WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Аналіз і перспективи розробки та експлуатації Гринівського газового родовища - Курсова робота

Аналіз і перспективи розробки та експлуатації Гринівського газового родовища - Курсова робота

за винятком свердловини 9 (3.8 MПа).
Тиски на вході в УКПГ змінюються від 0.15 до 1.0 МПа. Для свердловини 9 цей тиск становить 3.8 МПа.
Температури на гирлах свердловин складають 4-8° Температури на вході в УКПГ 3-6°С.
Втрати тиску на шляху від гирла до УКПГ становлять 0.1 - 0.8 МПа (0.3 - 0.4 МПа в середньому).
На основі залежності рівноважних параметрів гідратоутворення газу від мого густини, можна зробити висновок, що гідрати на Гринівському родовищі можуть утворюватись в шлейфі свердловини 9. Для того, щоб дізнатись чи утворюються гідрати по всій довжині шлейфу чи тільки на окремій ділянці, необхідно знати тиск і температуру газу по всій ділянці шлейфу від гирла до входу в УКПГ. Для розрахунку тиску в певній точці шлейфу використовують формулу :
Px - тиск на відстані X від шлейфу, МПа;
P1 - тиск на початку шлейфу (на гирлі свердловини), МПа;
P2 - тиск на кінці шлейфу (на вході в УКПГ);
X - віддаль від початку шлейфу до точки, в якій розраховують тиск,м;
L - довжина шлейфу,м.
Дані для розрахунків беремо з таблиць 4.1 і 4.2.
2.3. Характеристика технології підготовки свердловинної продукції та основного обладнання УКПГ. Робочі параметри УКПГ.
Підготовка газу на родовищі здійснюється на УКПГ "Гринівка". На УКПГ знаходиться автоматизована газорозподільча станція АГРС "Енергія". Тут здійснюється одоризація газу, підтримання постійного тиску газу і розподіл газу між споживачами. В комплекти АГРС входять такі блоки: переключення, підігріву, одоризації та редуціювання.
Газ із свердловин подасться на УКПГ по промислових шлейфах. Тиски на вході в УКПГ змінюється в межах 0.15 - 3.8 МПа. Як тільки газ із свердловин поступає на УКПГ здійснюється його сепарація в дві ступені. Спочатку газ поступає в циклонні прямотічні сепаратори першої ступені, де відбувається відокремлення газу від крапель води і твердих домішок. Потім газ охолоджується в дросельних елементах, а після цього поступає в циклонні прямотічні сепаратори другої ступені, де здійснюється більш повна очистка газу. Відокремлена в процесі сепарації вода збирається в ємностях, а звідти поступає в амбар. Після другої ступені сепарації газ поступає у вертикальний сепаратор, а потім - в блок переключення, звідки за допомогою відключаючих засувок газ поступає в інші блоки АГРС. Після цього газ іде в блок підігріву, де підігрівається гарячою водою в теплообміннику до температури, при якій розкладаються гідрати. Температуру газу контролюють ртутним термометром. Дальше газ потрапляє в блок редуціювання, що включає в себе два послідовно встановлені регулюючі клапани типу K в комплекті з регуляторами прямої дії типу РД. Регулятор забезпечує автоматичне підтримання пластового тиску. Для захисту трубопроводів споживачів від перевищення тиску при неполадках в блоці переключення встановлені запобіжні клапани. Тиск газу вимірюється манометрами марки MTC 7/2 з зі встановленням трьохходового вентиля. Витрата газу вимірюється діафрагмами типу ДКН, що працюють в комплекті з діадрагмами ДСС-734-4 м. Після редуціювання газ поступає в блок одоризації, для чого використовують етилмеркаптан. В ємності одорант поступає в крапельний одоризатор і змішується з газом. На 1000м3 додається 16г етилмеркаптану. Після одоризації газ поступає в трубопровід і надходить до споживачів. В таблицю 2.3. зводимо характеристику основного обладнання УКПГ.
Таблиця 2.3 - Характеристика основного обладнання УКПГ.
Назва обладнання Позначення Кількість Характеристика
Сепаратор вертикальний гравітаційний C 1 Робочий тиск Рр=6.4 МПа Умовний діаметр
Dy= 1400мм
Об'єм V=5800л
Сепаратор прямоточний циклонний C-1 6 Робочий тиск Pp=10 МПа Умовний діаметр
Dу=150 мм
Об'єм V=180 л
Сепаратор прямоточний циклонний С-2 6 Робочий тиск Рр=6.4 МПа Умовний діаметр
Dy=150мм
Об'єм V= 190 л
Ємність сепаратора E-1 6 Робочий тиск Pp=10 МПа Об'єм V=5800 л
Ємність сепаратора Е-2 6 Робочий тиск РР=6.4 МПа Об'єм V=5800 л
В таблиці 2.4. приводимо значення тисків та температур на вході і виході з УКПГ.
Таблиця 2.4.- Значення тисків та температур на вході і виході з УКПГ.
№ свердловин Тиск на вході в УКПГ, MПa Тиск на виході з УКПГ, MПa Температура па вході в УКПГ, °С Температура сепарації, °С
1 0.2 0.2 6 4
2 0.7 0.3 6 4
9 3.7 0.15 5 3
19 0.7 1.2 5 3
25 1.0 0.3 5 3
40 0.5 0.3 4 2
42 0.7 0.3 4 2
43 0.6 0.3 3 2
47 1.0 0.3 5 3
50 0.15 0.15 5 3
51 1.0 0.3 4 3
52 1.0 0.3 4 3
53 0.7 0.3 6 3
54 0.7 0.3 5 2
56 1.0 0.3 5 3
57 0.7 0.3 3 2
59 1.0 0.3 5 3
61 0.6 0.3 3 3
63 1.0 0.3 3 2
64 1.0 0.3 5 4
65 0.7 0.3 3 2
66 0.7 0.3 5 3
67 0.7 0.3 5 3
58 1.0 0.3 5 3
Газ подасться споживачам під тиском 0.25 - 1.2 МПа. Температура на вході в УКПГ перебуває в межах 3-6 °С, а температура сепарації складає (+7) - (+4)°С. Найбільшй тиск на вході в УКПГ є в свердловині 9 (3.7 МПа).
2.4. Характеристика якості підготовки свердловинної
продукції.
Контроль за якістю підготовки газу здійснюється на УКПГ. Він включає в себе визначення вмісту води і твердих домішок в газі. Вміст води в газі визначають по точці роси для певного тиску газу. Точку роси визначають кондентсатним методом. Точка роси по воді взимку повинна становити не більше -5°С, а влітку - не більше 00C.
Вміст твердих домішок визначають в сепараторі або з допомогою фільтра. Він не повинен перевищувати 1 мг/м3.
Запах газу повинен відчуватись при вмісті в повітрі 1% газу.
Дані норми встановлені ГОСТ 5542-87. Якщо газ не відповідає вимогам Держстандарту, то проводять повторну його підготовку.
2.5. Висновки про стан роботи систем збору і підготовки свердловинної продукції та рекомендації щодо його покращення.
На Гринівському родовищі має місце централізований збір газу по лінійній газозбірній мережі. Підготовка газу практично з усіх свердловин здійснюється на УКПГ "Гринівка". Винятком є свердловини 9 і 19 , які не підключенідо УКПГ. Вони під'єднані безпосередньо до магістрального газопроводу Угерське - Івано-Франківськ. Свердловина 9 має індивідуальний пункт очистки і заміру газу. Газ з родовища подається на м.Калуш, на села Новиця, Добровляни, Сівна, Бережницям та іншим споживачам. З УКПГ газ подається по двох лініях: по одній (лінії високого тиску ) - на місто Калуш, а по другій (лінії низького тиску) - іншим споживачам. Влітку родовище повністю задовільняє потреби навколишніх сіл і частково м.Калуш. Взимку родовище не може повністю задовільнити потреби споживачів газу. Це пов'язано зі зменшенням видобутку газу та збільшенням потреб споживачів.
В шлейфі свердловини 9 можуть утворюватись гідрати. Для їх ліквідації на УКПГ передбачений блок підігріву, де газ підігрівається гарячою водою в теплообміннику до температури, при якій гідрати розкладаються.
Підготовка газу включає в себе двохступеневу сепарацію газу від крапель рідини і механічних домішок, одоризацію газу, його редуціювання, контроль температури і тиску.
Якість газу, що видобувається з родовища відповідає вимогам ГОСТ 5542-87. Для забезпечення більш повної очистки газу від механічних домішок рекомендується встановити на УКПГ масляні пиловловлювачі.
3. Проектування заходів з підвищення ефективності роботи системи збору та підготовки газу.
3.1. Аналіз втрат тиску у викидних лініях свердловин та оцінка утворення в них гідратів.
Розрахуємо значення теоретичного і фактичного коефіцієнтів гідравлічного опору шлейфу свердловини для оцінки можливості утворення гідратів.
1. Визначаємо середній тиск в шлейфі:
2. Визначаємо середню температуру в шлейфі.
3. Визначаємо коефіцієнт стисливості газу.
4. Визначаємо динамічний коефіцієнт в'язкості газу.
5. Знаходимо число Рейнольдса.
де q - середньодобовий дебіт газу;
Dвн - внутрішній діаметр шлейфу;
µ-

 
 

Цікаве

Загрузка...