WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення. Метрологічна служба України, її структура. Державн - Реферат

Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення. Метрологічна служба України, її структура. Державн - Реферат


Реферат
на тему:
Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення. Метрологічна служба України, її структура. Державна метрологічна служба
1. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань
2. Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення
3. Метрологічна служба України
4. Структура метрологічної служби України
5. Державна метрологічна служба
1. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань
Вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських завдань з випуску якісної продукції значною мірою залежить від єдності та достовірності вимірювань у державі.
Одним із головних завдань державної метрологічної служби є забезпечення єдності й точності вимірювань, підтримання одноманітності засобів вимірювальної техніки. Під єдністю вимірювань слід розуміти такий стан вимірювальної справи, при якій результати вимірювань виражаються у законодавчо визначених одиницях і їх точність забезпечується з гарантованою достовірністю. Незалежно від методів, засобів вимірювання, часу і місця проведення результати вимірювань повинні бути однаковими. Сьогодні в Україні перебувають в експлуатації десятки мільйонів засобів вимірювальної техніки, щоденно проводяться мільярди вимірювань, тому забезпечення єдності й достовірності вимірювань є надто важливою, клопіткою і повсякденною роботою.
Аналіз порівняно простих методів вимірювань показує, що похибки результатів вимірювань залежать значною мірою від засобів вимірювань, їх стану, класу точності, кваліфікації і підготовки персоналу тощо. Досягнути високої точності вимірювань неможливо без забезпечення одноманітності засобів вимірювальної техніки, тобто такого їх стану, коли вони відградуйовані у прийнятих одиницях, а їх метрологічні характеристики відповідають нормам. Засоби вимірювань мають бути своєчасно відремонтовані, повірені у метрологічних установах і мати належне обслуговування. Крім того, на точність вимірювань значною мірою впливають методи вимірювань, зовнішні чинники, фізіологічний стан спостерігача та багато інших факторів.
При використанні сучасних складних методів вимірювання засоби вимірювань не завжди визначають сумарну похибку вимірювань, оскільки на похибку більше впливають недосконалість методу вимірювання, помилки експериментатора та зміна умов проведення вимірювання. Тому важливо забезпечити одноманітність засобів вимірювань, єдність вимірювань, умови проведення експерименту, а також чітко визначити мету та послідовність опрацювання результатів експерименту за допомогою ЕОМ.
Розроблений комплекс правил регламентує порядок підготовки, проведення і опрацювання результатів вимірювань (правила законодавчої метрології). Встановлені еталонна база і комплекс зразкових засобів вимірювань для передачі розміру одиниць фізичних величин від еталонів зразковим і робочим засобам вимірювань (повірочні схеми), а також контроль за виконанням правил і норм законодавчої метрології та своєчасною повіркою і атестацією всіх засобів вимірювальної техніки в державі.
Таким чином, забезпечення єдності вимірювань як діяльності, спрямованої на досягнення і підтримку єдності вимірювань в Україні є досить складним і відповідальним завданням, яке й визначає головний зміст метрології і метрологічних служб держави. Виходячи з цього, метрологічне забезпечення - це встановлення і застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення єдності і потрібної точності вимірювань.
Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія - наука про вимірювання, про методи та засоби забезпечення єдності вимірювань і способи досягнення потрібної точності.
Технічними основами метрологічного забезпечення є: система державних одиниць фізичних величин, система передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів усім засобам вимірювань, система розробки, постановки на виробництво і випуску в обіг робочих засобів вимірювань необхідної точності для промисловості, система обов'язкових державних і відомчих повірок або метрологічної атестації засобів вимірювань, система стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, система стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин і матеріалів тощо.
Організаційною основою метрологічного забезпечення є Державна метрологічна та відомча служба, метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій.
Загальні правила і норми метрологічного забезпечення встановлюються стандартами державної системи забезпечення єдності вимірювань. Остання є комплекс установлених стандартами взаємопов'язаних правил, положень, вимог і норм, які визначають організацію і методику проведення робіт для оцінки та забезпечення єдності і точності вимірювань.
Основними об'єктами стандартизації метрологічного забезпечення єдності вимірювань є:
o одиниці фізичних величин;
o державні еталони і повірочні схеми;
o методи і засоби повірки засобів вимірювань;
o нормовані метрологічні характеристики;
o норми точності вимірювань;
o способи вираження і форми представлення результатів вимірювань та показників точності вимірювань;
o методики проведення вимірювань;
o методики оцінки достовірності й форми представлення даних про властивості речовин і матеріалів;
o вимоги до зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;
o організація і порядок проведення держави At випробувань, повірки, метрологічної атестації засобів виЯірювань, метрологічної експертизи, нормативно-технічної, проектної, конструкторської і технологічної документації.
2. Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення
Основними завданнями метрологічного забезпечення є:
o підвищення якості продукції, ефективності управління виробництвом і рівня автоматизації виробничих процесів;
o забезпечення взаємозамінності деталей, вузлів та агрегатів, створення необхідних умов для кооперування виробництва і розвитку спеціалізації;
o підвищення ефективності науково-дослідних експериментально-конструкторських робіт та випробувань;
o забезпечення достовірності обліку і підвищення ефективності матеріальних цінностей і енергетичних ресурсів;
o підвищення рівня автоматизації управління транспортом і безпеки його руху;
o забезпечення високої якості і надійності зв'язку. Держстандарт України відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", проводить технічну політику по забезпеченню єдності вимірювань шляхом реалізації таких основних заходів:
o організація і проведення фундаментальних досліджень у галузі метрології;
o організація еталонної бази України;
o координація діяльності метрологічної служби;
o визначення загальних метрологічних вимог до засобів вимірювальної техніки та методів вимірювання;
o організація і проведення державного метрологічного контролю і нагляду;
o участь у діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...