WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Вантажні транспортні перевезення - Дипломна робота

Вантажні транспортні перевезення - Дипломна робота


Диплом
Вантажні транспортні перевезення
Міністерство освіти і науки України
Надвірнянський коледж
Національного транспортного університету
Розглянуто на засіданні "Затверджую"
циклової комісії спеціальних Зав. автомобільним
дисциплін відділенням
"___"_______200_р. "___"_______200__р.
Завдання
на дипломний проект
з вантажних перевезень
Студенту групи________________________________автомобільного відділення
____________________________________________________________________
(П.І.Б.)
Спеціальність 5.100 04 "Організація перевезень і управління на автотранспорті" Тема завдання________________________________________________________
Вихідні дані__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
?
Зміст дипломного проекту
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступ
1 Загальний розділ
1.1 Призначення, характеристика підприємства перевізника
1.2 Характеристика існуючої організації і району перевезень
1.3 Обґрунтування теми проектування
1.4 Розробка і обґрунтування вихідних даних дипломного проекту
2 Технологічний розділ
2.1 Обґрунтування прийнятого методу перевезень
2.2 Розробка схем і епюр вантажопотоків і раціональних маршрутів руху рухомого складу.
2.3 Вибір ефективного типу і марки рухомого складу
2.4 Обґрунтування вибору вантажно-розвантажувальних механізмів і їх характеристика
2.5 Розрахунок роботи рухомого складу на маршрутах і визначення експлуатаційної кількості автомобілів
2.6 Визначення середніх техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу
2.7 Розрахунок коефіцієнтів технічної готовності та випуску автомобілів
2.8 Розрахунок виробничої програми перевезень
3 Організаційний розділ
3.1 Організація планування перевезень
3.2 Диспетчерське керівництво перевезень
3.3 Розробка графіка руху автомобілів на маршрутах
3.4 Організація праці водіїв і складання графіку їх роботи
3.5 Документація і документообіг по вантажним перевезенням
3.6 Заходи по економії ПММ
4 Охорона праці і
4.1 Охорона праці і пожежна безпека
4.2 Безпека руху
4.3 Охорона навколишнього середовища
5 Економічний розділ
5.1 Розрахунок кількості водіїв
5.2 Розрахунок фонду оплати праці
5.3 Розрахунок відрахувань на соціальні заходи
5.4 Розрахунок матеріальних витрат (на паливо - мастильні матеріали, на ТО і ПР рухомого складу на шини)
5.5 Амортизаційні відрахування
5.6 Інші витрати
5.7 Калькуляція і структура собівартості
5.8 Доходи, прибуток і рентабельність
5.9 Економічна ефективність проекту
5.10 Техніко - економічні показники проекту
Висновок
Перелік використаних джерел.
Графічна частина
Аркуш 1_________________________________________
Аркуш 2_________________________________________
Аркуш 3_________________________________________
Аркуш 4_________________________________________
Календарний план виконання проекту
Складові проекту Об'єм в % Термін виконання Відмітка про виконання Підпис керівника
1. Загальні положення
2. Технологічний розділ
3. Організаційний розділ
4. Охорона праці
5. Економічний розділ
Графічна частина
Аркуш 1
Аркуш 2
Аркуш 3
Аркуш 4
Оформлення проекту
Керівник проекту_______________________________________________
Дата видачі завдання "___"__________________________________року.
Дата закінчення проекту "___"_______________________________року.
Завдання до виконання прийняв (ла)
студент (ка)___________________________________________________
ВСТУП
Транспортна система - комплекс різних видів транспорту, які знаходяться в взаємозв'язку при виконанні перевезення. Поняття "Єдина транспортна система" вказує на соціально-економічне єдинство всіх видів транспорту цілої країни.
До єдиної транспортної системи належать такі види транспорту: залізничний, водний, автомобільний, повітряний, трубопровідний.
Транспорт забезпечує виробничо-економічні зв'язки різних галузей народного господарства. Він відіграє важливу роль в економічному і культурному розвитку людей, в економічних зв'язках з закордонними країнами. Транспорту належить важлива роль в процесі загального виробництва, так як він займається перевезенням матеріалів, напівготової і готової продукції. Транспорт забезпечує також зв'язок між сільським господарством і промисловістю та окремими підприємствами.
Транспортна промисловість або транспорт. Має ряд особливостей які значно відрізняють його від інших галузей матеріального виробництва. Виробничим процесом транспортної промисловості є процес переміщення вантажів і пасажирів, в часі і просторі. Транспортна промисловість не потребує виготовлення або перероблення сировини. Матеріальні блага у вигляді визначеної продукції в промисловості і сільському господарстві, транспорт переміщує від місця виробництва до місця споживання не змінюючи продукції.
Продукцією транспортної промисловості являється теж переміщення вантажів і пасажирів в часі і просторі. Таким чином виробничий процес і продукція транспортної промисловості співпадають.
Витрати на переміщення вантажів називаються транспортними витратами. В кінцевому випадку транспортні витрати збільшують вартість продукції. Транспортні витрати є четвертою складовою вартості продукції (після сировини, пального, заробітної плати).
Важливу роль в переміщенні вантажів відіграє швидкість доставки від відправника до одержувача. Підвищення швидкості доставки - важливий фактор для покращення продуктивності.
Автомобільний транспорт являє собою сукупність шляхів сполучень. Засобів перевезення. Технічних пристроїв, механізмів і засобів управління.
Засобами перевезення (рухомим складом) являються автомобілі, автомобілі-тягачі, причепи і напівпричепи транспортного призначення, різні приспосіблення для перевезення вантажів і пасажирів. Шляхами сполучень є автомобільні дороги і магістралі.
До технічних пристроїв в споруд відносять гаражі, авторемонтні заводи, станції технічного обслуговування і інші.
Виробничий процес на автомобільному транспорті, який полягає в переміщенні вантажів і пасажирів рухомим складом називається автомобільними перевезеннями. Є два види автомобільних перевезень вантажні і пасажирські. Вантажні перевезення розрізняють по слідуючи ознаках:
1. по галузевому принципу перевезення вантажів промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі і громадського харчування. поштового перевезення, перевезення вантажів населення і комунального господарства.
2. перевезення за розмірами вантажу масового перевезення. Партійні по розміру партії вантажу, не масові перевезення.
3. по територіальній ознаці - технологічні, міські, приміські, міжміські, міжнародні перевезення;
а) технологічні - перевезення по території будівельних майданчиків чи по території підприємства;
б) міські - перевезення на невеликі віддалі з різною структурою перевезення;
в) такі ж умови відносяться до приміських перевезень. Які

 
 

Цікаве

Загрузка...