WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Техніка і технологія металургійної промисловості - Реферат

Техніка і технологія металургійної промисловості - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Техніка і технологія металургійної промисловості
План
1 Загальні відомості про метали і металургію чавуну.
2 Вихідні матеріали доменного процесу.
3 Будова доменної печі і її основні характеристики.
4 Основні процеси, що відбуваються в доменній печі.
5 Продукція доменного виробництва.
Література
1. Загальні відомості про метали і металургію чавуну.
Більшість елементів таблиці Мендєлєєва - метали. Деякі метали вико-ристовуються в технічно чистому виді. Наприклад: залізо, алюміній, мідь - в електротехніці, радіотехніці, електроніці, гальванотехніці.
Деякі з них, такі як тантал, ніобій, гафній, цирконій використовуються в надчистому вигляді - в приладобудуванні, атомній енергетиці, обчислю-вальній техніці.
Але більш поширене застосування мають металеві сплави, яких налічується десятки тисяч марок. Найбільшого промислового застосування набули сплави заліза. Їх називають чорними металами. До них належать: чавун, сталь і феросплави.
Металургія - це комплекс галузей промисловості, який займається ви-робництвом металів і їх сплавів.
Металургія, яка займається виробництвом чорних металів отримала назву чорної металургії. 94% усіх виплавлених металів належить чорній металургії.
Чорні метали є головними конструкційними матеріалами в машино-будуванні та будівельній індустрії.
Усі інші метали і сплави відносять до групи кольорових. Їх виробляє кольорова металургія.
Кольорові метали прийнято поділяти на легкі (щільність до 3г/см3) і важкі. Виділяють також благородні (золото, платина) і рідкоземельні метали (ніобій, гафній). Серед кольорових металів велике промислове значення набули мідь, алюміній, магній, свинець, цинк, олово, титан.
Вартість кольорових металів значно вища (в середньому на порядок) ніж вартість чорних металів.
Як чорна, так і кольорова металургія обіймає деякі види підготовки сировини (іноді збагачення руд), процеси отримання металів, очищення їх (рафінування), виготовлення сплавів, виробництво прокату.
Залежно від виду енергії, яка використовується в основних процесах, розрізняють пірометалургію і гідрометалургію.
В пірометалургії метали і сплави отримують і рафінують при високих температурах за рахунок згоряння палива або електронагрівання.
В гідрометалургії метали отримують із руд шляхом вилужування і виділення із розчинів без нагрівання до високих температур.
Основними вихідними матеріалами чорної металургії є чавун і сталь. Це сплави заліза з вуглецем з незначними домішками марганцю, кремнію, фосфору і сірки. Найбільший вплив на властивості чорних металів має вуглець. Сплав, що містить до 2,14% вуглецю називають сталлю, сплав з більшим вмістом вуглецю, називають чавуном.
На сучасних комбінатах чорної металургії застосовується трьохстадійна схема виробництва сталі:
- перша стадія - виробництво чавуну (доменний цех);
- друга - переплавка чавуну в сталь (сталеплавильний цех);
- третя - виробництво стального прокату (прокатний цех).
Сталеплавильних і прокатних цехів на металургійному комбінаті може бути декілька. Деякі комбінати мають у своїй структурі цехи по виготов-ленню феросплавів, які використовують як добавки при виплавці легованих чавунів і сталей.
2.Вихідні матеріали доменного процесу
Найбільш поширеними вихідними матеріалами при виробництві чавуну є руди, паливо і флюси.
У чорній металургії застосовують такі рудні матеріали:
- звичайний залізняк Fe2О3 містить 50-66% заліза. Його супроводжують пусті породи, найчастіше кварцит SiO2. Чистий гематит (після збагачення) вміщує 70% заліза;
- магнітний залізняк Fe3О4 - 50-70% заліза;
- бурий залізняк Fe2О3*nH2O - 30-50% заліза;
- шпатовий залізняк FeCO3 - 30-40% заліза.
У невеликих кількостях використовують також марганцеві руди MnO3, MnO2, Mn2O3.
Окрім перелічених руд, у доменному процесі використовують такі високопродуктивні напівфабрикати, як офлюсований агломерат і офлюсовані окатиші.
Використовують також прокатну окалину, металобрухт та колошниковий пил.
Паливо. Звичайне кам'яне вугілля добре горить при відсутності протягів. А в доменній печі завжди існують протяги, бо там застосовують повітряне або кисневе дуття. Тому для доменного виробництва кам'яне вугілля не придатне. У якості палива у доменному виробництві застосовують кокс, який отримують на коксохімічних заводах у вигляді міцних пористих кусків, що мають високу питому теплоту горіння і не згасають навіть при великих протягах. Для зменшення витрат коксу в доменну піч вдувають також природний газ, мазут, вугільний пил.
Флюси. Флюси - це речовини мінерального походження, які вводяться в доменний процес з метою полегшення відділення пустої породи від металу, сплавлення пустих порід і шкідливих домішок і утворення шлаку. Основним флюсом доменного процесу є вапняк CaCO3.
Вихідні продукти у певному процентному співвідношенні, що призначені для завантаження у піч, називають шихтою. Шихту завантажують у піч періодично, порціями, які називають колошами. Приблизне співвідношення компонентів в одній колоші таке: три вагонетки рудного металу плюс дві вагонетки палива плюс одна вагонетка флюсу.
Колошу завантажують у піч через колошник, який розташований у верхній її частині.
3. Будова доменної печі і її основні характеристики
Доменна піч - це спеціальна металева споруда, обкладена всередині вогнетривкою цеглою. Вона складається (зверху вниз) з колошникового устрою, шахти, розпару, заплічників і горна.
Головними характеристиками доменної печі є: корисний об'єм Vк у метрах кубічних і річна продуктивність у мільйонах тон чавуну.
Корисний об'єм - це об'єм, який займають матеріали після чергового завантаження колоші (включаючи рідинний метал і шлак, які знаходяться в печі).
Корисний об'єм залежить від корисної висоти печі.
Корисна висота - це відстань від чавунної льотки до рівня опускання конуса завантажувального апарата.
Коефіцієнт використання корисного об'єму печі у метрах кубічних на тону
Квко = Vк/Тд , (5)
де Vк - корисний об'єм печі, м3;
Тд - добова продуктивність печі, т.
Коефіцієнт використання корисного об'єму у сучасних печах коливається у межах 0,45...1,35.
Найбільша у світі доменна піч (піч №9) знаходиться на Криворізькому металургійному комбінаті

 
 

Цікаве

Загрузка...