WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації процесу виробництва промислового паркету в ТзОВ СП Лісова компанія 'Лаванда' - Курсова робота

Проект автоматизації процесу виробництва промислового паркету в ТзОВ СП Лісова компанія 'Лаванда' - Курсова робота

шт. 1 4,4 4,4
Упакувальна машина шт. 1 14,6 14,6
Конвеєр шт. 6 1,5 9
Електродвигун шт. 6 1,3 7,8
Всього 94,7
Розрахунок вартості обладнання після автоматизації
Таблиця 6.4.
Назва обладнання Одиниці вимірювання Кількість одиниць Ціна за одиницю
тис. грн. Вартість
тис. грн.
1 2 3 4 5
Пристрій для накладання клею шт. 1 7,1 7,1
Пристрій для вкладання плит паркету шт. 1 4,4 4,4
Упакувальна машина шт. 1 14,6 14,6
Конвеєр шт. 6 1,5 9
Електродвигун шт. 6 1,3 7,8
Разом тис. грн. 42,9
Монтаж 15% тис. грн. 6,435
Всього 49,335
Вплив суми амортизації обладнання на собівартість продукції.
В таблицях 2 і 3 визначена вартість робочого обладнання до і після автоматизації лінії для виготовлення індустріального паркету. На основі цієї вартості визначаються витрати на автоматизацію і поточний ремонт, який впливає на собівартість продукції. Дані можна представити в вигляді таблиці.
Таблиця 6.5.
Назва обладнання Вартість тис. грн. Амортизація Поточний ремонт (25% від амортизації) тис. грн.
% тис. грн.
1 2 3 4 5
Вартість робочого обладнання до автоматизації 51,8 10 5,18 1,295
Вартість робочого обладнання після автоматизації 94,7 10 9,47 2,367
Вплив вартість силової електроенергії на собівартість продукції.
По даних підприємства, лінія для виготовлення індустріального паркету до автоматизації споживача 322755 кВт в рік. Перемноживши цю величину на ціну за 1 кВт ми одержали вартість електроенергії за 1 рік:
322755 * 0,20 = 64,551 тис. грн.
Після автоматизації виникла потреба в електроенергії величиною 405200 кВт. Аналогічно перемноживши ми одержали:
405200 * 0,20 = 81,040 тис. грн.
Вплив заробітної плати на собівартість продукції.
Баланс робочого часу
Таблиця 6.6.
№ п/п Елементи робочого часу Одиниці вимірювання Показники
1 2 3 4
1 Календарний форд часу дні 365
2
Неробочі дні всього в тому числі:
а) святкові;
б) вихідні. дні 110
104
6
3 Номінальний фонд часу дні 255
4 Неявки на роботу всього:
а) чергові і додаткові відпустки.
б) відпустки на навчання.
в) декретні відпустки.
г) по хворобі.
д) виконання громадських обов'язків. дні
дні
дні
дні
дні
дні
35
-
25
-
5
5
5 Ефективний фонд часу дні 220
6 Номінальна тривалість зміни год 8
7 Внутрізмінні витрати робочого часу. год 0,1
8 Середня тривалість зміни год 7,9
9 Ефективний час 1-го робітника в рік год 1738
По даних підприємства середньорічна зарплата одного робітника склала 3,2 тис. грн. При цьому 16% виплат приходить на фонд матеріального заохочення. При визначенні фонду заробітної плати після автоматизації необхідно врахувати ріст середньої заробітної плати в межах 6%.
Середня заробітна плата (яка припадає на виплати по доходу заробітної плати) одного робітника до автоматизації:
3,2 * 84/100 = 2,688 тис. грн.
після автоматизації:
2,688 * 6/100 + 2,688 = 2,85 тис. грн.
По даних підприємства до автоматизації обслуговуючий персонал складав 14 чоловік. Відповідно фонд заробітної плати основних робітників підприємства до автоматизації складатиме:
2,688 * 14 = 37,632 тис. грн.
В зв'язку з впровадженням автоматичних засобів, кількість обслуговуючого персоналу скорочується на 8 чоловік. Тому після автоматизації фонд заробітної плати основних робітників підприємства складатиме:
2,85 * 6 = 17,1 тис. грн.
Вплив накладних витрат на собівартість продукції.
Таблиця 6.7.
Загальні витрати собівартості Витрати до автоматизації, тис. грн. Витрати після автоматизації, тис. грн.
1 2 3
1. Амортизація основних фондів. 5,18 9,47
2. Витрати на поточний ремонт основних фондів. 1,295 2,367
3. Електроенергія на технологічні цілі. 64,551 81,04
4. Основна і додаткова з/п робітників підприємства. 37,632 17,1
5. Відрахування на соцстрах. 14,112 6,412
6. Загальновиробничі витрати. 15,43 7,011
Разом 138,20 123,4
План виробництва продукції 39040 41133
Собівартість одиниці про-ції по витратах, що змінюються. 0,00354 0,003
Загальновиробничі витрати визначаються в процентах до суми основної заробітної плати робітників підприємства. В даному випадку 41%.
Розрахунок суми умовно-річної економії.
Якщо до автоматизації собівартість обробки виробу становила 3,54 гривні, то після автоматизації 3 гривні. Звідси умовно-річна економія буде рівна:
Еум.р = (С1-С2) * В (6.1)
Еум.р = (0,00354 - 0,003) * 41133 = 22,2 тис. грн.
Розрахунок терміну окупності витрат коефіцієнтаекономічної ефективності
Термін окупності витрат визначається відношенням суми грошових витрат на засоби автоматизації до умовно-річної економії. В раніше приведеному розрахунку витрати на автоматизацію лінії становить 49,335 тис. грн. Звідси термін окупності рівний:
Ток = Ц/Еум.рік (6.2)
Ток = 49,335/22,2 = 2,22 року
Коефіцієнт економічної ефективності є величина, обернена терміну окупності витрат. Він визначається відношенням суми умовно річної економії до витрат на проведення автоматизації:
К = 1/Ток (6.3)
К = 22,2/49,335 = 0,45
Порівнюючі техніко-економічні показники.
Таблиця 6.8.
Перерахунок показників Один. вимір. До автомат. Після автомат. % Результат + ріст, - зниження, %
1 2 3 4 5 6
Товарна продукція шт. 39040 41133 105 + 5
Чисельність робітників. шт. 14 6 43 - 57
Виробіток продукції на 1-го працівника. шт. 2789 6856 158 + 146
Середньорічна зарплата 1-го робітника. тис. грн. 2,688 2,85 106 + 6
Вартість обладнання тис. грн. 51,8 94,7 183 + 83
Собівартість 1-ці продукції по змін. витратах. тис. грн. 0,00354 0,003 83 - 17
Висновок про доцільність проекту автоматизації виробництва
В результаті проведення автоматизації діючої лінії було впроваджено нове високопродуктивне обладнання. Внаслідок чого, показники роботи лінії значно покращилися:
- обсяг товарної продукції становив 39040, після 41133 збільшився на 5%;
- чисельність робітників внаслідок автоматизації виробничих процесів зменшився на 57%;
- середньорічна зарплата підвищилась на 6%;
- собівартість одиниці продукції витратах знизились з 0,00354 тис. грн. До 0,003 тис. грн., тобто на 17%.
Фактичний термін окупності 2,22 року в порівнянні з нормативами значно нижчим, а коефіцієнт економічної ефективності дорівнює 0,45 в порівнянні з нормативами є більшим.
На основі цього можна зробити висновок, що даний проект автоматизації лінії для виробництва індустріального паркету є економічно доцільним.
Список використаної літератури.
1. "Автоматизація і механізація процесів деревообробки": О.І. Ісоков, М.І. Дерев'янко, С.С. Хох люк, Будівельник, Київ 1965, 125 с.
2. Маковський Н.В. "Основы автоматизации деревообрабатывающего производства" Изд. 2-е.
3. Леонов Л.В., Молчанов Л.Г., Вороницын В.К. "Основы автоматизации деревообрабатывающего производства". Учебник для техникумов, 1982 г, 328 с.
4. П.С. Афанасьев "Станки и инструменты деревообрабатывающих предприятий", "Лесная промышленность", 1978 г., 220 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...