні швидкості радіохвиль при про-ходженні через породи різної щільності. Локатор випромінює радіохвилі, а приймач їх приймає.
Ультразвуковий метод - оснований на тому, що в надра землі посила-ється сигнал в ультразвуковому діапазоні хвиль. Якщо він зустрічає щільні шари корисної копалини, хвилі відбиваються від них, повертаються на поверхню і реєструються спеціальними приладами.
Радіоактивні методи - використовують властивості деяких елементів, які самоповільно розпадаються, випромінюючи при цьому певні частки, що фіксуються дозиметрами
При розвідці нафтових і газових родовищ використовують газову зйомку місцевості. Приклад - газовий лічильник - реєструє навіть незначні концентрації газу в повітрі.
В) Розвідка родовищ
Після виявлення родовища приступають до його розвідки. При розвідці проводять такі дослідження:
- виявляють форму залягання корисної копалини і площу її розпов-сюдження;
- виявляють глибину залягання, кут падіння і напрямок про стягнення;
- виявляють потужність залежи і змінення її по простяганню і падінню;
- досліджують мінералогічний і хімічний склад залежи та його власти-вості;
- вивчають зміни якості корисної копалини по глибині, простягненню і падінню.
При пластовому заляганні складається повний геологічний розріз родовища.
Залежно від ступеня розвіданості родовища корисних копалин поділяють на три групи: А, Б, С. Родовища групи А - це повністю розвідані, вивчені і підготовлені до розробки. До групи Б належать відносно розвідані і попередньо опробувані родовища. До групи С належать родовища, встановлені геологічними дослідженнями при пошукових роботах, тобто прогнозні родовища.
Г) Фізико-механічні властивості гірничих порід
Способи добування корисних копалин і застосовувана техніка багато в чому залежать від властивостей гірничих порід. Дослідження цих властивостей (механічних і хімічних) є складовою

 
 

Цікаве

Загрузка...