WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату - Реферат

Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату - Реферат

виконували інструкції по правилах користування шкідливими речовинами. Особливу небезпеку в цьо-му плані являє метанол, який будучи вилитим приведе до трагічного випадку, тому що він є сильно отруйним ядом. При роботі з спиртовимирозчинами прий-маються заходи для попередження і гасіння пожежі, забороняється застосування апаратів, інструментів і інших предметів, які можуть утворити іскри або вогни-ща, а також попадання з вогненебезпечними реагентами на відстань ближчу 50м. Від свердловини. При роботі плавикою кислотою треба мати на увазі, що пари цієї кислоти в повітрі навіть при концентрації 0,001мг/л є токсичними. По цій причині рекомендується проводити роботи з плавикою кислотою тільки в закри-тій системі з ущільненими міддю або сталлю, слідкуючи за тим, щоб оператор був поставлений завжди проти вітру від ємкості.
В табл. 9.3 наводиться перелік токсичних та шкідливих речовин, що використовуються у виробничому процесі в ГПУ.
Таблиця 9.3 - Характеристика шкідливих речовин.
Назва речовини ГДК речовини, мгм/м3 Перша допомога при отруєнні
У робочій зоні В атмосфері населених пунктів
1. Нафта 0,2 3,0 Свіже повітря, тепло
2. Бензин 100 5,0 Свіже повітря, дати каплі валеріани
3. Аміак 20 0,2 Свіже повітря, промити шкіру і очі 2-6% розчином борної кислоти
Продовження табл.9.3
Назва речовини ГДК речовини, мгм/м3 Перша допомога при отруєнні
У робочій зоні В атмосфері населених пунктів
4. Каустична сода 0,5 -- Змити під сильним струменем води
5. Метанол 5,0 1,0 Зробити потерпілому промивку шлунку
3 Забезпечення нормальних умов праці
Новоприбулі інженерно-технічні працівники і робітники можуть бути допу-щені до роботи на ГПУ "Львівгазвидобування" тільки після попереднього про-ходження ними медичного огляду, ввідного інструктажу по охороні техніці без-пеки на робочому місці. Проведення інструктажу по техніці безпеки фіксується в журналі інструктажу на робочому місці.
Налагоджувальні і експлуатаційні роботи, а також проведення електричних робіт повинні проводитись персоналом, який пройшов спеціальну підготовку.
Всі інженерно - технічні працівники і робочі, які направленні на корозійні пошукові роботи і налагодження контрольних приладів, повинні щорічно прохо-дити перевірку знань по техніці безпеки.
Особи, повинні в порушення правил техніки безпеки, притягуватися до дис-ципліна, адміністративної, а за грубі порушення - до кримінальної відповідаль-ності.
Робітник, побачивши небезпеку або несправність, зобов'язаний разом з прийняттям заходів по усуненню небезпеки або несправності, негайно повідоми-ти керівника групи, який зобов'язаний:
- терміново організувати першу допомогу потерпілому і його доставку в медичну установу;
- повідомити про випадок керівників ГПУ;
- зберегти до початку роботи комісії по розслідуванню обстановку на робо-чому місці і стан обладнання таким, якими вони були в момент пригоди (якщо це не зогрожує життю і здоров'ю робітників і не приведе до аварії).
Кожний окремо діючий польовий підрозділ повинен бути забезпечений необхідною медичною аптечкою.
Кожний робітник повинен вміти надавати першу медичну допомогу потер-пілому.
При виїзді на об'єкти кожна група повинна бути обладнана засобами інди-відуального захисту.
Виїзд групи на польові роботи дозволяється тільки після перевірки готов-ності її до цих робіт і оснащення всіма необхідними засобами захисту по техніці безпеки. Перевірку готовності до виїзду проводить керівник групи. Різного роду повинні виконуватися бригадою в складі не менше двох осіб. Один з працівників бригади призначається старшим.
Нормальна зорова робота передбачає створення на робочих місцях освіт-лення згідно санітарних норм і правил або відомчих нормативів. Для створення нормальної зорової роботи встановлюється значення мінімального освітлення згідно СНиП ІІ-4-4-79 "Строительные нормы и правила естественого и искус-твеного освещения" та відомчих нормативів.
В таблиці 9.4 приведена характеристика штучної освітленості робочих місць.
Таблиця 4 - Характеристика штучної освітленості робочих місць.
Робочі місця Штучне освітлення, Лк Тип світильника
Робоча поверхня по СНиП Фактичне освітлення
1. Насосне приміщення 50 40 Лампи розжарювання
2. Цех КВП 75 75 ВЗР-200АМ
3. Операторна, диспечерська 150 120 Лампи розжарювання
Робочі місця Штучне освітлення, Лк Тип світильника
Робоча поверхня по СНиП Фактичне освітлення
4. Механічна майстерня 60 50 Люмінесцентні лампи
5. Лабораторії 75 75 Лампи розжарювання, 100 Вт
6. Машинний зал 20 20 Люмінесцентні лампи
При виконанні робіт, що супроводжуються шкідливою дією на організм людини, та проявами підвищеною небезпеки передбачається застосування за-собів індивідуального захисту, перелік яких наведено в табл.9.5
Персонал, який працює на об'єктах з можливим підвищення концентрації вуглеводнів, сірководнів та інших шкідливих газів і парів над граничнодопустимими, повинен мати фільтруючі, ізоляційні протигази або дихальні апарати.
Марка фільтруючого протигазу повинна відповідати характеру газовикидів.
Таблиця 9.5 - Засоби захисту працівників
Назва виробництва, обладнання, шкідливий виробничий фактор Вид призначення засобу захисту Назва засобу захисту Професія працівника
1. Падіння предметів Захист голови Каска захисна
ТУ 605-16660-76 Всі члени бригади
2. Механічні пошкодження Захист рук Рукавиці
ТУ 38-106-341-85 Всі члени бригади
3. Компресорна станція, компресор, вібрація Колективний метод захисту Віброізоляція,
держстандарт
ГОСТ 12.4.011-87 Оператор по діагностиці газопроводів
4. Компресорна станція, шум з перевищенням гранично допустимого рівня на 10дБ Індивідуальний метод захисту, зниження рівня шуму Протишумові вкладки "Беруши"
ТУ6-16-2402-80 Оператор, дефектоскопіст
5. Укуси кліщів Захист тіла Костюм для захисту ОСТ 17-446-74 Оператор, машиніст
6. Механічне пошкодження Захист тіла Костюм для захисту тіла Всі члени бригади
Фільтруючі протигази необхідно застосовувати при роботах на відкритих, добре провітрю вальних площадках, коли фільтри гарантують поглинання ток-сичних парів і газів, об'ємна доля не нижче 18% у відповідності з інструкціями по їх застосуванню, технічним паспортом заводу виробника.
При роботі що пов'язана з небезпечністю падіння працюючого з висоти, не-обхідно застосувати запобіжний пояс типу ВМ з подовженим фолам, на кожно-му комплекті якого повинен бути штамп ВТК заводу-виробника, що підтвер-джує придатність поясу, з написанням дати його виготовлення.
Придатність запобіжного пояса перевіряє спеціально призначений для цього інженерно-технічний робітник через кожні шість місяців,

 
 

Цікаве

Загрузка...