WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації процесу виробництва промислового паркету в ТзОВ СП Лісова компанія 'Лаванда' - Курсова робота

Проект автоматизації процесу виробництва промислового паркету в ТзОВ СП Лісова компанія 'Лаванда' - Курсова робота

паркету до автоматизації споживача електроенергії.
Таблиця 4.1.
№ п/п Найменування
Потужність кВт/год.
1. Торцівка педальна. 21,3
2. Автоматична торцівка подвійна. 28,7
3. Автоматична струганка двостороння 34,7
4. Автоматична велоторцівка 32,2
Разом 116,9
Щоб знайти витрату електроенергії на дані засоби знаходимо добуток кількості годин на потужність. З врахуванням, що обладнання працює цілодобово, отримаємо:
116,9 * 8 = 935,5 кВт/в добу
Щоб знайти витрату електроенергії за рік, множимо спожиту енергію за добу на 345 днів тому, що 20 днів на рік на капремонт. Отримаємо:
935,5 * 345 = 322755 кВт/в рік
Після проведеної автоматизації лінії для виробництва індустріального паркету збільшила споживання електроенергії до:
Споживання електроенергії засобами автоматизації:
Таблиця 4.2.
№ п/п Найменування Потужність кВт/год.
1. Торцівка педальна. 21,3
2. Автоматична торцівка подвійна. 28,7
3. Автоматична струганка двостороння 34,7
4. Автоматична велоторцівка 32,2
5. Пристрій для накладання клею 3,1
6. Упакувальна машина 2,4
7. Електродвигун
24,4
Разом 146,8
Щоб знайти витрату електроенергії на дані засоби автоматизації:
знаходимо добуток кількості годин на потужність. З врахуванням, що обладнання працює цілодобово, отримаємо:
146,8 * 8 = 1174,5 кВт/в добу
Щоб знайти витрату електроенергії за рік, множимо спожиту енергію за добу на 345 днів тому, що 20 днів за рік відводиться на капремонт. Отримаємо:
1174,5 * 345 = 405200 кВт/в рік
5. Охорона праці.
5.1. Заходи по техніці безпеки.
У відносності з основами законодавства України, нагляд і контроль за спостереженням законодавства про працю і правил по охороні праці виконують спеціально уповноважені органи і інспекції (Держтехнагляд, Держенергонагляд, Головне пожежне управління внутрішніх справ, а також технічна і правова інспекції праці, Головний департамент по охороні праці).
На підприємстві загальне управління по безпеці праці, промислової санітарії і відповідальність за виконанням законодавства по охороні праці покладені на директора і головного інженера. Інженеру підпорядкований відділ безпеки праці, який веде безпосередню роботу по забезпеченню безпеки праці і промислової санітарії на підприємстві. Всі робочі і тільки-що прийняті на підприємство робочі, службовці і інженерно-технічні робітники незалежно від стажу роботи проходять інструктаж по техніці безпеки ведення робіт.
Інструктаж поділяється на декілька основних видів:
- ввідний інструктаж проводиться робітником відділу по охороні праці для тільки-що прийнятих ні підприємство робочих, а також для учнів та студентів направлених для проходження виробничої практики;
- первинний інструктаж на робочому місці проводиться безпосереднім робітником робіт з особами тільки-що прийнятими, переведеними з одної дільниці на іншу, з одного виду робіт ні інший (навіть у випадку тимчасового переводу). Ціль його - ознайомлення робочих з особливостями виконання конкретних робіт з точки зору безпеки праці і виробничої санітарії;
- повторний (періодичний) інструктаж проводиться з усіма робітниками не рідше раз у півріччя. Він служить для перевірки знання робітникам правил інструктажу по безпеці праці і виробничої санітарії;
- позаплановий інструктаж на робочому місці, крім ввідного, реєструються в спеціальному журналі, де вказується вид і дата інструктажу, перечислюються інструкції, і дається розписка інструктую чого і його інструктованого.
5.2. Протипожежний захист.
Пожежо і вибухонебезпеку встановлюють державні стандарти і загальні протипожежні правила. Встановлюються основні міри запобігання пожеж і негорючих речовин; запобігання можливих джерел запалювання; обмеження збільшення пожежі; пожежна охорона, застосування пожежотушіння, встановлення пожежної сигналізації.
Необхідно слідкувати за справністю електрообладнання. Електроустановки і контрольовимірувальна апаратура забезпечується плавними запобіжниками і автоматичними вимикачами. Після закінчення роботи вся електромережа має бути відключена. Згідно умов пожежобезпеки уважно контролюється опір ізоляції електрокіл. Електропроводка і загальна вентиляція в приміщенні для робіт з легко запалюючими речовинами і клеями має бути вибухонебезпечно виконана.
При введенні електромонтажних робіт (паяння і обпалювання кінців монтажних проводів) застосовують легкозапалюючі рідини (етиловий спирт, скіпідер). Тому електромонтажні ділянки - пожежонебезпечні. Для запобігання пожежі для електропаяльників необхідно використовувати підставки із негорючого матеріалу.
На випадок пожежі в цехах мають бути спеціально передбачені засоби гасіння пожежі (вогнегасники, пожежний інвентар) і пожежна сигналізація.
5.3. Заходи по електробезпеці
Найбільш небезпечним для життя є ураження електричним струмом. Електричний струм впливає на людину: тепловою дією (опіки), механічною (розрив м'язів), хімічною(електроліз), біологічною (звуження м'язів, параліч дихання або серця). Ступінь впливу електричного струму на організм людини залежить від сили струму, його напруги і частоти, тривалості дії, шляхів проходження струму і індивідуальних особливостей організму людини. Небезпечним для людини є струм більший 10 мА, при якому людина не може звільнитися від струмопровідних частин; струм 50мА викликає важке ураження організму, а струм більше 100мА, який діє більше 1-2 секунд є смертельним. Змінний струм з частотою 50-1000 Гц для людини є не безпечнішим, ніж постійний струм, але при U>300 В постійний струм зростає.
Електротравми виникають в таких випадках: торкання людини одночасно до двох фаз змінного струму або до двох полюсів постійного струму; торкання людини до неізольованих струмопровідних частин, які знаходяться під напругою (до однієї фази), попадання під напругу при звільненні людини від струму, вплив електрики при грозових розрядах.
Для застереження ураження електричним струмом необхідно строго дотримуватись правил безпеки праці.
6. Економічна частина.
6.1. Розрахунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу.
План виробництва
Таблиця 6.1.
Назва виробу Одиниці вимірювання Кількість виробів %
До автоматизації Після автоматизації
1 2 3 4 5
Паркет індустріальний м2 39040 41133 105
Розрахунок вартості обладнання до автоматизації
Таблиця 6.2.
Назва обладнання Одиниці вимірювання Кількість одиниць Ціна за одиницю
тис. грн. Вартість
тис. грн.
1 2 3 4 5
Торцівка педальна шт. 1 6,3 6,3
Автоматична торцівка подвійна шт. 1 18,1 18,1
Автоматична струганка двостороння шт. 1 15,8 15,8
Автоматична велоторцівка шт. 1 11,6 11,6
Всього 51,8
Розрахунок вартості обладнання після автоматизації
Таблиця 6.3.
Назва обладнання Одиниці вимірювання Кількість одиниць Ціна за одиницю
тис. грн. Вартість
тис. грн.
1 2 3 4 5
Торцівка педальна шт. 1 6,3 6,3
Автоматична торцівка подвійна шт. 1 18,1 18,1
Автоматична струганка двостороння шт. 1 15,8 15,8
Автоматична велоторцівка шт. 1 11,6 11,6
Пристрій для накладання клею шт. 1 7,1 7,1
Пристрій для вкладання

 
 

Цікаве

Загрузка...