WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря) - Курсова робота

Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря) - Курсова робота

Фізико-хімічна характеристика приведена в таблиці 3.6.4
Промислові газоконденсатні дослідження проводились по свердловинах №1 і №3, а визначення параметрів газоконденсатної системи проводились в УкрНДІгаз, причому всі відомості базуються на результатах, отриманих в свердловині №1. Вихід стабільного конденсату по промислових дослідженнях змінюється від 89.2 см3/м3 до 227 см3/м3 при тисках сепарації 2.55-3.65 МПа і температурах 3-36°С.
Тиск початку конденсації змінюється від 20.2 до 24.4 МПа, а тиск максимальної конденсації від 5.7 до 6.4 МПа. Фізико-хімічні властивості, фракційний і груповий склад конденсату приведені в таблицях3.6.5, 3.6.6, а компонентний склад і фізико-хімічні властивості газоконденсатних систем, приведені - в таблиці 3.6.7 Конденсат має полегшений фракційний склад, густина його в середньому дорівнює 730 кг/м3; кінець кипіння дорівнює 280°С. Конденсат на 90 % складається з бензинової фракції, яка закипає до 200°С.
Сірчані сполуки складають 0.04 %. По груповому хімічному складу він складається з 11 % ароматичних, 34 % нафтенових і 55 % парафінових вуглеводнів.
Зміна вмісту вуглеводнів С5+віщі в пластовому газі в процесі розробки прийнята на основі досліджень, проведених в УкрНДІгазі, по диференціальній конденсації пластової суміші на установці фазової рівноваги при початковому його вмісті 160 г/ст.м3. Тому вміст конденсату в пластовому газі в процесі розробки був перерахований при новому початковому значенні. Вміст конденсату в відсепарованому газі в процесі розробки був прийнятий по аналогії з Голіцінським ГКР. Ці данні в подальшому будуть використані для підрахунку видобутку конденсату. В зв`язку з прийняттям ряду припущень, ці розрахунки є орієнтовні і в подальшому їх необхідно уточнити по результатах додаткових досліджень газоконденсатних систем.
При досягненій вивченності на Штормовому родовищі запаси газу і конденсату враховані лише у відкладах нижнього палеоцену. Запаси газу в датських відкладах, не зважаючи на отримання тут промислових припливів газу в свердловині №3, не враховувались при підрахунку запасів через суперечливі результати випробовувань по площі покладу.
В об`ємі покладу включенні тільки запаси вуглеводнів нижньопалеоценових відкладів, обмежені покрівлею, підошвою цих відкладів і поверхнею умовно прийнятого ГВК на відмітці мінус 1868 м. Запаси в цьому об`ємі віднесені до категорії С1+С2. До категорії С1 віднесені запаси на площі, де пробурені свердловини №1, №3. Площа категорії С1 обмежена зовнішним контуром газоносності і двома прямими лініями. Одна з них проведена посередені між свердловинами №1, №2; інша на відстані 1 км на захід від свердловини №3. Проект Штормового родовища слід складати на всі запаси категорій С1+С2; газу - 11227 млн.м2; конденсату - 427.524 тис.т.
Для дорозвідки покладу в дат-палеоценових відкладах необхідно в зонах розміщення запасів категорії С2 пробурити дві розвідувальні свердловини. Випробовування розрізу покладу провести в обсадженному стовбурі свердловини поінтервально.
Таблиця 3.6.4- Характеристика вільного газу по свердловині №1
Характеристика газу Інтервал випробування 1834-1854 м Інтервал випробуван-ня 1860-1874 м Серед-нє значен-ня
Умови відбору проб Гирло
Абсолютна питома вага, кг/м3 902 - 859 - 871
Відноснана питома вага по повітрю 0.696 - 0.665 0.686 0.680
Пластовий тиск, Мпа 25.1
Пластова температура, К 350
Критична температура, К 208.9
Критичний тиск, Мпа 4.64
Приведений тиск 5.41
Приведена температура 1.68
Коефіцієнт надстисливості 0.89
Поправки:
-відхілення від закону Бойля- Маріота
-на температуру
1.12
0.84
Теплоутворююча здатність, ккал/м3 9209
Об`ємний коефіцієнт пластового газу 0.001
Вміст, % об`ємних
Метан
Етан
Пропан
Бутан
Ізобутан
Пентан+вищі
Гелій
Вуглекислий газ
Азот
83.94 - 86.37
6.15 - 6.98
2.78 - 3.65
0.83 - 1.26
0.73 - 1.05
0.63 - 2.23
0.006
0.56 - 2.32
1.20 - 2.65
85.49 - 85.67
5.83 - 6.91
2.51 - 3.08
0.74 - 0.82
0.65 - 0.74
0.53 - 1.62
0.007
2.25 - 2.36
1.72 - 2.13
85.7
6.49
2.30
0.88
0.77
1.24
0.006
1.39
1.70
3.7 Вибір обладнання і його розміщення для видобування нафти і газу
Установка попередньої підготовки газу ( УППГ-17 ) на МСП-17 Штормового ГКР призначена для підготовки природного газу до транс-портування.Газ поступає на УППГ-17 з свердловин №9,11,12,13,14,15,16,які експлуатують палеоценові відклади штормового газоконденсатного родовища.На УППГ-17 забезпечується ( задається ),та-кож, технологічний режим роботи свердловин № 21,22,23,24,25,26 на БК-23, здійснюється підготовка газу і конденсату до транспортування по під-водному трубопроводу на берегові споруди для кінцевої підготовки їх і перекачки споживачу.На УППГ-17 здійснюється запуск очисних пристроїв і закачування метанолу з метою попередження гідратоутворення і підви-щення ефективності роботи морського газопроводу.На УППГ також здійс-нюється прийом очисних пристроїв з БК-23.Установка ведена в роботу в грудні 1993 року.Проектом прийнятий річний об'єм видобутку газу - 176 млн.м3.
Технологічна схема УППГ складається з наступних елементів:
" Фонтанна арматура свердловин з регулювальними дроселями для під-тримання технологічних параметрів свердловин.
" Шлейфи від фонтанних арматур до газозбірного і дослідницькогоколек-торів обладнані противикидною арматурою , яка дозволяє змінювати напрям потоку газу відрізуючими пристроями типу К-302,а також запо-біжними пружинними клапанами типу СППК.
" Газозбірний колектор.
" С-1 сепаратор грубої очистки для відділення механічних домішок і ріди-ни з природного газу , який поступає з свердловин.
" Р-1 - розділювач для розділення конденсата і пластової води.
" В-1 - вивітрювач для дегазації пластової води і подальшої її утилізації.
" Дослідницький модуль ( С-1 - сепаратор дослідницький,дослідницький колектор,ділянка замірювання,Є-1 - ємнсть вимірювання газового кон-денсату і Є-2 - ємність вимірювання пластової води об'ємом V=2 м3 ).
" С-3 - сепаратор для продувки.
" Насосна перекачування і впорскування метанолу.
" Ємність для зберігання метанолу Є-3,4 (загальний об'єм 100 м3)
" Установка запуску поршнів- УЗП.
" Установка прийому поршнів- УПП.
" Система управління пригирловими клапанами-вдсікачами ( станція управління БЕЙКЕР,лінії управління).
" Затискуючий модуль ( колектори трубного і затрубного затискуван-ня,ЦА-320).
" Сепаратор грубої очистки- С-2, для відокремлення механічних домішок і рідини від газу, який поступає з свердловин БК-23.
Природній газ з свердловини після дроселювання поступає в газо-збірний колектор під тиском 6-7 МПа з температурою 24 С де технологіч-ні параметри потоку газу фіксуються з допомогою прила-дів.Технологічний режим роботи свердловин забезпечується встановлен-ням на струні фонтанної арматури свердловин штуцера з діаметром дослі-джень(температура газу на гирлі до штуцера 30 С).При проведенні дослі-джень газовий потік від свердловини направляється на дослідницький мо-дуль,де виконується вимірювання дебіту газу,конденсату і пластової води.
?
4. Проектування опорного блоку МСП
4.1 Загальні відомості про МСП
МСП - унікальна гідротехнічна споруда, призначена для установки

 
 

Цікаве

Загрузка...