WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Класифікація кранів. Основні механізми і параметри кранів. Режими роботи механізму підйому вантажу - Реферат

Класифікація кранів. Основні механізми і параметри кранів. Режими роботи механізму підйому вантажу - Реферат

горизонтальній площадці.
Значення швидкостей руху різних механізмів вибирають в залежності від вимог технологічного процесу тільки при усталеному режимі роботи.
В залежності від величини вантажопідйомного моменту розраховується металоконструкція кранів і визначається стійкість крана стрілового типу проти перекидування в процесі експлуатації.
1.2.2 Режими роботи механізму підйому авантажу
Особливістю роботи механізму підйому вантажу (МПВ) є частіпуски, зупинки і реверси. Інтенсивність такої циклічності роботи визначається режимом роботи механізму. Режим роботи - це комплексна характеристика, яка враховує характер зовнішніх навантажень і тривалість їх дії Нормативними документами Державного гірничого комітету технічного нагляду (Держгіртехнагляд) встановлено п'ять режимів роботи кранових механізмів: ручний - Р, легкий - Л, середній - С, важкий - В, дуже важкий - ДВ.
Суттєвим недоліком приведеної вище класифікації режимів роботи є відсутність її зв'язку з дійсною довговічністю роботи механізму, вираженою в годинах. Цей недолік був ліквідований введенням ГОСТ 25835-83. Згідно цього ГОСТу, для механізмів підйому вантажу, вводиться шість груп режимів роботи: 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, 6М. Група режиму визначається в залежності від класу навантаження В і класу використання А.
Ці режими характеризуються такими параметрами: 1) Коефіцієнт використання механізму по вантажу КВ; 2) Коефіцієнт використання механізму по часу протягом року КР; 3) Коефіцієнт використання механізму протягом доби КД; 4) Відносна тривалість вмикання ТВ%.
Значення цих параметрів визначаються за формулами
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
де QСР - середня маса вантажу, який підіймається за зміну;
QН - маса номінального вантажу;
DP - число днів роботи механізму в році;
tД - число годин роботи механізму за добу;
TP - тривалість роботи механізму протягом робочого циклу;
TЦ -тривалість робочого циклу механізму.
Тривалість циклу - це проміжок часу від моменту початку підйому вантажу до моменту повернення крана в початкове положення.
(1.7)
де ТП - сума часу пуску;
ТУ - сума часу усталеного руху;
ТГ - сума часу гальмування;
ТЗ - сума часу зупинок.
Для механізмів вантажопідйомних машин приймають TЦ 60хв, для електрообладнання TЦ 10хв.
Зв'язок між групами режимів роботи по ГОСТ 25835-83 і режимів по нормах ДГТН (Держгіртехнагляд) приведений в таблиці Б5, додатку Б.
Клас навантаження В визначається в залежності від величини коефіцієнта навантаження КН по таблиці Б1, додатку Б.
Значення коефіцієнта навантаження КН, для механізмів підйому вантажу, визначається за формулою
(1.8)
де Gi - вага вантажу, яка відповідає і - тій ступені графіка навантаження;
GН - номінальна вага вантажу;
GП - вага вантажозахоплюючих пристроїв;
ti - тривалість навантаження Gi;
Т - загальний час роботи механізму ПВ;
N - число ступеней графіка навантаження МПВ.
Якщо вагою вантажозаплюючих пристроїв можна нехтувати то значення коефіцієнту КН можна визначити за формулою
(1.9)
Клас використання А визначається в залежності від загального часу роботи Т по таблиці Б3, додатку Б, який визначається за формулою
(1.10)
де h - термін роботи механізму в роках;
tР - час роботи механізму протягом години.
Відносну тривалість вмикання (ТВ%) визначаємо за формулою
(1.11)
Якщо час робочого циклу механізму менший за 60хв то час роботи механізму протягом години визначається за формулою
(1.12)
Якщо значення відносної тривалості вмикання відоме то загальний час роботи Т, згідно формули (1.10), рівний
(1.13)
1.3 Приклад визначення відносної тривалості вмикання МПВ
ВХІДНІ ДАНІ:
1. Режим роботи по ГОСТ 25835 - 83 - 4М;
2. Термін роботи крана в роках - h=20 років;
3. Коефіцієнт річного використання механізму підйому вантажу - КР=0,7;
4. Коефіцієнт добового використання механізму підйому вантажу - КД=0,5;
5. Час роботи механізму підйому вантажу протягом години - tP=30хв.
1.3.1 Визначення коефіцієнта навантаження КН механізму підйому вантажу
Група режиму роботи по нормах ДГТН - С. Згідно графіка навантаження МПВ для режиму С, рис.Б1, додаток Б, запишемо
(1.12)
Допустима похибка обчислення - 0,01%.
1.3.2 Визначення відносної тривалості вмикання
По таблиці Б1, додатку Б, для значення КН=0,1628, клас навантаження механізму підйому вантажу - В2.
Для класу навантаження В2 і режиму роботи 4М, по таблиці Б4, додаток Б, клас використанння - А4.
Загальний час роботи МПВ для цього класу використання згідно таблиці Б3, додаток Б, знаходиться в межах Т=6300…12500 год. Середній час роботи-ТСР= 9400 год.
Відносна тривалість вмикання МПВ визначається за формулою
(1.13)
Точність визначення ТВ% - ±1,5%.
1.4 Приклад визначення режиму роботи МПВ
ВХІДНІ ДАНІ:
1. Вага вантажу - GB=50кН, вага вантажозаплюючого пристрою - GП=5кН;
2. Термін роботи крана в роках - h=10 років;
3. Число днів роботи механізму в рік - DP=250днів ;
4. Число годин роботи механізму в добу - tД=12год ;
5. Час роботи механізму підйому вантажу протягом робочого циклу TЦ - TР=20хв;
6. Відносна тривалість вмикання - ТВ%=45;
7. Графік навантаження МПВ, рис.1.14
Рисунок 1.14 Графік навантаження механізму підйому вантажу
1.4.1 Визначення загального часу роботи і класу використання
механізму підйому вантажу
Коефіцієнт використання механіму протягом року
(1.14)
Коефіцієнт використання механіму протягом доби
(1.15)
Час одного робочого циклу
(1.16)
Час роботи механізму протягом одної години
(1.17)
Загальний час роботи механізму
(1.18)
Згідно таблиці Б3, додатку Б, при Т=6031год, клас використання А3.
1.4.2 Визначення класу навантаження і режиму роботи
механізму підйому вантажу
Коефіцієнт навантаження КН
(1.19)
По таблиці Б1, додатку Б, для значення КН=0,5292, клас навантаження механізму підйому вантажу - В4.
Для класу навантаження В4 і класу використання А3, згідно таблиці Б4, додатку Б, режим роботи 5М.
ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1.
№вар №с-ми Тип крана Основні
механізми
крана Спосіб зміни вильоту
стріли Індекс і розмірність основних параметрів крана
Відносна тривалість вмикання ТВ%
Режим роботи механізму підйому вантажу
ВИКОНАВ______________ ПРИЙНЯВ________________
(Підпис студента) (Підпис викладача)

 
 

Цікаве

Загрузка...