WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Тяговий розрахунок бульдозера на комп’ютері - Реферат

Тяговий розрахунок бульдозера на комп’ютері - Реферат

грунту можливо більш товстими шарами: засипка ровів і котлованів, обладнання валиків із грунту. При цьому способі затрудняється втоптанння грунту.
Місцева відсипка з розрівнюванням приміняється прит підсипанні грунту або будівель, засипці траншеї або інших роботах.
Повернення бульдозера в забій проводитьтся на можливо більшій швидкості трактора. При дальності переміщення грунту більше 50 м холостий хід проводиться переднім ходом на можливо більшій швидкості.
Якщо на відвал встановлені зуби, то при холостому ходу може проводитись розрихлювання грунту.
Продовжуваність циклу визначається сумуванням часу на різання і переміщення грунту, часу на задній хід бульдозера, часу на повороти і переключення швидкостей.
Бульдозерним обладнанням деколи оснащують інші землерийно-транспорні машини (автогрейзери, екскаватори, погрузчики), в яких це обладання є допоміжним. Бульдозери можуть розробляти талі і мерзлі попередньо розрихлені грунти. В якості базових машин для бульдозерів частіше всього використовують гусеничні трактори.
Постановка задачі
Тяговий розрахунок бульдозера.
Опір грунту різанню і переміщенню перемагається тяговим зусиллям бульдозера, яке повинно бути трохи більше суми всіх опорів що виникають.
Необхідно скласти алгоритм і програму для розрахунку тягового зусилля бульдозера універсального типу. Результати розрахунку також можуть бути примінені до бульдозера неповоротного типу з врахуванння, що кут повороту його відвалу до осі трактора р в плані рівний 900.
Максимальний оіпр переміщеню бульдозера р в момент закінчення набору грунту відвалом складається із слідуючих величин:
Р = Рр+ Рпр+ Рп+Рт,
де кожна складова опору визначається слідуючим чином.
1. Опір грунту різаннню
Рр = 103КрFo
де Кр - питомий опір грунту різанню
Fo - площа січення стружки, м2;
Fo = h chl sina
h ch - середня глубина різання, м;
l - довжина відвалу, м.
2. Опір переміщенню грунтової призми волочення
Рпр = g Mпр fsina,
де Mпр - маса призми волочення,
Mпр =
- густина розрихленого грунту, т/м3
Н - висота відвалу по хорді, м;
f1- кут відносу, визначається по табл. 2
коефіцієнт тертя грунту по грунту, визначається по табл. 1.
3. Опір підйому грунту по стволу, обумовлений наклонною формою відвалу і поступовим переміщенння трактора.
де N - нормальний тиск грунту на відвал, що називається опором волочення призми волочення,
g = 9,81 м/с 2
t 1 - коефіціент тертя грунту по металу, визначається по табл. 1;
- кут повороту відвалу в вертикальній площині,
кут повороту відвалу до осі трактора.
4. Опір переміщенню грунту вздовж відвалу, що виклинається його кутовим розміщенням до осі руху трактора,
Р п= Nf2 cos a
5. Опір рухові бульдозера
Рт = wgМ,
де w - коефіціент опору переміщеннню бульдозера;
М- маса бульдозера.
Алгоритм і програму рішення задачі будувати так, щоб необхідні табличні дані, вибирались автоматично, в залежності від формування умов по вихідним даним.
Коефіціенти тертя металу по грунті.
№ Грунт Коефіціенти тертя по грунті f1 Коефіціенти тертя грунту по металі f2
1 Гравій 0,7 0,75
2 Галька 0,9 0,84
3 Пісок 0,665 0,55
4 Глина 0,85 0,875
5 Суглинок 1 0,6
6 Рослинний грунт 0,875 1,175
Кут природнього відносу насипаних грунтів.
Стан
грунту Гравій Галька Пісок Глина Суглинок Рослинний
крупний середній мілкий жирна пісна
Сухий 40 35 30 28 25 45 50 40 40
Вологий 40 45 32 35 30 35 40 30 35
Мокрий 35 25 27 25 20 15 30 20 25
Початкові дані: Кр = 0,17МПа = 170000Па; Hcp = 0,17м;
l = 4,8м; = 2,0 т/м3 = 2000 кг/м3; Н = 1,345 м; в = 440, 560
wmin = 0,14; wmах = 0,15; w= 0,01; М = 17100 кг; = 3,70;
g = 9,81 м/с2 Розрахунки зробити для сухої глини
Метод розв'язку.
Метод розв'язку дуже простий: спочатку зчитуються дані, потім по вхідним даним вибираються потрібні величини змінних, після цього поступово визначаються опори, відповідно зчитуються і виводяться вихідні дані.
Словесний алгоритм.
Для спрощення знаходження величин змінних створимо три масиви, розмірності яких 6,6; 3,9 відповідно. В перший масив А1 запишемо коефіцієнти f1 (частина таблиці 1), в другий масив А2 - коефіцієнти f2 (друга частина таблиці 1), а в третій масив В запишемо кути природнього відносу насипних грунтів (таблиця 2). Потім надаю значення постійним. Після цього надано можливість введення вхідних даних. Тоді по вхідним даним надамо значення змінним. Після цього поступово будем рахувати значенyя опорів, просумуємо їх і виведемо результат. Змінимо значення змінних і знову нарахуємо суму значень опорів, виведем результат. Останні дії виконані у вигляді двох циклів, організованих операторами FOR... NEXT i IF... THEN... i GOTO...
Дані таблиці 1 і 2 записані у блоці програми за допомогою оператора DАТА.
Програма по Бейсіку.
10 DIM A1(6), F2 (6), B(3,9)
20 FOR I=1 TO 6
30 READ A1(I)
40 NEXT I
50 FOR I=1 TO 6
60 READ f2 (I)
70 NEXT I
80 FOR I= 1 TO 3
90 FOR J=1 TO9
100 READ B(I,I)
110 NEXT J
120 NEXT I
130 KP = 170000
140 HCP = 0,17
150 L=4,8
160 Fi = 3,7
170 0=2000
180 H= 1,345
190 B = 45
200 M= 17100
210 G=9,8
220 INPUT "Грунт", АS
230 INPUT BS
240 IF As = "гравій" THEN х=1: І= 1: Q=1
250 ІF As = "галька" THEN х=2: І= 2: Q=1
260 ІF As = "пісок" THEN х=3 І= 3: Q=3
270 ІF As = "глина" THEN х=4: І= 6: Q=2
280 ІF As = "рослинний" THEN х=6: І=9: Q=1
300 F1= A1 (х) : = F 2 (х)
310 ІF Вs = "сухий" THEN J=1
320 ІF Вs = "вологий" THEN J=2
330 ІF Вs = "мокрий" THEN J=3
340 F 0 = НСР*L*sin (Fi)
350 PP = 1000*RH*F0
360 S= B (J,I)
370 MPR = O*L*(H-HCP) 2 (2*TAN(S))
380 PR = G*MPR*F1*sin(Fi)
390 N= G*MPR*F1*sin(B)
400 PB= N *F2*cos (B) * sin(Fi)
410 PK = N *F2*cos (Fi)
420 FOR W= 0.14 TO 0.15 STER 0.01
430 PT= W*G*M
440 P=PP+PR+PB+PK+PT
450 PRINT "B S W P"
460 PRINT B, S, W, P
470 NEXT W
480 Q=Q-1
490 IF Q 0 THEN J=J+1: GOTO 310
500 IF B=56 THEN END ELSE B=56: GOTO 390
510 DATA 07, 0.9, 0.665, 0.85, 1.0, 0.875
520 DATA 075, 0.84, 0.55, 0.875, 0.6, 1.175
530 DATA 40, 35, 28,25, 45, 50, 40, 40
540 DATA 40, 45, 32, 35, 35, 30, 35, 40, 30, 35
540 DATA 35, 25, 27, 25, 20, 15, 30, 30, 25
Розрахунок контрольної точки
Глина суха. жирна В = 450, W=0,14
1) F0 = hcp l sina = 0,17 4,8 sin (3,7) = 0,052632
Pp = 103 Rh F0 = 103 17 104 0?052632 = 8947440
2) Mпр = l(Н - hcp )2 = 2000 4б8 (1,345- 0,17)2 = 6627
2 tg J0 2 tg45
Pпр = g Mпр f1 sin A= 9,8 6627 0,85 0,0645 = 3560,5876
3) N = g Mпр f1 sinB = 9,8 6627 0,85 sin (45) = 39034,353
Pb = N t1 cosb sin a= 39034, 353 0,875 cos (45) sin(3,7) = 1557, 7571
4) Pп = N t2 cosа= 39034, 353 0,875 cos (3,7)= 34083,332
5) Рт = wgM = 0,14 9,8 17100 = 2333461,2
6) P = 89477440 + 3560, 5876+ 1557,7571+34083,332+2223461,2= 9010102,7
Аналіз результатів розв'язку задачі.
З результатів виконаної програми ми бачимо, щo при збільшенні w (коефіціент опору переміщення бульдозера) збільшується максимальний опір переміщення. Те ж саме відбувається при збільшенні кута В (кут повороту відвала в вертикальній площині. А при збільшенні (кут природнього відносу) максимальний опір переміщенню зменшується.
Висновки.
З результатів виконаної програми із попереднього розділу можна зробити слідуючі висновки.
При збільшенні кута повороту відвалу в вертикальній площині збільшується максимальний опір переміщенню бульдозера. Також максимальний опір збільшується коли глина жирна і мокра. Тому максимальний опір переміщенню бульдозера буде найменшим коли кут повороту відвалу в вертикальній площині буде найменшим, коефіцієнт опору переміщенню бульдозера буде найменшим і коли кут природнього відносу буде найбільшим, тобто в нашому випадку, коли глина буде суха і пісна.
Список використаної літератури.
1. Захарчук М. Бульдозери и рихлители. 1987.
2. Гаркова А.И., Аринченков В.А. Машини для земляних работ. М.,1982.
3. Ветров Г.П. Машини для земляних работ. М., 1981.
4. Телушкин А.Т. Особенности общего расчета бульдозеров. М., 1983.
5. Починок В.Я. Бульдозери і скрепери. М., 1973.
6. Козловский Е. Norton Commander 4,0 М., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...