WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державна система промислових приладів і засобів автоматизації (ДСП) - Реферат

Державна система промислових приладів і засобів автоматизації (ДСП) - Реферат

кут 0. За однакового положення роторів СД і СП зникають зрівноважувальні струми, електромагнітні поля роторних обмоток і ротор СП зупиняється. За стрілкою й шкалою проводиться відлік вимірюваної величини.
Якщо ротор СД повертається зусиллям валу машини Моб, то ротор СП повертається синхронно із ротором СД за рахунок взаємодії магнітних полів.
Омічні передачі у вимірювальній техніці також набули значного поширення. Первинними перетворювачами (датчиками) омічної системи можуть бути резисторні перетворювачі різних конструкцій: змінний резистор, тензоперетворювачі, термометри опору та ін. Залежно від зміни вимірюваної величини змінюється електричний опір резисторного перетворювача, для вимірювання якого використовують різні вторинні прилади: мілівольтметри, міліамперметри, логометри, автоматичні мости і потенціометри.
Феродинамічна система дистанційної передачі сигналів вимірювальної інформації
До феродинамічної системи дистанційної передачі (рис. 6) входять два аналогічних перетворювачі з уніфікованими сигналами (-1 0 +1 В), з'єднані лініями зв'язку. В основу роботи передачі покладено компенсаційний метод, який полягає в тому, що ЕРС вимірювального перетворювача компенсується ЕРС перетворювача вторинного приладу, при цьому Е1=Е2. При однакових кутових положеннях ?1 = ?2 на вході електронного підсилювача відсутній сигнал небалансу:
?Е = Е1-Е2=0. (5)
Рис. 6. Феродинамічна система дистанційної передачі сигналів вимірювальної інформації
Якщо положення рамок перетворювачів ПФ1 і ПФ2 змінюється, кути нахилу будуть різними ?1 ? ?2 , різними також будуть індуковані в них ЕРС: Е1 ? Е2. Сигнал небалансу ?Е подається на вхід електронного підсилювача ЕП, підсилюється і приводить у рух реверсивний двигун РД. Останній повертає рамку ПФ2 до наступного зрівноважувального стану. Стрілка на шкалі ВП приладу покаже нове значення вимірюваного параметра. Клас точності передачістановить 1. Як вторинні використовують показуючі прилади типу ВФП і КВД та самописні ВФС і КСД.
5. Електросилові перетворювачі
Електросилові перетворювачі призначені для перетворення зусиль чутливих елементів в уніфікований сигнал постійного струму (0...5 мА) із подальшою передачею його на відстань до 1 км.
Принцип дії перетворювача (рис. 7) ґрунтується на методі силової компенсації зусилля чутливого елемента Рче, який перебуває під дією вимірюваної величини А, зусиллям зворотного зв'язку Рзз перетворювача. Вимірюваний параметр діє на чутливий елемент 10 (наприклад, мембрану, трубчасту пружину) і перетворюється у пропорціональ-не зусилля Рче, яке передається на Т-подібний важіль 1.
Рис. 7. Принципова схема електросилового перетворювача
Важіль 1 через рухому опору 2 діє на важіль 4, який переміщує металеву пластинку 5 індикатора непогодження 6 диференціально-трансформаторної системи. Сигнал індикатора залежить від переміщення пластини 5 і подається на підсилювач 7, який перетворює його в уніфіковані струмові сигнали 0...5 мА; 0...20 мА; 4...20 мА. Вихідний струмовий сигнал проходить через обмотку 8 магнітної системи зворотного зв'язку 9, де формується компенсуюче зусилля зворотного зв'язку Рзз, і подається на вторинний прилад ВП.
На заданий діапазон вимірювання перетворювач настроюється за допомогою рухомої опори 3, змінюючи тим самим коефіцієнт підсилення. Настроювання нуля перетворювача здійснюється пружиною 2. У зрівноваженому стані системи у точці дотику опори 2 з важелем 1 зрівноважуються зусилля чутливого елемента та пристрою зворотного зв'язку. Класи точності електросилових перетворювачів - 0,6; 1,0.
Електросилові перетворювачі мають високу точність, широкий діапазон настроювання, проте на їх роботу негативно впливають вібрації. Як вторинні прилади використовують мілівольтметри та автоматичні потенціометри.
6. Пневмосилові перетворювачі
Пневмосилові перетворювачі з уніфікованим сигналом 20-100 кПа поширені у пневматичних системах вимірювання та регулювання. За основу їхньої роботи покладено метод силової компенсації зусиль чутливого елемента зусиллям зворотного зв'язку перетворювача.
Принципова схема перетворювача наведена на рис. 8. Вимірювана величина А, діючи на чутливий елемент 9, перетворюється на пропорціональне зусилля Рче, яке повертає Т-подібний важіль 1 із жорстко закріпленою до нього заслінкою 5. При переміщенні останньої відносно нерухомого сопла 4 змінюється зазор між ними і відповідним чином змінюється вихідний тиск пневмопідсилювача 6 - від 20 до 100 кПа. Вихідний сигнал перетворювача подається через пневмолінію на вторинний прилад ВП і на сильфон зворотного зв'язку 8. Зусилля Fзз через важіль 7 і рухому опору 3 зрівноважує зусилля чутливого елемента Fче.
Настроювання діапазону вимірювання здійснюється за допомогою рухомої опори 3, а настроювання пневматичного нуля (20 кПа) - пружини 2. Класи точності перетворювачів - 0,6; 1,0. Як вторинні прилади використовуються пневматичні показуючі та самописні прилади типу ППВ, ПКП, ПВ, РПВ та ін.
Рис. 8. Принципова схема пневмосилевого перетворювача
7. Електропневматичні перетворювачі
Електропневматичні перетворювачі (рис. 9) перетворюють аналоговий сигнал струму (0...5 мА) в уніфікований пропорційний пневматичний аналоговий сигнал (20... 100 кПа). Принцип роботи ґрунтується на пневмосиловій компенсації змінного струмового вхідного сигналу. При проходженні вхідного струму Івх через котушку 2 електромагніта 1 виникає тягове зусилля Р1 яке переміщує важіль 5. При цьому змінюється відстань ? між заслінкою 3 і соплом 4, що викликає зміну тиску в лінії сопла, який надходить на пневмопідсилювач 9. Одночасно зі зміною пневматичного сигналу на виході підсилювача тиск подається на сильфон зворотного негативного зв'язку 6. Зусилля сильфона Рзз спрямоване зустрічно тяговому зусиллю Р1 електромагніта 1. Тиск на виході змінюватиметься до повного урівноваження моментів обох зусиль Р1?АО=РЗЗ?ВС, а вихідний пневмосигнал стане пропорційним вхідному струмовому сигналові. Пружина 8 призначена для гасіння автоколивань важільної системи перетворювача, а зі зміщенням її на важелі 5 змінюється коефіцієнт пропорційності. Пружиною 7 встановлюється початок діапазону перетворення (20 кПа) при початковому значенні вхідного струмового сигналу, що дорівнює 0. Промислові електропневмоперетворювачі типу ЕПП мають класи точності: 0,6;

 
 

Цікаве

Загрузка...