WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини - Реферат

Промислове виробництво – основа життєдіяльності людини - Реферат


Реферат на тему
Промислове виробництво - основа життєдіяльності людини
План
1 Загальні відомості про промислове виробництво
2 Поняття про технологію і процеси
3 Оснащення промислового виробництва
4 Структура промисловості чернігівської області
Література
1 Загальні відомості про промислове виробництво
Все, що оточує людину на землі - є нескінченний світ живої і неживої природи. Природа творить свої конструкції мільйони років - гори, моря, ріки, озера. Людині на створення нової конструкції відводиться декілька місяців, іноді років (будинок, міст, автомобіль).
Для забезпечення нормальної життєдіяльності сучасній людині необхідні: їжа, одяг і взуття, житло; знаряддя і засоби виробництва, транс-порт, енергія, ліки і предмети санітарії, інформація, зброя.
Переважна більшість перелічених атрибутів у природі в готовому вигляді не зустрічається, їх виробляє людина для свого споживання. Отже, виробництво є основою життєдіяльності людини.
Будь-яка діяльність людини завжди носить творчий характер. Але так сталося, що ми часто захоплюємось творчістю письменника, композитора, художника і дуже рідко згадуємо творчу діяльність конструктора, технолога, менеджера. А, між іншим, створення нової техніки, нових технологій і організація виробництва - це захоплююча галузь людської діяльності, багата на цікаві відкриття і велике духовне натхнення.
Протягом декількох тисячоліть свого існування людство накопичило великий досвід виробництва. Розглянути і ретельно вивчити його - фізично неможливо. Тому при вивчені курсу "Техніка і технологія промислового виробництва" ми ставимо за мету познайомитись лише з основними галузями промисловості, з технологічними процесами та обладнанням цих галузей.
Все виробництво можна поділити (умовно) на промислове і аграрне. Організацією промислового виробництва займаються менеджери промислових підприємств і організацій, аграрного - менеджери аграрного виробництва.
Усі промислові виробництва поділяються на галузі: гірничодобувну, нафто-газодобувну, металургійну, хімічну, будівельну і машинобудівну, лісову і деревопереробну, легку (текстильна, швейна, взутева) та харчову.
Галузь промисловості - це сукупність промислових і виробничих об'єднань (підприємств), науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, які виготовляють продукцію споріднену за сировиною та призначенням, використовуючи при цьому схожі технологічні процеси і спеціально підготовлені кадри працівників.
Галузі промисловості України об'єднані в промислові комплекси. Найважливішими з них є такі:
- паливно-енергетичний комплекс, до якого належить вугільна промис-ловість (Донецьк, Львівсько-Волинський район), нафтова і газова промис-ловості (Прикарпаття, Чернігівська обл.), електроенергетика (гідроелек-тростанції, теплові і атомні електростанції);
- гірничо-металургійний комплекс, до якого входять чорна металургія (Донбас, Кривбас, Приазов'я) і кольорова металургія (алюміній - Запоріжжя, мідь - Волинь, Донецька обл., ртуть - Донецька обл.);
- машинобудування - величезний комплекс з дуже складною струк-турою: важке машинобудування, електротехнічне, транспортне, сільсько-господарське машинобудування, верстато- і приладобудування. На Україні немає жодної області, де не були б розташовані підприємства машинобудування. значна частина цих підприємств до недавнього часу була мілітаризованою. Більшість мілітаризованих підприємств машинобудування зараз напівпрацюють. І це є одним з основних факторів економічної кризи в Україні і соціальної напруженості у суспільстві.
Кожна галузь промисловості має свій кінцевий продукт. Для гірничодобувної галузі кінцевим продуктом є руда, вугілля. Для металургійної галузі - сталь, чавун, сплави. Для машинобудування - машини, верстати, апарати, прилади, пристосування та запасні частини до них.
2 Поняття про технологію і процеси
Слова "техніка" і "технологія" мають грецьке походження (технос - ремесло). Технологія - наука про ремесло, як різновид людської діяльності.
Кожне промислове виробництво застосовує свої технології. Від рівня застосованої технології залежить конкурентоспроможність кінцевого продукту, на ринку збуту. Тому провідне місце на світовому ринку виборюють ті країни, які використовують новітню технологію. Новітні технології створює наука. Тому від рівня науки і освіти країни в значній мірі залежить добробут її громадян.
В основі будь-якого виробництва лежить виробничий процес.
Виробничий процес - це сукупність дій, за домогою яких видобувають сировину, перероблюють її в матеріали, з яких виготовляють готові вироби. Виробничий процес складається з багатьох технологічних і допоміжних процесів.
Технологічний процес - це основна частина виробничого процесу, в якій безпосередньо здійснюються зміна форми, розмірів або стану сировини (матеріалу) і отримання кінцевого продукту виробництва конкретної галузі.
Допоміжний процес включає збереження, контроль, транспортування сировини, матеріалів та готової продукції, підготовку виробництва, експлуатацію обладнання і будівель (приміщень, де відбуваються технологічні процеси).
Кожний технологічний процес може бути розділений на більш дрібні технологічні ланки (стадії або операції) і представлений у вигляді технологічної схеми, що пояснює процес переробки сировини в готові вироби, або кінцевий продукт.
У кожній галузі промисловості застосовують свої, характерні для цієї галузі заходи, технологічні і виробничі процеси.

 
 

Цікаве

Загрузка...