WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Нормальна та жорстка робота дизельних двигунів - Реферат

Нормальна та жорстка робота дизельних двигунів - Реферат

ступеня стиску (рис. 1), випередження впорскування (рис. 2) та інших чинників, у тому числі випаровування і самозаймання дизельного палива. Підбираючи для кожної конкретної моделі дизеля паливо, що має відповідні властивості (передусім - це в'язкість, температура випаровування та самозаймання), можна забезпечити м'яку роботу, легкий пуск й оптимальні умови проходження робочого процесу в камері згоряння.
Рис. 2
Залежність періоду затримки самозаймання та швидкості зростання тиску в дизелі від кута випередження впорскування палива
Збільшуючи ступінь стиску, досягають зменшення часу затримки самозаймання палива, зниження швидкості зростання тиску, повільної та м'якої роботи дизеля, зниження питомої витрати палива і поліпшення пускових якостей. Проте процес залежить не тільки від конструктивних особливостей дизельного двигуна, а й від властивостей самого палива.
Розглянемо це докладніше.
Схильність дизельного палива до самозаймання. Цю властивість дизельного палива та виникнення жорсткої роботи двигуна оцінюють за цетановим числом.
Цетанове число - це показник, що характеризує період затримки займання дизельного палива. При визначенні цього числа, як і октанового числа бензину, користуються порівнянням випробуваного дизельного палива з еталонним. Останнєскладається з чистих вуглеводнів: цетану (С16Н34) та альфаметилнафталіну (С10Н7СН3).
Цетан - це чистий вуглеводень парафінового ряду, для якого ха-рактерними є найшвидший розпад й окиснення у стисненому повітрі під впливом температури і тиску. Він має найменший період затримки самозаймання, що забезпечує м'яку роботу двигуна.
Альфаметилнафталін - це також вуглеводень, але ароматичного ряду, характеризується найбільшим періодом затримки та високою температурою самозаймання. Звідси різке збільшення тиску на Г ПКВ і жорстка робота двигуна.
Схильність цетану до самозаймання умовно оцінюється у 100 одиниць, а альфаметилнафталіну - в нуль одиниць.
При змішуванні цетану з альфаметилнафталіном у різних співвід-ношеннях одержують низку еталонного палива з різною схильністю до самозаймання. Чим більше цетану в суміші, тим вища її схильність до самозаймання.
Для визначення самозаймання дизельного палива треба підібрати такий склад суміші цетану й альфаметилнафталіну, який був би рівнозначний за температурою самозаймання досліджуваному паливу. Таким чином, цетанове число палива визначається відсотковим складом (за об'ємом) цетану в еталонному паливі, що має однакове самозаймання із досліджуваним паливом.
Із рис. 3 та 4 випливає, що дизельне паливо повинно мати цетанове число в певних оптимальних межах. При більш високому цетановому числі час пуску двигуна при заданій температурі зменшується (рис. 5). Однак надійний пуск охолодженого двигуна здебільшого залежить від його конструкції та режиму пуску, ніж від цетанового числа палива.
Рис. 3
Залежність цетанового числа дизельного налива від ступеня стиску в дизелі
Для сучасних швидкохідних двигунів вітчизняного виробництва використовують паливо з цетановими числами 45 і 52.
Використання палива з цетановим числом меншим від 40 може призве-сти до жорсткої роботи дизельного двигуна. Це цілком очевидно, тому що у паливі мало вуглеводнів парафінового ряду і багато ароматичних вуглеводнів, які сприяють збільшенню періоду затримки самозаймання та жорсткій роботі двигуна.
Рис. 4
Залежність параметрів дизеля від цетанового числа палива:
q - питома витрата палива; v - швидкість зростання тиску від кута ПКВ;
Т3 - період затримки самозаймання
Рис. 5
Залежність тривалості пуску холодного двигуна
від цетанового числа палива при різних температурах повітря
(частота обертання колінчастого вала 100 хв-1)
Таблиця 1. Вплив показників дизельного палива на роботу двигуна
Показник, змінений порівняно з нормою Ознака впливу зміни показника Порушення в роботі двигуна
Цетанове число менш як 40
Фракційний склад (підвищена температура перегонки 50 і 96 % палива)
Те саме (знижена температура)
Концентрація фактичних смол вища за норму
Температура помутніння нижча за норму
В'язкість нижча за норму
В'язкість вища від норми
Концентрація сірки вища за норму
Забрудненість:
наявність води
наявність механічних домішок Погіршення пускових
якостей
Вплив маловивчений
Погіршення роботи двигуна
Осадження смол на деталях і зростання нагароутворення Забруднення фільтрів парафіном
Збільшення конуса роз-пилювання палива фор-сункою. Робота двигуна на збідненій суміші Зменшення конуса роз-пилювання палива фор-сункою. Робота двигуна на збідненій суміші Збільшення вмісту оксидів сірки і сірчаної та сірчистої кислот
Зниження теплотворної здатності палива
Підвищення швидкості зношування деталей циліндро-поршневої групи та паливної апаратури Двигун погано працює або зовсім не заводиться Погіршується пуск двигуна, інтенсифікується нагароутворення, закоксовуються кільця, зростає ступінь зношення двигуна і збільшується витрата палива
Те саме
Забруднюються фор-сунки, знижується по-тужність двигуна
Перебої в подачі палива, двигун глохне.
Потужність двигуна знижується, а зношування його деталей зростає
Те саме
Збільшується ступінь зношення двигуна внас-лідок газової та кислотної корозії деталей
Перебої в роботі двигуна через погіршення процесу горіння суміші
Заїдання голок і плун-жерів форсунок, за-бруднення фільтрів
Примітка. Підвищення температури початку кипіння на 30 % (до 260 °С) і збільшення концентрації фактичних смол у 2..3 рази призволить до зменшення ресурсу двигуна майже вдвічі.

 
 

Цікаве

Загрузка...