WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря) - Курсова робота

Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря) - Курсова робота

зовнішнім тиском напруження, нормальне до площини зсуву; - кут тертя пісків, який визначається за результатами випробувань взірців грунту в лабораторних умовах. Значення незначно змінюється залежно від щільності піску, але лежить в межах 30 - 35 .
Розглянемо тепер глинисті грунти. На противагу пісчаним ці грунти володіють низькою водопроникністю, тому в них частина зовнішнього тиску протягом відчутного інтервалу часу сприймається поровою водою, і тільки після відводу порової води зовнішній тиск повністю передається на скелет грунту як ефективне напруження. Внаслідок того, що порова вода практично не стискається, в початковий момент завантаження зовнішній тиск майже повністю сприймається поровою водою. Таким чином два, граничних випадки, про які говорилось вище - це недренований стан, при якому ефективне напруження дорівнює нулю, і дренований стан, при якому ефективне напруження дорівнює нулю, і дренований стан, при якому ефективне напруження дорівнює зовнішньому тиску. В останньому випадку, як показуютьексперементи, опр зсуву можна вважати прямо пропорційним напруженню зов., обумовленим і нормальним до площі зсуву тиском. Формула Кулона для глинистих грунтів в недренованому стані:
(5.3)
а в дренованому стані - відповідає формула:
(5.4)
де с і D - означає відповідно зчеплення і ефективний кут тертя глини. Значення с і D можуть бути встановлені за результатами стандартних лабораторних випробувань взірців грунту, відібраних з різних глибин. Зчеплення може приймати різні значення - від близьких до нуля до 200 кПа і ще більші. Нижче наведені значення зчеплення в глинистих грунтах різної консистенції.
?
Таблиця 5.1 - Зчеплення в глинистих грунтах різної консистенції:
Консистенція грунту Зчеплення, кПа
Дуже м'яка 400
Значення ефективного кута тертя D змінюється залежно від ступеня пластичності глини і знаходиться в межах від 20 до 40 .
Якщо в природних умовах проходить його повне ущільнення, то такий грунт вважається нормально ущільненим. Якщо грунт належить до порівняно нових відкладів, то він може бути недоущільненим, і для того, щоб вагове навантаження сприймалось повністю скелетом, необхідно відтиснути всю воду. І, накінець, якщо поверхня нормально ущільненого грунтового відкладу була піддана ерозії або грунт був попередньо обтиснутий, то його щільність буде більша, ніж та, що відповідає обтисненню під дією власної ваги, і вцьому випадку грунт вважається переущільненим.
Споруди фермового типу утримуються в основному на сталевих трубних палях. Які забивають в грунт через опорні колони. Вони призначені для витримування навантажень від верхньої будови і забезпечення стійкості споруди в цілому та в штормових умовах. Палі володіють певною утримуючою здатністю і можуть створювати опір стискуючим навантаженням, прикладеним до голови, внаслідок дії вертикальних сил тертя з боковою поверхнею, що виникають при взаємодії з навколишнім грунтом, і вертикальних зусиль зі сторони грунту на нижній кінець палі. В більшості випадків утримуюча здатність палі визначається в основному силами тертя з боковою поверхнею, а так як ці сили зростаютьіз збільшенням бокової поверхні, для можливості сприйняття значних навантажень від верхньої будови необхідні палі для глибокого забивання.
Діаметр паль і глибина їх забивання є різними для різних споруд і залежать від загального числа паль в споруді, розрахункового навантаження і грунтових умов. Але переважно використовуютьпалі зовнішнім діаметром від 0.6 до 1.5 м і товщиною стінки від 12 до 25 мм, а глибина їх забивання - від 60м і більше. В деяких випадках, коли грунти дуже м'які, в конструкції використовуються додаткові облямівні палі. Ці палі, забиті по контуру споруди і з'єднані з ним, забезпечують необхідну утримуючу здатність пальового фундаменту.
Палі працюють на зусилля, що виникають від вантажів, розміщених над спорудою. Стискуючі зусилля, що виникають в розрахункових умовах, перевищують 5 МН. Через значні перекидаючі моментипід дією вітру і хвиль в палях можуть виникнути і розтягуючі зусилля такого ж порядку. Вітрові і хвильовінавантаження створюють також значні поперечні сили і моменти в палях,які досягають в перерізах на рівні поверхні грунту значень 0.5 МН і 1.5 МН м відповідно і навіть більших.
Вони в свою чергу обумовлюють істотні переміщення як паль на поверхні грунту, так і споруди, що опирається на них.
6 Охорона навколишнього середовища при будівництві і експлуатації МСП
Природоохоронна діяльність в 2000 році на Чорноморському газовому промислі проводилась по наступних основних напрямках:
- планування заходів по охороні навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів;
- забезпечення і дотримання природоохоронних правил і норм в ході технологічного процесу, безпосередньо зв'язаного з шкідливим впливом на довкілля;
- забезпечення правильної експлуатації очисних споруд і підтримування їх у постійному працездатному стані.
З метою надійного обліку та контролю за викидами була проведена інветаризація всіх джерел забруднення навколишнього середовища. В результаті проведення налагоджувальних робіт на біологічній установки очистки пластових вод була опробована ефективність її роботи. Аналізи очищення пластових вод дали позитивні результати, але у зв'язку з тим, що була виявлена негерметичність аеротемків з витоком в навколишнє середовище, установка була зупинена. Зараз ведуться роботи по ліквідації витоків у навколишнє середовище з боксів аеротемків. Виділено і викинуто в атмосферу 530 тон забруднюючих речовин. Споживання води, скиди і викиди в навколишнє середовище не перевищувало встановлених лімітів гранично допустимих норм.
В звітному 2000 році робота проводилась в таких напрямках:
1) поточний ремонт на насосних станціях очисних споруд;
2) ремонт повітредувок;
3) санація замазученого грунтового покровук;
4) благоустрій нових очисних споруд біологічної очистки пластових вод;
5) ремонт водопровідно-каналізаційних мереж;
6) ремонт газофакельної установки.
Поряд з тим є ряд проблем, що негативно впливають на роботу природоохоронного напрямку:
1) відсутність асимаційної машини;
2) незадовільно вирішується питання заміни змоченого застарілого обладнання.
?
Перелік посилань на джерела
1. Яремійчук Р.С., Качмар Ю.Д. Освоєння свердловин: Практикум.- Львів: Світ, !997
2. Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Освоєння та дослідження сведловин.- Львів: Оріяна-Нова, 1994
3. Довідник з нафтогазової справи./ За заг. ред. В.С.Бойка, Р.М.Кондрата, Р.С.Яремійчука. - К.: Львів, 1996.
4. Яремійчук Р.С., Вітрик В.Г., Мороз В.М. Гідравлічні розрахунки при бурінні нафтових і газових свердловин на морі. Конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 1997.
5. Петряшин Л.Ф., Лысяный Г.Н., Тарасов Б.Г. Охрана природы в нефтяной и газовой промышленности. - Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1984.
6. В.Р. Возний . Типові розрахунки в морський нафтогазовій справі : Навч. посібник. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. - 133 с.: іл. Бібліогр : 7.
7. М.К. Ільницький, О.Б. Шадрин. Проектування, будівництво і експлуатація морських трубопроводів. Київ. Українська книга, 1997. - 174с.: 51 іл. Бібліогр.: 17.
8. Є.І. Крижанівський, М.К. Ільницький, Р.С. Яремійчук. Морські стаціонарні платформи. - К., 1996. - 200с. іл.

 
 

Цікаве

Загрузка...