WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату - Реферат

Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату - Реферат


Реферат
Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату
1 Значення охорони праці в забезпеченні безпечних та здорових умов праці
Охорона праці і техніка безпеки в газовій промисловості відіграє важливу оль. Повністю безпечних та нешкідливих виробництв не існує. Задача охорони праці звести до мінімуму ймовірність ураження або захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці. Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких шкід-ливостей та небезпек. Прикладами виробничих небезпек можуть служити від-криті струмопровідні частини обладнання, розжарені тіла, деталі машин і меха-нізмів, що рухаються і т.д. Виробничі шкідливості виникають через незадовільні санітарно-гігієнічні умови на виробництві і наявності незадовільного мікроклі-мату на виробництві, шкідливих домішок у повітрі, променистого тепла, іонізуючих випромінювань, електромагнітних полів.
Покращення умов праці, підвищення її безпечності і нешкідливості має ве-лике економічне значення. Воно впливає на економічні результати виробницт- ва - на продуктивність праці, якість та собівартість продукції, що випускається.
Покращення умов праці та її безпечність приводять до зниження виробни-чого травматизму, професійних захворювань, інвалідності, що зберігає здоров'я працюючих та одночасно приводить до зменшення затрат на оплату пільг та компенсації за роботу в небезпечних умовах праці, на оплату наслідків такої ро-боти (тимчасової та постійної непрацездатності), на лікування перепідготовку працівників вироб-ництва у зв'язку з текучістю кадрів по причинам, які пов'язані з умовами праці.
Основними причинами виробничого травматизму є:
1. Невиконання робітниками правил безпечного ведення робіт.
2. Невідповідність професії або кваліфікації робітників виду робіт, що виконують.
3. Незадовільний стан робочих місць, території підприємств і цехів.
4. Порушення трудової та виробничої дисципліни.
5. Відсутність відповідальних керівників робіт або невірні їх дії.
6. Несправність обладнання, інструмента.
Для оцінки нещасних випадків та рівня травматизму на підприємстві вико-ристовують статистичні показники, такі як коефіцієнт частоти і коефіцієнт важ-кості травматизму.
Середньоспискова чисельність працівників Опарського газопромислу у 2002 році становила 38 чоловік. Кількість днів непрацездатності - 9 днів. Число нещасних випадків - 1. Коефіцієнт частоти травматизму - 6,76, коефіцієнт важ-кості - 9.
У 2003 році середньоспискова чисельність працівників складала - 41 чо-ловік, кількість нещасних випадків - 2, кількість днів непрацездатності - 12. Коефіцієнт частоти травматизму - 13,24, коефіцієнт важкості - 6.
У 2004 році середньоспискова чисельність працівників становила - 40 чо-ловік, кількість нещасних випадків - 1, кількість днів непрацездатності - 10. Коефіцієнт частоти травматизму - 6,67, коефіцієнт важкості - 10.
Отже, частота травматизму найбільша у тому році (2003) у якому найбільше нещасних випадків.
Охорона праці дуже тісно пов'язана також з загальною задачею охорони природи, так як очищення і знешкодження стічних вод та викидів в атмосферу, боротьба з шумом та вібрацією, захист від електромагнітних полів та іонізуючих випромінювань служать не тільки цілями охорони праці, але й одночасно сприяють збереженню середовища проживання людини.
2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів
виробничого середовища
Експлуатація та розробка газових родовищ пов'язана з викидом шкідливих речовин в атмосферне повітря. Основними джерелами викидів в атмосферу є свічки УНТС та ПОЗ, факельні лінії свердловин, ємності метанолу. В таблиці 9.1 наведено потужність викиду на позах Опарького газового родовища (ГР).
Таблиця 9.1 - Потужність викиду забруднюючих речовин (т/рік).
Найменування ПОЗ-1 ПОЗ-2 ПОЗ-3
Оксид азоту 0,0038 --- ---
Діоксид азоту 0,0233 --- ---
Всього по NOx 0,0271 --- ---
Оксид вуглецю 0,0756 --- ---
Бензин 0,0908 --- ---
Дизельне пальне 0,0984 --- ---
Природний газ 138,437 105,195 62,521
Всього 138,729 105,195 62,521
Опарьке ГР по викидах шкідливих речовин в атмосферу є підприємством 4-ї категорії небезпеки. Тому обласне управління екобезпеки затвердило нормативи ГДК на існуючому рівні.
Певне погіршення екологічної обстановки в зоні розташування газових ро-довищ можливе при виникненні аварійних ситуацій. Служба експлуатації газо-вих родовищ враховує цю можливість, тому на підприємстві створена аварійна бригада з спецтехнікою. Крім того, в структурі ГПУ "Львівгазвидобування" є мобільний загін для ліквідації можливих аварійних ситуацій.
Для узгодження дій при виникненні таких ситуацій на підприємстві розроблений план ліквідації можливих аварій, враховуючи те, що викид газу в два рази менша від густини повітря. Тому можна зробити висновок, що аварійні викиди не дадуть негативних впливів на населення навколишніх сіл. Досвід
експлуатації Опарського ГР показує, що не виникало аварійних ситуацій, по-в'язаних із значними викидами в атмосферу. В таблиці 9.2 наведені параметри забруднюючих речовин в атмосферу повітря.
Таблиця 9.2 - Параметри джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
№ п/п Найменування Кількість годин роботи обладнання Параметри джерела викиду Характеристика пило- газоповітряної суміші
Висота,
м Діам-етр,
м Об'єм,м3/с Швидкість м/с Температура,?С
ПОЗ (с. Опари)
1 Котельня 5040 9 0,15 0,029 1,64 120
2 Сепаратори 0,01 3 0,05 0,785 400 15
3 Пилоуловлювачі 0,03 6 0,05 0,785 400 15
4 ГРС 0,01 5 0,05 0,785 400 15
5 Нейтралізатори 1,2 2 0,02 0,00942 30 15
6 Резервуар 8760 2 0,05 0,0012 0,61 15
7 Резервуар 8760 2 0,05 0,0012 0,61 15
8 Контактор 0,0184 6 0,05 0,785 400 15
9 Гребінка 9,81 2 0,1 3,14 400 15
10 Ємкість 2 2 0,5 0,5 2,55 15
11-20 Свердловини 2,5 2 0,5 4,16 400 15
Перед початком проведення міроприємств по виносу рідини необхідно мати план, затверджений головним інженером підприємства. Не допускати проведення робіт в нічний час. Перед початком робіт весь персонал повинен пройти інструктаж по техніці безпеки. При роботі з ПАР необхідно мати на увазі, що вони хоча і мають миючі властивості, застосовувати їх для миття тіла категорично заборонено, оскільки їх розчини викликають обезжирення шкіри, покращуючи таким чином, проникнення в організм токсичних речовин. У випадку коли ПАР попадає на шкіру, її обережно змивають водою з милом, потім змащують шкіру вазіліном.
Інший тип отруйних і небезпечних речовин є спирти. В багатьох випадках призводить до отруєння і навіть до смерті людей, які не

 
 

Цікаве

Загрузка...