WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату - Реферат

Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату - Реферат

досліджуючи його на статичне навантаження.
Зони, де рівень шуму вище 85дБ (в насосних), повинні бути позначені зна-ками безпечності.
Під час експлуатації шумо та вібронебезпечних машин та обладання, пер-сонал повинен слідкувати за станом пристроїв по зниженню шуму і вібрації та приймати своєчасні заходи по усуненню виявлених порушень в їх роботі.
4 Забезпечення технологічних процесів, монтажу та
експлуатації обладнання
Експлуатація дефектних свердловин з порушенням, негерметичністю екс-плуатаційних колон, фланцевих з'єднань, тощо не дозволяється. При виявленні в процесі експлуатації свердловин підвищення тиску газу, або газованої рідини, або при виявленні прихватів експлуатаційної колони свердловин слід виявити причини вказаних явищ і прийняти заходи для їх ліквідації.
Прродавка свердловинних інгібіторів повинна виконуватися при відповідно-му огородженні, виключаючи при цьому сторонніх осіб з врахуванням строгого контролю за зміною тисків в процесі прокачки інгібітора.
Трапи, сепаратори, апарати очистки і осушки газу, які працюють з надлиш-ковим тиском 0,07МПа і вище повинні експлуатуватися у відповідності з "Пра-вилами контролю і безпечної експлуатації ємностей, які працюють під тиском". Трапи, сепаратори і інші апарати повинні мати запобіжний клапан, манометр, діаметричне скло або заміняючи його пристрої для автоматичного зливу рідини у випадку обмерзання апаратів, газопроводів, засувок, штуцерів, тощо відігріва-ти їх слід гарячою водою або паром. Забороняється підключати свердловину до установки підготовки газу, якщо система (сепаратори, конденсатозбурник) не знаходяться під тиском газу рівному тиску в газовому колекторі.
При аварійній зупинці збірного пункту необхідно закрити засувки на виході газу із групової установки і знизити тиск в системі до атмосферного тиску про-дувкою через аварійну свічку, а свердловину переключати на факельну лінію.
5 Пожежна безпека
Горючими речовинами для горіння в момент виникнення пожеж та вибухів є
газ, конденсат, інгібітори, які поступають в атмосферу при утічках через негерметичні з'єднання. Окислювачем служить кисень повітря, а джерелом запалювання - відкритий вогонь, іскри від електрообладнання, іскри при неправильному користуванні інструментом або при використанні іскронебезпечного інструменту, застосування електрообладнання та джерел освітлення у невибухонебезпечному виконанні, при курінні в заборонених місцях. Тому головна вимога протипожежного захисту - суворе та неухильне дотримання привал техніки безпеки на об'єктах газової промисловості, в тому числі і на пунктах відліку газу і конденсату.
Причинами пожежі можуть бути:
1. Порушення технологічних процесів виробництва.
2. недотримання вимог нормативних документів.
3. Несправність обладнання і неякісний його ремонт.
4. Невідповідність обладнання категорії виробництва.
5. Порушення протипожежного режиму режиму, виробничої і трудової дисципліни.
В табл. 9.6 наведено перелік категорій робочих приміщень по вибухо і пожежо небезпеці.
Таблиця 6 - Класифікація робочих приміщення по вибухо і пожежонебезпеці.
Назва приміщення Категорія виробництва Класифікація приміщень по вибухо
небезпеці Характе-ристика приміщень
по пожаро
небезпеці Кате
горія суміші Гру
па су
мі
ші Умовне позначення електрообладнання
Компресорний цех А В-Іа 2 клас ІІ А ТЗ СТД-12500-2
Машинний зал насосної А В-Іа 2 клас ІІ А ТЗ АДТ-500
В табл. 7 наведено перелік пожежо- небезпечних речовин, які використовуються у технологічних процесах.
Таблиця 7 - Характеристика пожежо та вибухонебезпечних речовин.
Речовина Температура ?С
Межі вибуху,% по об'єму
Спалаху Самозапа
лювання Концентраційний об'єм, % Темпера
тура ?С
Бензин АИ-98-93 -39
-39 255
255 0,75
0,75 39
39
Бітум нафтовий - 285-351 - -
Ацетилен - 335 2,5-81 -
Дизельне паливо 71 310 - -
Нафта 23 310 - -
Метан - 537 5,0 15,0
Для забезпечення пожежної безпеки необхідно:
1. Утримувати виробничі об'єкти в чистоті і систематично очищувати їх від відходів виробництва.
2. Всі горючі і легкозаймисті речовини та матеріали зберігати у спеціально відведених місцях (на відстані не менше 50м від бурової), які можуть бути забезпечені всіма протипожежними засобами.
3. При прийомі особи на роботу її слід ознайомити з правилами техніки безпеки.
4. По кожному об'єкту видобутку, транспорту, буріння, і переробки нафти і газу повинен бути розроблений оперативний план дій при пожежі.
Для гасіння пожеж застосовують як ручні засоби, так і махенізовані. До ручних приладів відносіться гідропульпи-відра, гідропульпи-костилі, ручні пожежні насоси, різні вогнегасники.
Для отримання піни служать пересувні та стаціонарні апарати, які поділя-ються на дві категорії: періодичні і безперервної дії (механізовані засоби).До апа-ратів періодичної дії відносяться піногони, а безперервної дії піногенератори типу ПГ-25,ПГ-50 та ПГ-100.
На території перекачуючи станцій повинні бути щити з пожежним інвента-рем (відра, лопата, лом, вогнегасники, ящики з піском). Крім того, на цих підпри-ємствах повинна бути організована безвідмовна пожежна сигналізація та пожеж-ний водопровід з гідратами.
Для швикого виявлення пожеж існує система попередження про пожежу і електропожежна сигналізація, радіо і телефонний зв'язок.
6 Охорона навколишнього середовища
Для охорони водного середовища на родовищі передбачені:
Зворотні системи охолодження технологічного обладнання;
повторне використання частини очищення виробничо-дощових стоків на виробничі потреби;
очистка побутових стічних вод із скиданням до річки;
очистка виробничих стоків та акумуляція у ставку-випарнику;
очистка водометанольних стічних вод із закачкою до поглинаючих горизонтів;
став-випарник виконано з протифільтраційним екраном днища та стін;
збирання забруднених дощових вод з майданчиків з технологічним об-ладнанням з наступною очисткою та подачею на став-випарник.
З метою раціонального використання земель та зведення до мінімуму втат сільськогосподарських угідь на Опарському родовищі застосовується: Макси-мально можлива щільність забудови на проектних майданчиках прокладка кори-дорів комунікацій, в основному, вздовж меж полів сівозмін;
одночасна забудова в спільній смузі відводу максимальної кількості комунікацій, що зменшило не тільки площу відводу, але і кратність негативного впливу буді-вельної техніки на сільськогосподарські угіддя.
Для запобігання забруднення грунтів шкідливими стоками майданчики під технологічними обладнанням, де можливий розлив рідкиз продуктів.

 
 

Цікаве

Загрузка...