WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Техніка і технологія металургійної промисловості - Реферат

Техніка і технологія металургійної промисловості - Реферат

(побудована у 1974р.). Її характеристики:
- Vк = 5,5 тис. м3;
- загальна висота - більше 100м;
- корисна висота - 60м;
- річна продуктивність - Тр = 4-4,5 млн.т чавуну.
Доменна піч працює за принципом протитоку: в ній безперервно рухаються зверху вниз - шихтові матеріали, а знизу вверх потік газів.
Чавун випускають із горна через чавунну льотку через кожні 4-8 годин, шлак через шлакову льотку - через 30-40 хвилин.
Доменна піч працює безперервно протягом 5-6 років. Потім вона зупиняється на капітальний ремонт, при якому повністю замінюється футерівка.Для цього необхідно 4-6 місяців. Після ремонту піч просушують і задувають за спеціальною технологією.
Період безперервної роботи печі називають кампанією. В період кампанії за її температурним режимом стежать радіоактивні здавачі.
Доменне виробництво - високоавтоматизоване.
Найпотужнішу у світі доменну піч протягом доби обслуговує 4 бригади по 25 чоловік. Тривалість робочої зміни однієї бригади - 6 годин. Керує роботою печі диспетчер, який знаходиться за пультом управління, прилади на пульті (близько 400) висвітлюють усі показники роботи печі.
Для безперебійної роботи довкола печі на подвір'ї розташовані обслу-говуючі служби: рудний двір, підйомні та завантажувальні механізми, ливарні двори, нагрівачі повітря (каупери), вітродувні машини, машини (гармати) для закриття та відкорковування льоток. Різноманітні прилади та пристрої для контролю роботи і управління процесами.
4. Основні процеси, що відбуваються в доменній печі
В доменній печі відбуваються такі процеси:
а) горіння палива:
C + O2 C 2 Q;
C 2 + С 2C - Q.
б) відновлення заліза:
1) окисом вуглецю:
3Fe2O3 + C 2Fe3 О4 + C 2 + Q;
Fe3O4 + С 3Fe O + СО2 - Q;
FeО + СО Fe + СО2 + Q.
2) воднем:
Н2 О + С Н2 + СО;
(вода є у складі мінералів і в повітрі дуття)
3Fe2O3 + Н2 Fe3 О4 + Н2 О + Q;
Fe3O4 + Н2 3Fe O + Н2 О - Q;
Fe О + Н2 Fe + Н 2 О - Q.
Оксидом вуглецю і воднем відновлюється 60-80% заліза. Таке відновлення називають непрямим відновленням.
Решта заліза відновлюється твердим вуглецем в зоні розпару при температурі 17000 С.
Fe О + С Fe + СО - Q.
Відновлення за такою реакцією називають прямим.
Доменна піч працює найбільш ефективно, якщо відбувається, як пряме, так і непряме відновлення, а це в значній мірі залежить від температури повітря, що вдувається в доменну піч.
в) насичення заліза вуглецем:
3Fe + 2СО Fe3 С + СО2;
або 3Fe + С Fe3 С.
Карбід заліза Fe3С може розчинятись у залізі. В розчинному стані можуть також знаходитись у незначних кількостях марганець, кремній, форсфор та сірка. Уся ця суміш і називається чавуном.
г) шлакоутворення
FeS + СаО + С Fe + СаS + СО,
СаS - це і є шлак.
5. Продукція доменного виробництва
Переробний чавун, тобто такий, що йде на переробку в сталь. Марки П1 і П2. Це так звані білі чавуни, тому що на зламі вони мають сріблясто-білий колір. У білому чавуні весь вуглець знаходиться в складі карбіду заліза Fe3 С.
Ливарний чавун. Після застигання перетворюється в чушки, які відправляють на машинобудівні заводи, де в ливарних цехах їх розплав-ляють, заливають у спеціальні форми і отримують виливки, що служать заготовками при виговленні багатьох деталей машин.
Ливарні чавуни називають ще сірими. На зламі сірі чавуни мають сірий колір. Сірий чавун відрізняється від білого підвищеним вмістом кремнію і меншим вмістом сірки. Окрім того у сірому чавуні більша частина вуглецю знаходиться у вигляді графіту, тобто хімічно не зв'язана з залізом. Завдяки цьому ливарні чавуни мають високі ливарні якості.
Феросплави. Феросплави - це чавуни з підвищеним (більше 10%) вмістом одного або декількох легуючих елементів. Наприклад: марганцю, кремнію, хрому та ін.
На Україні виробляють феромарганець, який у вигляді чушок поставляють на машинобудівні заводи, а також продають за кордон.
Металургія України випускає: переробного чавуну - 85-90%, ливарного - 9-12%. Феросплави складають менше 1%.
Доменний газ. Містить у собі СО, Н2, N, СО2. Він має високу теплоту згорання. Використовується в нагрівачах повітря, яке вдувають у доменну піч, а також для нагрівання коксових батарей у якості палива.
Перед застосуванням доменний газ очищують від пилу, який потім застосовують при виготовленні агломерату.
Шлак. Шлак із доменної печі по жолобу стікає в ківш. Потім його гранулюють струмом повітря або пари над водяним басейном.
Шлак потім використовують у будівництві для виготовлення цементу, шлакобетону, шлакової цегли, шлаковати та ін.
Література
1 Безимянский В.И. и др. Конверторные процессы производства стали /Под ред. Безимянского. -К.; Донецк: -1984.
2 Власов Н.Н. и др. Розливка чёрных металлов: Справочник. -М.: -1987.
3 Городничий Н.И. Литейное производство цветных металлов и сплавов. -М.: -1989.
4 Доменное производство: справочник, в 2т./ Под ред.Е.Ф.Вегмана. -М.: -1989.
5 Дриц М.Е., Москалёв М.А. Технология конструкционных материалов и метериаловедение. -М.: -1990.
6 Ермаков С.С., Вязников Н.Ф. Порошковые стали и изделия. Л.: -1990.
7 Линчевский Б.В. и др. Металлургия чёрных металлов: учебник /Под ред. Б.В. Лнчевского. -М.: -1986.
8 Матвеев Ю.Н., Стрижко В.С. Технология металлургического производства цветных металлов: Учебник. -М.: -1986.
9 Машины и агрегаты металлургических заводов: Учебник. -М.: -1981.
10Металлургия благородных металлов: Учебник. /Под обьед. ред. Л.В.Чугаева. -М.: -1987.
11 Металлургия стали. /Под ред. В.И. Явойского. -М.: -1983.12 Металлургия чугуна /Е.Ф. Вегман и др. -М.: -1989.
13 Накифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. -М.: -1986.
14 Основы металлургичесого производства: Учебник./В.К. Бабич, Н.Д. Лукашкин, А.С. Морозов и др. -М.: -1988.
15 Основы технологии важнейших отраслей промышленности, т.1-Минск: -1989.
16 Основы технологии важнейших отраслей промышленности /Под ред. Сидорова. -М.: -1971.
17 Самохвалов Г.В., Черныш Г.И. Электрические печи чёрной метал-лургии. -М.: -1984.
18 Соколов Р.С. Химическая технология, т.2. -М.: -1999.
19 Технология важнейших отраслей промышленности /под ред. Гринберга, -м.: -1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...