WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості - Реферат

Техніка, технологія і продукція хімічної промисловості - Реферат

30-70%. Крім того вони поліпшують якість продукції - підвищують вміст цукру в буряках і винограді, крохмалю - в картоплі, білку - у зерні, збільшують міцність волокон льону. Вони також підвищують стійкість рослин до хвороб, посухи і холоду. Витрати на мікродобрива в розмірі 1 гривні повертаються прибутком у розмірі від 3 до 8 гривень.
За станом міндобрива поділяють на рідинні і тверді. Рідинні - дешевші, але їх незручно зберігати і транспортувати. Тому більшість міндобрив випускають у твердому стані - у вигляді кришталевого порошку або гранул.
За складом міндобрива поділяють на прості (з одного компонента) і складні (декілька компонентів).
За концентрацією міндобрива поділяють на концентровані (вміст компоненту більше, ніж 37,5%) і неконцентровані (менше 37,5%).
За фізіологічним впливом міндобрива поділяють на кислі (наприклад: сульфат амонію), лугові (нітрат натрію) і нейтральні (калійна селітра).
За основним компонентом мінеральні добрива поділяють на азотні, фосфорні і калійні. Співвідношення випуску цих добрив: 50:30:17.
Промисловість України випускає біля 50 найменувань мінеральних добрив, але найбільше поширення набули саме азотні, фосфорні і калійні. Розглянемо найбільш поширені з них:
- азотні:
1) безводний аміак - 82,3% азоту;
2) карбамід (моче вина) - 46,6% азоту;
3) аміачна селітра - 35% азоту;
4) сульфат амонію - 21% азоту.
- фосфорні:
1) подвійний суперфосфат - 48% Р2О5;
2) преципітат - 36% Р2О5;
3) знефторений фосфат - 38% Р2О5;
4) фосфоритна мука - 22% Р2О5 .
- калійні: сульфат калію; сильвініт; каїніт; хлористий калій.
Більша половина міндобрив випускається у концентрованому вигляді. Більше 80% - складні або їх ще називають комплексними. Серед комплексних відрізняють:
- суміжні - такі, що утворюються перемішуванням декількох простих добрив. Найчастіше, наприклад, використовують таку суміш: суперфосфат + аміачна селітра;
- хімічно пов'язані - це відомі вам амофос, нітрофос і нітрофоска, які продаються у розфасованому вигляді для дачників.
Мікродобрива - це хімічні з'єднання з елементами бор, мідь, марганець, молібден, цинк та ін. Усього хімічна промисловість випускає близько 20 найменувань мікродобрив. Іноді мікродобрива додають як складовий компонент до комплексних добрив.
Мікродобрива покращують якість, підвищують врожаї, а також запобігають захворюванням рослин.
Норми витрат міндобрив на 1 га землі залежно від виснаженості знаходяться у таких межах: фосфорні - 40-140 кг; калійні - 40-200кг; азотні - 30-50 кг; мікродобрива - 1-3 кг.
Окрім добрив неорганічна хімічна промисловість України випускає близько 70 видів ядохімікатів - для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, і близько 20 видів гербіцидів - для боротьби з бур'янами.
Література
1 Авілов О.В. Велика хімія України. -К.: -1985.
2 Анохін В.В. Хімія і фізика полімерів. -К.: -1971.
3 Архангельский Б.П. Пластические масы: Справочное пособие. -М.: -1981.
4 Баденков П.Ф. Резина - конструкционный материал совершенного машиностроения. -М.: -1967.
5 Богданов В.В. Удивительный мир резины. -М.: -1989.
6 Бондаренко А.Д. Технология химической промышленности -К.: -1982.
7 Брацыхин Е.А. Технология пластических масс. -Л.: -1974.
8 Вимовтов А.Н. Химическая технология. -К.: -1973.
9 Вовкотруб М.П., Макаренко В.М. Мінеральні добрива: посібник для вчителів. -К.: -1982.
10 Волокна из синтетических полимеров. /Под. Ред. Н.Б. Паксивера. -М.: -1970.
11 Гальчинский А.С. Применение химических веществ. -М.: -1997.
12 Гарбар М.И. и др. Пластические массы. -М.: -1997.
13 Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. -М.: -1978.
14 Гусев В.С. Химические волокна в текстильной промышленности. -М.: -1971.
15 Ерёмина К.М., Борухсон В.В. Текстильные волокна, их производство и свойства. -М.: -1986.
16 Заздлина З.А. Основы технологии химических волокон. Учебник для вузов. -М.: -1985.
17 Зыков Д.Д. и др. Общая химическая технология: Учебное пособие /Под ред. Н.С. Аврвмова и Н.В. Лебедева. -М.: -1966.
18 Иванова В.Н., Алешунина Л.А. Технология резиновых технических изделий. -Л.: -1988.
19 Изготовление и классификация полимеров: Учебник /Под ред. А.М. Наговицина. -М.: -1994.
20 Керрич М.Л., Ковалев М.П., Черниева Ю.И. Общая химическая технология. -Харьков: -1969.
21 Кирпичников П.А. Технология резиновых изделий. -Л.: -1991.
22 Киявка В.А., Поляков Н.Н., Ариньева А.В. Технология азотных удобрений. -М.? -1984.
23 Копылов В.В. В мире полимеров. -М.: -1983.
24 Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. -М.: -1976.
25 Кукин Г.Н., Соловьёв А.Н. Текстильное материаловедение. В 2-х томах. -М.: -1971.
26 Левин Б.М., Левин А.Н. Применение пластмасс и економия материалов в промышленности. -М.: -1982.
27 Микороудобрения: справочная книга. /Под ред. П.И. Анспока -Л.: -1978.
28 Общая химическая технология /Под ред.А.С. Безимянской. -М.: -1974.
29 Общая химическая технология /Под ред. И.Э. Фурмера. -М.: -1977.
30 Основы химической технологии /Под ред. С.Д. Бескова и др. -М.: -1982.
31 Первичная обработка шерсти /Под ред. Н.В. Рогачёва -М.: -1987.
32 Переработка пластмасс: справочное пособие /Под ред. В.А. Брагинского. -Л.: -1985.
33 Пластические массы и бытовые химические товары /Под ред. Г.И. Кутянина. -М.: -1988.
34 Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. -Л.: -1983.
35 Применение резиновых технических изделий в народном хозяйстве. Справочное пособие /Под.ред. Д.Л.Федюнина. -М.: -1986.
36 Производство пластмасс /Под ред. А.М. Сухутина. -Л.: -1989.
37 Роговин З.А. Основы химии и технологии химических волокон. -М.: -1974.
38 Рудзитис Г.Е. Химия. -М.: -1990.
39 Рукавишников А.І. Хімічна промисловість України. -1980.
40 Ряузов А.Н. и др. Технология производства химичских волокон. -М.: -1980.
41 Синтетические волокна /Под ред. Пакшвера. -М.: -1969.
42 Соколов Р.С. Химическая технология, т.2. -М.: -1999.
43 Соколовский А.А. Технологичия минеральных удобрений -М.: -1986.
44 Справочник по пластическим массам /Под ред. .М. Катаева и др. -М.: -1975.
45 Терминологический справочник по резине /Под ред. Ф.А. Махлиса и Д.Л. Федюкина. -Л.: -1990.
46 Технология важнейших отраслей промышленности /Под ред. Гринберга, -М.: -1985.
47 Технология пластических масс /Под.ред. В.В. Коршака. -М.: -1985.
48 Технология резиновых изделий. Учебное пособие для вузов/Под ред.П.А. Кирпичникова. -Л.: -1991.
49 Тябин Н.В., Попов А.В. Процессы и аппараты резиновой промыш-ленности. -Л.: -1988.
50 Удобрения, их свойства и способы использования /Д.А. Кореньков, И.И. Синягин, А.В. Петербургский и др. - М.: -1982.
51 Удобрения. Производство и применение минеральных удобрений /Под ред. А.В. Питербургского. -М.: -1985.
52 Удобрения. Производство и применение /Под ред. Т.Л. Чабановой. -М.: 1977.
53 Фингер Г.Г. Производство вискозы. -М.:
54 Фурман И.Э., Зайцев В.Н. Общая химическая технология. -М.: -1974.
55 Фурсин И.Э. Общая химическая технология. -М.: -1974.
56 Химия и физика полимеров /Тугов И.И., Кострыкина Г.И. -М.: -1989.
57 Екологічні основи використання добрив. /Є.Г. Догодюк, В.Т. Мамонтов, В.І. Гамалей та ін. -К.: -1988.
58 Яковлев А.Д. Технология изготовления изделий из пластмасс. -М.: -1972.

 
 

Цікаве

Загрузка...