WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Видобуток нафти із Вигода - Витвицького родовища (Івано-Франківська обл.) - Реферат

Видобуток нафти із Вигода - Витвицького родовища (Івано-Франківська обл.) - Реферат

алевролітів . Товщина відкладів коливається від 60 до 200м .
Менілітова світа олігоцену представлена нижньою, середньою та верхньоменілітовою підсвітами.
У розрізі нижньоменілітової підсвіти виділяються горизонти (знизу до верху) : роговиковий, клівських пісковиків, горизонт других зеленувато -сірих аргілітів і піщано - аргілітовий . Товщина нижньоменілітової підсвіти в межахВитвицької складки змінюється від 215 до 248м .
Середньоменілітова підсвіта Витвицької глибинної складки розкрита свердловинами 73,74 - В.В. і 4 - Лоп . У підошовній частині світи залягає горизонт перших зеленувато - сірих аргілітів, складений аргілітами з тонкими проверстками пісковиків і алевролітів .
Вище по розрізу залягає піщано - аргілітовий горизонт високого опору, складений чергуванням пісковиків з алевролітами і аргілітами . Сумарна товщина відкладів середньоменілітової підсвіти дорівнює 150 - 200м .
Верхньоменілітова підсвіта представлена чергуванням аргілітів, пісковиків і алевролітів з пошарками мергелів та туфітів . Кількість піщано -алевролітового матеріалу змінюється від 0% до 80%, причому спостерігаєтеся
закономірність зменшення його з південно - східного до північно - західного, напрямку Витвицької складки.
У розрізі верхньоменілітової підсвіти умовно виділяються чотири го-ризонти (знизу до верху) : піщано - аргілітовий горизонт підвищеного опо-ру, горизонт верхніх роговиків, туфітовий горизонт і піщано - аргілітовий горизонт товщиною ЗО - 140м .
Загальна товщина верхньоменілітової підсвіти коливається в межах 520 - 640м .
Поляницька світа, яка узгоджено залягає на породах олігоценового віку, представлена аргілітами з окремими прошарками алевролітів і піско-виків . Пісковики не витримані по площі і часто заміщаються аргілітами . Інколи зустрічаються малопотужні проверстки мергелів .Товщина світи становить 210 - 650м .
Четвертинні відклади (5 - 10м) представлені глинами і суглинками з проверстками піску . Подекуди це алювіальні і делювіальні утворення тов-щиною 5 - 20м .
У тектонічному відношенні родовище пов'язане з Витвицькою гли-бинною складкою Майданського підняття і розташоване у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину, яка перекрита дислокованими відкладами Скибових Карпат - Орівською і Береговою скибами .
Вигода - Витвицька глибинна складка відноситься до першого ярусу структур, в північно - східному напрямку насунена на Долинську анти-кліналь (рис. 2.1) .
За даними сейсморозвідки і глибокого буріння Витвицька складка являє собою асиметричну антикліналь північно - західного простягання з відносно пологим південно - західним крилом з кутами падіння порід 10 -12° і крутим зрізаним північно - східним .
В межах Витвицької глибинної складки згідно з даними сейсмо-розвідки виділяється чотири блоки (з північного заходу на південний схід) : Болехівський, Гошівський, Кропивницький і Південно - Долинський . Із двома останніми блоками пов'язана промислова нафтоносність родовища .
Кропивницький блок відділяється у північно - західній частині від Гошівського блоку Княжолукським порушенням, а в південно - східному напрямку Турянським порушенням відділяється від Південно - Долинського блоку . Розміри Кропивницького блоку по покрівлі менілітових відкладів дорівнюють Зх2.5км .
Південно - Долинський блок обмежений на північному заході Ту-рянським порушенням, а на південному сході - Оболонським . Розміри блоку по покрівлі верхньоменілітових відкладів 2.5х2км .
Промислово - нафтоносними на родовищі є верхньо - середньо-менілітові відклади . Продуктивна частина покладу представлена гранулярними колекторами, складеними пісковиками і алевролітами . Покришкою покладу є потужна товща глинистих порід поляницьких відкладів товщиною від 200 до 600м . Ефективна нафтонасичена товщина менілітових
відкладів дорівнює у Кропивницькому блоці 13.9м, у Південно - До-линському - 12.5м .
Водонафтовий контакт верхньо - середньоменілітового покладу Ви-года- Витвицького родовища у Кропивницькому та Південно - Долинсько-му блоках прийнятий умовно на абсолютній відмітці мінус 3345м (максимальна відмітка продуктивного інтервалу у свердловині 74- В.В.)
Поклад пластовий, склепінний, поверх нафтоносності дорівнює 560м.
2.2 Характеристика товщин, колекторських властивостей продук-тивних пластів і їх неоднорідності
На Вигода - Витвицькому родовищі продуктивні пласти - колектори верхньо - середньоменілітових підсвіт олігоцену залягають малопотужними проверстками дрібно - і середньозернистих, частіше міцносцементованих, пісковиків та алевролітів .
У підошовній частині покладу спостерігається погіршення колек-торських властивостей проверстків, що пов'язане із карбонатизацією погано відсортованого мінералогічного матеріалу, а в покрівельній частині - із глинизацією добре відсортованого дрібнозернистого матеріалу . Центральна частина проверстків колекторів представлена відносно високопористими відкладами .
Колекторські властивості менілітових відкладів були вивчені на 57 зразках керну, в тому числі верхньоменілітових - на 11 зразках . Відкрита пористість верхньоменілітових відкладів коливається в межах 0.2% - 9.5% (8 визначень), проникність - <О.ОНО-3 - 2.74-10-3 мкм2(2 визначення) .
У зв'язку з недостатньою кількістю кернового матеріалу пористість і нафтонасичення колекторів для підрахунку запасів та визначення техно-логічних показників розробки прийняті за результатами промислово - гео-фізичних досліджень . Середня величина пористості для обох блоків складає 9% . Нафтонасиченість для Кропивницького блоку дорівнює 78%, для Південно - Долинського - 70% .
2.3 Властивості і склад нафти, газу та води
Фізико - хімічні властивості нафти в пластових умовах були вивчені за глибинною пробою нафти із свердловини 74 - В.В., яка була досліджена методом диференційного розгазування.
Початковий пластовий тиск на глибині 3500м становив 32.6МПа,
пластова температура - 86°С . Тиск насичення пластової нафти дорівнює
26.4МПа, газовміст 180.6м3/м3, об'ємний коефіцієнт - 1.49, в'язкість
0.92мПа-с . Залежність параметрів пластової нафти від тиску насичення на-
ТГедена на рис. 2.2.
Фізико - хімічні властивості нафти в поверхневих умовах визначені за аналізом нафти із свердловин 73,74 і 76 - В.В.
За хімічною класифікацією нафта родовища відноситься до середніх за густиною (843кг/м3) і в'язкістю (в'язкість при 504]) дорівнює 4.4мПа-с) . Нафта малосірчиста (0.34%), високопарафіниста (3% - 16.5%), вміст асфальтенів становить 0.45% - 0.9%, температура застигання нафти - плюсі 8 -плюс 20°С .

 
 

Цікаве

Загрузка...