WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Матеріальні і енергетичні ресурси промисловості - Реферат

Матеріальні і енергетичні ресурси промисловості - Реферат

класу.
Солемісткість води визначається наявністю інших солей. Максимально допустима концентрація розчинених у воді солей регламентується стан-дартом залежно від виробництва, на якому ця вода споживається.
Якщо вода жорстка або забруднена домішками, то на внутрішніх поверхнях труб і котлів осідає накип, який викликає зменшення теплопровідності і передчасний вихід з ладу апаратури і навіть цілих систем.
Розчинені у воді гази (вуглекислий газ, кисень, сірчаний газ) визивають корозію труб.
Реакція води (кислотність-лужність) визначається показником рН, який також регламентується стандартом. Реакція природних вод близька до нейтральної.
Прозорість води визначається товщиною шару води, через який можна візуально або з допомогою фотоелемента розпізнати зображення хреста або певного шрифту.
Якщо природна вода не відповідає вимогам виробництва, її попередньо переробляють. Комплекс заходів і технологічних процесів отримання води необхідної якості, називається промисловою водопідготовкою.
Розглянемо основні операції водопідготовки.
- відстоювання дозволяє видаляти з води домішки, які осідають на дно бетонованих відстійних резервуарів. Ця операція часто виконується з використанням спеціальних коагуляторів - речовин, що прискорюють процес відстоювання;
- фільтрування - це процес очищення води від домішків з допомогою піщаних фільтрів. Фільтрування відбувається швидше ніж відстоювання, але коштує дорожче;
- знезараження - це хлорування газоподібним хлором, або хлорним вапном. Процес може також виконуватись шляхом кип'ятіння, ультразвуковою або ультрафіолетовою обробкою. Використовується в харчовій промисловості, а також при водопідготовці питної води;
- пом'якшення і знесолення. Пом'якшення - це видалення солей кальцію і магнію. Знесолення - видалення всіх солей. Ці процеси здійснюються з допомогою хімічних реакцій (вапновий, содовий, фосфатний способи) або фізичними способами (кип'ятіння, виморожування, дистиляція). Дистиляція - це повне знесолення, яке застосовується рідко (в основ-ному в хімічних лабораторіях);
- нейтралізація застосовується для оборотної води, якщо вона забруднена кислотами або лугами. Частіш за все при цьому використовують хімічні засоби.
Сучасні виробництва проектуються і будуються з замкненим циклом водокористування. Тобто вода після її використання у технологічних процесах проходить очищення, нейтралізацію та інші процеси з метою досягнення вимог стандартів і потім знову використовується у технологічному процесі. Все це відбувається безліч разів. Такі підприємства вважаються екологічно чистими.
7. Повітря в промисловості
Повітря вміщує: азот - 78%, кисень - 21%, аргон - біля 1%, вуглекислий газ - 0,03%, в незначній кількості водень, водяні пари, пил.
У промисловості повітря використовують у таких напрямках:
- як сировину для отримання кисню і азоту;
- в металургії - для підвищення ефективності процесів;
- в хімічній промисловості - у якості реагенту;
- в паливній промисловості - для здійснення процесу горіння;
- в теплотехніці і в машинобудуванні - у якості енергоносія.
Значним споживачем повітря є металургія. Тут воно використовується для підвищення ефективності горіння твердого палива (для підвищення температури і прискорення розплавлення руди). При цьому може використовуватись як звичайне повітря (доменний процес), так і повітря, збагачене на кисень (конверторний процес).
У хімічній промисловості повітря використовують у якості реагенту в багатьох реакціях. Для цього повітря попередньо очищують від пилу і вологи, використовуючи промивні башти з різними поглинаючими, мокрими або сухими електрофільтрами.
У паливній промисловості повітря використовують як окислювач для підвищення теплотворної здібності палива.
Повітря використовують також як теплоносій (в металургії), а також у багатьох інших галузях для нагрівання рідин, газів, сушіння сировини та готових виробів.
У машинобудуванні стиснене повітря використовують у пневмоприводах механізмів, які набувають руху під дією розширення (двері автобусів і тролейбусів зачиняються з допомогою стисненого повітря).
Процеси газового зварювання та різання металів відбуваються за допомогою кисню, здобутого з повітря.
8. Енергія в промисловості
Технологічні процеси в промисловості пов'язані з поглинанням або виділенням енергії або перетворюють один вид енергії в іншій.
В технологічних процесах застосовують електричну, теплову, хімічну та інші види енергії.
Електрична енергія використовується у промисловості для перетворення у механічну при здійсненні механічних і фізичних процесів обробки матеріалів: подрібнення, сортування, перемішування, сушіння, нагрівання, проведення хімічних реакцій.
Найбільш поширеними джерелами електричної енергії є вода на гідроелектростанціях; енергія, що виділяється при згоранні палива на теплових електростанціях; енергія ядерних реакцій - на атомних електро-станціях. Джерелами електричної енергії є також вітрова, сонячна та інші види енергії.
Теплова енергія, яка отримується при згоранні палива, використовується для отеплення, проведення численних технологічних процесів (плавлення, сушіння, перегонка). Теплоносіями у цьому випадку є топочні гази, водяна пара, вода.
Хімічна енергія, яка виділяється в процесі екзотермічних реакцій, служить джерелом тепла для нагрівання реагентів, використовується в гальванічних елементах та акумуляторах.
Менш поширене використання у промисловості знайшли геотермальна енергія, енергія вітру, приливів, сонячна (світлова) енергія.
Геотермальна енергія - це запаси тепла, що накопичились у надрах Земної кулі. Ця теплота вилучається на поверхню увигляді гарячих джерел - гейзерів. Геотермальна енергія (на Україні немає) використовується для зігрівання приміщень, що потребують підвищеної температури.
Світлова енергія використовується при здійсненні фотохімічних процесів, при виробництві фотоелементів, фотодатчиків.
Енергія Сонця використовується в основному в сонячних батареях на космічних кораблях.
Найбільше поширення в промисловості набула електрична і теплова енергія. Причому електрична енергія вважається самою економічною і екологічною.
9 Поняття про матеріальний і енергетичний баланси
Кожне виробництво є часткою штучно створеної природи. Тому всі процеси, що відбуваються на виробництві, підкоряються тим же законам, які діють у природі. Більш того - вони побудовані на фізичних і хімічних законах, серед яких найважливіше місце посідають закони збереження матерії і енергії.
На основі цих законів спеціалісти розробляють матеріальні і енергетичні баланси, з допомогою яких виконується велика кількість розрахунків потреби в сировині та енергії, розробляються найбільш сприятливі умови для економічного протікання виробничих процесів. Більш детально з матеріальними і енергетичними балансами можна познайомитись у курсі "Хімічні і фізичні основи виробництва".
Література
1 Авезов Р.Р., Орлов А.Ю. Солнечые системы отопления и горячего водоснабжения. -Ташкент: -1988.
2 Бакс Карл. Богатства земных недр. -М.: -1986.
3 Бурдаков В.П. Электроэнергия из космоса. -М.: -1991.
4 Використання природних ресурсів і охорона природи/ за ред. О.П. Мі ланової. -М.: -1987.
5 Дверняков В.С., Сонце - жизнь, энергыя. -К.: -1986.
6 Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение. - М.: - 1990.
7 Карабин А.И. Сжатый воздух. -М.: -1979.
8 Колтун М.М. Солнце и человечество. -М.: -1981.
9 Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси. -К.: -1974.
10 Левин В.И. Профессии сжатого воздуха и вакуума. -М.: -1989.
11 Людина - техніка - природа /за ред. І.К.Корєнькова. -М.: - 1988.
12 Основы технологии важнейших отраслей промышленности: учебник /Под.ред. Сидорова. - М.: - 1971.
13 Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. География. - К.: - 1994.
14 Соціально-економічна географія України: навчальний посібник /За ред. проф. Шаблія О.І. - Львів: - 1994.
15 Технология важнейших отраслей промышленности /Под ред. Гринберга. - М.: - 1985.
16 МАРЧЕНКО Н.В. ИНДУВИДУАЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ. -М.: -1991

 
 

Цікаве

Загрузка...