WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Сувенірні вироби з дерева - Курсова робота

Сувенірні вироби з дерева - Курсова робота

чи інших предметів та їх частини. Як і гармонійність, співрозмірність форми -важлива умова композиційної цілісності.
Цілісність форми можна досягти підбором таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприймається, як єдиний закономірний організм. Невідповідність елементів форми за одними і тими самими ознаками (пропорції, фактура, колір) призводить до порушення цілісності. Цілісність передбачає також єдність структури й тектоніки.
Структура - внутрішня будова, певний зв'язок складових частин цілого. Вона подібна до конструкції, але не тотожна їй. У структурі більше зовнішніх проявів взаємозв'язків деталей, необхідна їх послідовність. Конструкція ж показує з'єднання частин деталей різними прийомами.
Тектоніка виражає структуру в якостях матеріалу - його гнучкості, можливості переносити навантаження, міцності, тобто його роботу. Тектоніка й естетичні якості проектованого виробу можуть збігатися , і тоді, композиція буде повноціннішою, а можуть і не збігатися, якщо головна мета у ній - передати красу виробу. У мистецтві художньої обробки дерева особливість композиції зумовлюється органічним зв'язком властивостей матеріалу, способом обробки та призначенням предмета, його декору і форми. Форма предмету з деревини повинна ґрунтуватися на особливостях пластичної обробки та її природних властивостях. Одночасно, необхідно мати на увазі цільове призначення виробу. Композиція декору (орнаментальне різьблення, розпис тощо) проглядається у чіткому виявленні центра серед переферичних елементів, у ритмічному чергуванні або рапортному розміщенні елементів узору в узгодженні з загальною формою та в розміщенні саме в тих місцях, де декор найкраще доповнить художність форми.
Композиція художніх виробів з деревабагатоманітна, вона оперує трьома поняттями: форма, конструкція, прикрашення (декор, оздоблення, орнаментика). Працюючи над композицією орнаменту або виробу загалом, варто дотримуватися перевіреної раціональної послідовності роботи. Перед усім, потрібно знайти у практиці художніх промислів щось аналогічне за задумом, ідеєю. Цей період підготовки до праці пов'язаний з вивченням посібників, альбомів, проспектів, журналів з мистецтва, репродукцій художніх творів, тощо. У процесі пошуку виникають ідеї, чіткіше окреслюються завдання майбутньої роботи, методи і засоби виконання.
Робочий малюнок, або креслення - це завершальний ескіз, виконаний у натуральну величину або в масштабі, що становить кінцевий варіант задуму. Він є основою для втілення композиції у матеріалі.
Проект - завершення підготовчої роботи - найповніше і найточніше зображення майбутнього виробу, що дає всебічне уявлення про його форму, конструкцію, оздоблення. У проекті розробляються види в ортогональних проекціях, зображення подається в аксонометрії або перспективі, показують розміри і перерізи. Дуже важливі деталі подаються у збільшеному вигляді. Виконують проект у кольорі, з відповідним оформленням, тобто поясненням того, що не можливо передати малюнком або кресленням. Проект може бути документом для виготовлення виробу і для контролю за виконаною роботою.
Важливою частиною роботи над великими об'єктами є макетування. Макет виконують у зменшеному вигляді (рідше в натуральну величину), з паперу, картону, поролону, пластиліну, глини, гіпсу, деревини.
ОРНАМЕТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Дослідження у галузі орнаменту показують, що орнаментика всіх народів розвивалася на одній більш-менш спільній основі і бере свій початок з найпростіших видів художнього оформлення предметів побуту, гончарного виробництва та знарядь праці.
Орнамент - це візерунок, який складається з ритмічно впорядкованих елементів. Орнамент виділяє форму, робить її святковою, значущою. Але орнамент не тільки декор речі - це і естетична якість.
Переважання в орнаментальному мистецтві специфічних особливостей побудови елементів композиції, ритму, симетрії, асиметрії, експесивності ліній та інших так званих формальних принципів організації, включаючи стилізацію природних мотивів і визначає тісний зв'язок з прикладним мистецтвом та архітектурою. За архітектурними ознаками орнаментальні мотиви поділяються на декілька основних груп.
Геометричний орнамент. Основні елементи орнаменту -декоративні, стилізовані квіти, листя, гілки будь-яких рослин.
Зооморфний орнамент. Складається в основному з орнаментальних композицій, в основу яких покладено як реалістичні, так і більш умовні стилізовані зображення птахів, тварин.
Предметний орнамент. Складається з зображення предметів побуту, знарядь праць, музичних інструментів.
Пейзажний орнамент. Характеризується реалістичним або стилізованими зображенням мотивів природи, застосовується для оформлення тканин, шпалер.
Каліграфічний орнамент. Складається з окремих букв або елементів тексту. Відноситься до цього виду древньослов'янська ваза.
Геральдичний орнамент. Представляє собою композицію із зображенням гербів, орденів і медалей, емблем і значків.
Єдність і гармонія різних форм народного мистецтва в комплексі традиційно-побутової культури забезпечувалася завдяки їх іконографічній і кольоровій цінності. Так розписи, керамічні вироби, декоративні тканини доповнювали і збагачували одне одного. Тож орнаментальні сюжети, але в різних сполученнях чергувалися і повторювалися не лише у різьбленні по дереву, а й у кераміці, вишивці, ткацтві, писанкарстві.
Найбільш давні серед них геометричні мотиви, які походять від давніх язичницьких вірувань і культів. Найпростіші архаїчні мотиви: лінії, кола, хрести, ромби, квадрати, прапки - прикрашали глиняний посуд первісних людей, вироби з каменю, кістки, дерева. Ці орнаменти становили первинний шар в іконографії народів світу. Хрестоподібні кола, фігурки, розетки слугували символами вогню, сонячного божества. Ідея кола властива всім народам, зокрема стародавнім слов'янам, зосереджувала космологічні грані язичництва, світоглядне уявлення про місце людини у світі. Хрест став символом християнства, розетка у рослинних орнаментах сприймалася за стилізований образ квітки. Найпростіші геометричні мотиви, такі як горизонтальна і хвиляста лінії, напевно, означали землю і воду. Квадрат поділений на чотири рівних частини з крапками був символом засіяного поля. До архаїчного шару в традиційному народному мистецтві належить і зооморфні образи коня, птахів. Серед геометризованих рослинних мотивів найчастіше зустрічалися багатопелюсткові розетки.
Народний землеробський календар: пелюстки розетки у чергуванні з кучериками означали місяця року. Рослинний світ народного мистецтва ввібрав у себе все

 
 

Цікаве

Загрузка...