WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Засоби вимірювальної техніки та похибки - Реферат

Засоби вимірювальної техніки та похибки - Реферат

дБ, то клас точності позначається так: кл. 0,5 дБ.
Засобам вимірювань, межі допустимих основних похибок яких задані у вигляді приведених похибок за формулою (7), присвоюються класи точності з такого ряду чисел:
К = [1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0] o 10п;
де п = 1; 0; -1; -2; -3...
Класи точності відповідно до стандарту, як правило виводяться на шкалу приладів. Промислові прилади мають такі класи точності: 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3; 4. Для окремих видів засобів вимірювань вибирається рядчисел не більше 5.
При вимірюванні величин у відсотках клас точності на шкалі приладу обводиться колом.
Для встановлення похибок засобу вимірювання, він періодично повіряється зразковими засобами, які за класом точності на декілька класів вищі. Повірка проводиться спочатку при зростанні вимірюваної величини (прямий хід), а потім при її зменшенні (зворотний хід). Якщо при повірці приладу встановлено, що найбільша приведена похибка не перевищує або дорівнює класу точності, то прилад визнається придатним для подальшої експлуатації. Варіація має вкладатися у клас точності засобу вимірювальної техніки.
4. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки
Поряд з наведеними раніше характерними властивостями засобів вимірювальної техніки особливе значення мають їх нормовані метрологічні характеристики, які враховують види та типи засобів вимірювань, умови їх роботи, порядок визначення похибок та методи повірки.
Перелік нормованих метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки регламентується нормативно-технічною документацією на відповідні типи засобів вимірювальної техніки.
Метрологічні характеристики - характеристики засобів вимірювальної техніки, які нормуються для визначення результату вимірювання, їхніх основних та додаткових похибок за визначених умов проведення вимірювань (повірок).
У технічній документації на засоби вимірювань визначаються умови контролю метрологічних характеристик; об'єм вибірки, кількість точок вимірювань та їх розміщення у діапазоні вимірювань, допустимі похибки вимірювань, умови проведення експериментів. Метрологічні характеристики контролюються щодо відповідності регламентованих значень як експериментальними, так і розрахунковими методами.
До нормованих метрологічних характеристик відносять такі.
1. Розмах шкали засобу вимірювальної техніки вибирається зі стандартного ряду шкал для відповідних вимірюваних величин. Шкала засобу вимірювань може виражатися як в одиницях вимірюваної величини (відсотках), так і у нормованих одиницях (сигналах), які відповідають розмаху шкали і використовуються при імітаційних методах повірки (наприклад, розмах шкали потенціометра в одиницях температури 0-600 °С гр. ХК, а нормоване значення шкали 0-49,11 мВ).
2. Межі допустимої похибки засобу вимірювальної техніки нормуються приведеною похибкою, яка відповідає його класу точності.
3. Основні похибки засобу вимірювальної техніки відповідно до нормативно-технічної документації для відповідного засобу наводяться у вигляді сумарної похибки:
? - межа допустимої абсолютної похибки при довірчій імовірності не менше 0,95;
?в - межа допустимої випадкової складової похибки при довірчій імовірності не менше 0,95;
?(?в) - межа допустимого середнього квадратичного відхилення випадкової складової похибки;
?с - межа допустимої систематичної складової похибки при р - 0,95;
М(?С) - математичне сподівання систематичної складової похибки.
В інтервал, обмежений допустимими основними похибками ?, ?в, та ?с, мають вкладатися не менше 90 % усіх можливих значень основних похибок.
4. Додаткові похибки визначаються для кожної з величин, що впливають на вимірювання, відповідно до нормативно-технічної документації, а також регламентуються межі цих похибок. Додаткові похибки регламентуються зазвичай для нових або закордонних засобів вимірювань, які використовуються у промисловості.
5. Час проведення вимірювання фізичної величини чи технологічного параметра.
6. Термін експлуатації засобів вимірювальної техніки.
5. Класифікація засобів вимірювальної техніки
Залежно від призначення, будови, принципу дії та інших характерних ознак засоби вимірювальної техніки застосовуються для технологічних та теплотехнічних вимірювань і поділяються на групи.
Основна класифікація передбачає розподіл засобів вимірювань за родом вимірюваних величин. Для найбільш поширених засобів вимірювання умовно прийняті такі назви:
для засобів вимірювання температури - термометри і пірометри;
тиску - манометри, вакуумметри, мановакуумметри, тягоміри, напороміри, барометри;
витрати та кількості - витратоміри, лічильники та витратоміри з лічильниками;
рівня - рівнеміри та показчики рівня;
складу димових та інших газів - газоаналізатори, киснеміри та ін.;
аналізу та складу рідини - аналізатори рідини, кондуктометри, рН-метри, густиноміри, рефрактометри та ін.;
вологості - вологоміри, психрометри, гігрометри тощо.
Додатково засоби вимірювань поділяються на групи за такими ознаками:
за принципом дії та використанням енергії - механічні, електричні, рідинні, пневматичні, гідравлічні, хімічні, ультразвукові, інфрачервоні, радіоізотопні та ін.;
формою показань - аналогові та цифрові;
характером відображення - показуючі, самописні, реєструючі, інтегруючі;
призначенням - промислові (технічні), лабораторні, зразкові, еталонні;
місцем розташування - щитові, місцеві, дистанційні;
габаритами - мініатюрні, малогабаритні, нормальні та великогабаритні.
Майже кожний засіб вимірювань можна віднести до будь-якої групи. Наприклад, термометр може бути промисловим, самописним, електричним, щитовим, малогабаритним та ін.
Промислові (робочі) засоби вимірювань є найпоширенішими засобами вимірювальної техніки. Вони використовуються для вимірювання технологічних або теплотехнічних параметрів, мають порівняно просту структуру та конструкцію, високу надійність і необхідну точність, прості в експлуатації та ремонті. Показання промислових приладів видно на велику відстань, а наявність сигнальних пристроїв дозволяє впроваджувати звукову та світлову сигналізації відхилень технологічних параметрів.
Лабораторні прилади використовуються для більш точних лабораторних вимірювань при наукових дослідженнях та визначення похибок засобів вимірювань. Для одержання більшої точності вимірювань лабораторні засоби виготовляються більш ретельно, мають досконаліші схеми та спеціальні засоби для відліку показів (оптичні пристрої), до їх показів вводяться поправки, визначені експериментальним або розрахунковим шляхом.
Список використаної літератури
В.Д.Цюцюра, С.В.Цюцюра. Метрологія та основи вимірювань. Навч. посібн., К., "Знання -Прес", 2003

 
 

Цікаве

Загрузка...