WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка установки для перевірки побутових лічильників газу - Курсова робота

Розробка установки для перевірки побутових лічильників газу - Курсова робота

лічильників газу на місці експлуатації з використанням галузевої методики експрес-контролю [8].
Методика експрес-контролю передбачає виконання наступних операцій: підготовка роботи; зовнішній огляд; перевірка герметичності кожної магістралі і лічильника; контроль працездатності діагностованого лічильника; визначення дійсного відхилення результатів вимірювання об'єму газу. При проведенні експрес-контролю повинні дотримуватись такі умови:
- атмосферний тиск від 80 до 105 кПа;
- відносна вологість навколишнього повітря до 80 %;
- температура навколишнього середовища від 0 до 25 С;
- робоче середовище - природній газ або пари зрідженого газу;
- надлишковий тиск до 3.0 кПа.
Перед проведенням експрес-контролю необхідно перевірити відсутність загазованості приміщень, де встановленні газовий лічильник і разовий прилад, за допомогою газоаналізатора.
Схема проведення експрес-контролю зображена на рисунку 1.3.
При зовнішньому огляді лічильника, що перевіряється, повинні бути дотримані такі вимоги: таврування лічильника повинно бути чітким; скло пристрою повинно бути чистим і прозорим; цифри на відділовому механізмі повинні легко зчитуватись.
Лічильник повинен мати тавро про державну повірку, мати пломби в місцях відповідного пристрою та вимірювального механізму. Лічильник не повинен мати механічних пошкоджень, які впливають на його працездатність.
1 - лічильник, що перевіряється;
2 - контрольний лічильник;
3 - кран перед газовим приладом; , 4 - інвентарний пальник;
5 - діючий газопровід до разового приладу;
6 - з'єднювальний рукав;
7 - манометр;
8 - термометр;
9 - інвентарний штуцер;
10 - інвентарний штуцер.
Рисунок 1.3. Схема експрес-контролю за допомогою інвентарних
пристосувань.
Після цього здійснюється збирання схеми для проведення експрес-контролю яка зображена на рисунку 1.3 і передбачає послідовне під'єднання контрольного лічильника 2 послідовно з лічильником І * що діагностується. При цьому використовується штуцера який встановлюється на вході контрольного для задания витрати газу, яка спалюється інвентарним пальником, висновки про результати контролю повинні бути занесенні до протоколу.
Далі перевіряється герметичність з'єднань виконується шляхом нанесення водяного розчину стійкої мильної піни на всі роз'ємні з'єднання від крану перед лічильником, що перевіряється, до кранів газового пальника* інших газових приладів.
При контролі лічильника перевіряється його функціонування на режимах, На першому запалюється один пальник газової плити і зменшується подача газу краном цього пальника до мінімальної витрати, на другому запалюються всі пальники газової плити.
При випробуванні візуально встановлюється, чи ролики відлікового пристрою приладу обертаються рівномірно. Покази відлікового механізму повинні зростати, робота лічильника повинна проходити без сторонього шуму.
Потім визначають відносне відхилення результатів вимірювання об'єму, З цією метою залежності від типів лічильника, що перевіряється, визначають величину об'ємних витрат газу 2Qmin (дм3/год), при яких проводяться визначення відносного відхилення результатів вимірювань об'єму, а також об'єм газу який треба пропустити через контрольний лічильник Vк (дм3/год).
Далі встановлюють потрібне положення крану газового пальника для забезпечення об'ємної витрати газу 2Qmin.
(1.1.)
де - покази кінцеві контрольного лічильника , дм3.
- покази початкові контрольного лічильника дм3
Т - час, за який змінились покази від до . До початкових показів контрольного лічильника додасться значення контрольного об'єму одержується кінцеве значення показів контрольного лічильника г , при якому буде потрібно припинити вимірювання при конкретній витраті газу. Значення вносять до протоколу.
Відносне відхилення, в процентах, результатів вимірювань общему газу лічильником, що перевіряється , визначається за формулою;
(1.2.)
Границі відносного відхилення результатів вимірювання об'єму газу лічильником, що перевіряється , встановлені даною інструкцією = ± 10 % ,
Визначення поправочного коефіцієнта здійснюється у випадках: коли лічильник по результатам повірки у відповідності із вимогами не допущений до застосування, або відносна похибка лічильника перевищує значення, регламентуєме класом точності, не більше чим у 4 рази.
Після лічильннник газу має бути провірений з поправочним коефіцієнтом за формулою:
V=Vл . (1+П), (1.3)
де Vл - покази лічильника дм3 .
П - поправочний коефіцієнт.
Значення поправочного коефіцієнта вноситься в протокол повірки лічильника газу, що придатний до застосування з врахуванням поправки.
1.4 Техніко-економічне обґрунтування необхідності розробки пристрою діагностування побутового газового лічильника
Виходячи з проведеного вище аналізу і враховуючи, що в сучасних умовах України необхідно заощаджувати усі види енергоносіїв, дуже актуальним і необхідним для впровадження є питання розробки газозаощаджувальних технологій і методик , які дозволяють економити і раціонально застосовувати всі види енергоносіїв одним з яких є газ. Одним із шляхів практичної реалізації може бути, дотримання на належному рівні метрологічних характеристикпобутових лічильників. При цьому цей контроль повинен здійснюватись не періодично з інтервалом один раз в п'ять років, що передбачено діючим нормативно технічним документом на повірку побутових лічильників газу а значно частіше, наприклад, щорічно, - це підтверджують результати діагностування, які ,виконанні науковцями Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу сумісно з спеціалістами ВАТ "Івано-Франківськгаз" [11]. Згідно досліджень метрологічні характеристики 25% побутових лічильників газу, що знаходяться в експлуатації, не відповідають діючим нормативно технічним документам.. ІДе вказує на наявність проблеми з оцінкою фактичних метрологічних характеристик побутових лічильників газу.
Неохідно розробити методику, яка би пов'язувала реальну експлуатаційну точність побутових лічильників газу з визначенням експериментальним шляхом похибками на фіксованих регламентованих "Інструкцією [8]" значеннях витрат. При цьому реальна експутаційна точність побутових лічильників газу повинна кореллювати з фактичними екеплутаційними режимами побутових лічильників газу, тобто перш за все відображати, наприклад, середнє зважене значення витратних режимів побутових лічильників газу.
Виходячи з цього задачами на дипломне проектування буде:
- розробка теоретичних основ практичної реалізації методики діагностики побутових лічильників газу на міці, експлуатації;
- розробка методики для діагностики побутових лічильників газу на місці експлуатації;
- розробка принципової схеми практичної реалізації пристрою на базі розробленої методики діагностики.
- проведення метрологічного аналізу розробленої методики діагностики;
- розробка метрологічного забезпечення для практичної реалізації методики в умовах ВАТ "Івано-Франківськгаз";
- конструювання окремих вузлів і пристроїв обладнання для технічної реалізації розробленої методики діагностики побутових лічильників газу в умовах ВАТ

 
 

Цікаве

Загрузка...