WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Аналіз і перспективи розробки та експлуатації Гринівського газового родовища - Курсова робота

Аналіз і перспективи розробки та експлуатації Гринівського газового родовища - Курсова робота


Курсова робота
Аналіз і перспективи розробки та експлуатації Гринівського газового родовища
Зміст
Вступ
1. Геолого-промислова характеристика родовища.
1.1. Загальні відомості про родовище.
1.2. Історія геологічної вивченості та розвідки родовища.
1.3. Склад і фізико - хімічні властивості природного газу.
2. Аналіз систем збору і промислової підготовки
свердловинної продукції.
2.1. Характеристика систем збору і облаштування покладу.
2.2.Гідравлічний і температурний режими роботи викидних ліній свердловин.
2.3. Характеристика технології підготовки свердловинної продукції та основного обладнання УКПГ. Робочі параметри УКПГ.
2.4. Характеристика якості підготовки свердловинної
продукції.
2.5. Висновки про стан роботи систем збору і підготовки свердловинної продукції та рекомендації щодо його покращення.
3. Проектування заходів з підвищення ефективності роботи системи збору та підготовки газу.
3.1. Аналіз втрат тиску у викидних лініях свердловин та оцінка утворення в них гідратів.
3.2. Проектування заходів з попередження накопичення рідини і боротьба з гідратоутворениями у викидних лініях свердловин.
3.3. Обґрунтування заходів по підвищенню ефективності підготовки
вуглеводневої продукції і зменшенню втрат газу і а інгібітору
гідратоутворення на УКПГ.
3.4. Технологічні розрахунки запропонованої технології підготовки газу.
3.5. Розрахунок регенерації інгібітора - абсорбента.
3.6. Розрахунок технологічних апаратів та установок комплексної
підготовки газу.
ВСТУП
Нафта і газ на даний час є основними енергоносіями. Широкого вжитку вони набули тільки в XX столітті. їх використання мало великий вплив на науково-технічний прогрес нашого віку. Практично немає такої галузі економіки, де б не використовувались нафта, газ та продукти їх переробки. На сьогоднішній день видобуток нафти ведеться майже в 80 країнах світу. Щорічний світовий видобуток досяг гігантських масштабів і складає понад З млрд. тон нафти та близько 2 трлн. м3 газу.
Гринівське газове родовище знаходиться на завершальній стадії розробки. На сьогодні з родовища видобуто близько двох третин запасів газу.
Не зважаючи на це на родовищі збережений досить значний експлуатаційний фонд, тобто 26 видобувних свердловини. Видобутий газ із родовища іде на потреби місцевих споживачів.
Завданням даної магістерської роботи є розгляд ряду питань щодо аналізу і перспектив розробки та експлуатації Гринівського газового родовища. Також, потрібно запроектувати заходи по дії на привибійну зону пласта і по підвищенні якості промислової підготовки газу.
1. Геолого-промислова характеристика родовища.
1.1. Загальні відомості про родовище.
Гринівське газове родовище розташоване в Калуському районі Івано-Франківської області (в кількох кілометрах від районного центру). Родовище є досить старим і знаходиться на завершальній стадії розробки.До пункту збору від родовища прокладена автомобільна дорога, яка знаходиться на сьогодні в непоганому стані.
1.2. Історія геологічної вивченості та розвідки родовища.
Розвідувальні роботи на родовищі почалися в 1919 році. В 1939 році було відкрито і введено в експлуатацію невелике Калуське газове родовище, яке на сьогоднішній день повністю виснажене. На Гринівському піднятті перший промисловий приплив газу був одержаний в 1952 році із свердловини 15.
Всього за період з 1952 по 1961 роки пробурено 25 свердловин, з яких 17 дали приплив газу, а 9 - передані в експлуатацію.
Гринівське газове родовище введене в експлуатацію в 1961 році. В межах загального контура виділяються два обособлені поля - Гринівський і Калуський куполи. Видобуток газу із свердловин, що експлуатувалися в межах Калуського купола у звітних документах ДП "Прикарпаттрансгаз" результуються до відбору газу свердловин Гринівського купола.
Експлуатаційне розбурювання родовища проводилось в 1965 - 1982 роках. На початку 90-х пробурені свердловини 58 і 64 і в 1993 році вони були введені в експлуатацію.
В 1994 році на південно - західній переклиналі родовища пробурена розвідувальна сверловина 100.
На сьогодні експлуатаційний фонд складає 24 свердловини.
1.3. Склад і фізико - хімічні властивості природного газу.
Газ Гринівського родовища відноситься до типу сухих метанових газів. Вміст метану в ньому станоновить 97.1 - 99.8 %. Пропанові фракції в газі практично відсутні. Відносна густина газу в нормальних умовах складає 0.56.
Для прикладу, приведемо результати аналізу газу, зробленого в серпні 2000 року, які приведені в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 -Результати аналізу газу Гринівського газового родовища.
№ п/п Компонент (параметр) Величина
1 метан 99.0892
2 етан 0.0752
3 пропан 0.0227
4 ізо-бутан 0.0110
5 н-бутан 0.0079
6 вуглекислий газ 0.0294
7 азот 0.7676
8 відносна густина (при 200C, 760 мм.рт.ст) 0.563
9 нижча температурна здатність, ккал/м3 7930
2. Аналіз систем збору і промислової підготовки
свердловинної продукції.
2.1. Характеристика систем збору і облаштування покладу.
На Гринівському родовищі має місце централізований збір газу по лінійній газозбірній мережі. Свердловини 1, 2, 25, 40, 42, 43, 50, 53, 54, 57, 61, 63, 65, 66, 67 під'єднані індивідуальними шлейфами до установок комплексної підготовки газу (УКПГ) (див. таблицю 2.1). На УКПГ здійснюється підготовка газу до транспорту шляхом сепарації газу від води і механічних домішок. УКПГ "Гринівка" під'єднана до колектора. Свердловини 47, 51, 52, 56, 58, 59, 64 під'єднані шлейфами до колектора. Свердловини 9 і 19 під'єднані безпосередньо до магістрального газопроводу.
Колектор, в свою чергу, під'єднаний до магістрального газопроводу Угерське-Івано-Франківськ.
Таблиця 2.1 - Довжини і діаметри шлейфів
№ свердловин Довжина і діаметр шлейфу, м/мм № свердловин Довжина і діаметр шлейфу, м/мм
1 1050/114 53 1560/89
2 820/89 54 1342/89
9 1678/108 56 1068/89
19 540/114 57 30/89
25 4834/108 58 1098/76
40 1906/108 59 320/89
42 1157/108 61 281/89
43 1240/108 63 89/89
47 1157/108 64 2819/89
50 900/89 65 805/89
51 1465/89 66 805/89
52 480/89 67 895/89
Як видно з таблиці 2.1, на родовищі використовують індивідуальні шлейфи свердловин з діаметрами 76мм, 89мм, 108мм, 114мм. Діаметр колектора- 135мм.
Свердловина 9 мас індивідуальний пункт очистки і заміру газу. На території промислу розташовані газорозподільні станції ГРС-1 і ГРС-2. На них здійснюється розподіл газу між комунально-побутовими і промисловими споживачами. Газ з родовища подається на м. Калуш, на села Новиця, Добровляни, Сівка, Бережниця та іншим споживачам. Як уже було відмічено вище через родовище проходить магістральний газопровід Угерське - Івано-Франківськ.
2.2.Гідравлічний і температурний режими роботи викидних ліній свердловин.
В таблиці 2.2 приведені основніпоказники, що характеризують гідравлічний і температурний режими роботи викидних ліній свердловин тиск на гирлі, тиск па вході в УКПГ, температури на гирлі та на вході в УКПГ.
Таблиця 2.2. Тиски і температури на гирлах свердловин і на вході в УКПГ.
№ свердло-вин Тиск на гирлі, МПа Тиск на вході в УКПГ МПА Темпера-тура на гирлі, °С Температура на вході в УКПГ, °С
1 0.1 0.2 7 6
2 0,8 0.7 7 6
9 3.8 3.8 8 5
19 0,9 0.7 6 5
25 1.1 1.0 6 5
40 0,5 0.5 5 4
42 1.4 0.7 5 4
43 0.6 0.6 4 3
47 1.5 1.0 6 5
50 0,15 0.15 6 5
51 1.2 1.0 6 4
52 1,5 1.0 5 4
53 1.4 0.7 5 6
54 1.5 0.7 7 5
56 1.4 1.0 6 5
57 1.2 0.7 6 3
59 1.3 1.0 5 4
61 1.2 0.6 5 3
63 1.2 1.0 5 3
64 1,0 1.0 8 5
65 0,8 0.7 5 3
66 1.3 0.7 7 5
67 1.3 0.7 7 5
58 1.5 1.0 7 5
Як видно з вище наведеної таблиці 2.2 тиски на гирлах свердловин змінюються від 0.5 до 1.5 MПa,

 
 

Цікаве

Загрузка...