WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Сучасні методи і технологія пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ та підготовка їх до розробки - Реферат

Сучасні методи і технологія пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ та підготовка їх до розробки - Реферат

піддаються сульфат-іони. Ці аніони можуть повністю зникнути з вод, якщо не відбуватиметься поповнення їх за рахунок сульфатних порід басейну або припливу свіжих інфільтраційних вод. Якщо такі джерела є, то процеси редукції сульфат-іонів будуть супроводжуватися постійним виникненням і накопиченням сірководню H2S. Якщо ж надходження і накопичення нових порцій сульфатів не відбувається, то сірководень, що утворився на першому етапі, зв'язується активним залізом в формі піриту. Так виникають безсульфатні пластові води з повною відсутністю сірководню. Таким чином, недонасиченість пластових вод сульфат-іонами при наявності відновних форм сірки є критерієм нафтогазоносності;
- вміст іонів йоду І- (в мг/л). Даний показник є критерієм нафтогазоносності, оскільки відомо, що пластовим водам, які контактують ізароматичними конденсатами та газовими покладами, властивий підвищений вміст йоду. Проте у водах нафтових родовищ вміст йоду може змінюватись у широких межах;
- вміст брому, Вr- (в мг/л). Наявність даного компоненту в пластових водах різними дослідниками трактується по-різному. Згідно з дослідженнями Є.С. Гавриленко [5], наявність брому в пластових водах залежить в основному від їх гіпсометричного положення. Спільне накопичення в надрах покладів нафти і брому в підземних водах не свідчить про їхню генетичну спорідненість. Разом з тим встановлено, що в межах нафтогазоносних областей максимальна кількість брому пов'язана із структурами, які характеризуються високою продуктивністю і найбільшою гідрогеологічною закритістю (5).
- Коефіцієнт сульфатності, (SO42-/ Cl-) 100%;
- Хлор-бромний коефіцієнт, Cl- /Br . Деякі геологи даний коефіцієнт розглядають як геохімічний показник близького розташування нафтових родовищ (6). Інші (11) вказують на функціональну залежність Cl- /Br від глибини залягання порід і пластових вод, ступеня закритості надр, фактора газу і загальної історії формування вод, тобто даний коефіцієнт, з їхньої точки зору, може бути тільки непрямим показником нафтогазоносності;
- вміст амонію, NH4+ (в мг/л). Ми вважаємо надійним пошуковим показником нафтогазоносності наявність іона амонію, вміст якого може досягати декілька сот міліграмів на 1 л. Він є безпосереднім продуктом розпаду смолистої частини нафти і може на водонафтовому контакті надходити в воду [15]. Тому, його концентрація в водах нафтоносних площ вища, ніж в ненафтоносних. Крім того, вуглеводні сприяють збільшенню розчинності амонію в пластових водах [5];
д) характеристика водорозчинних газів:
- наявність в пластових водах розчинених вуглеводнів та інших газів є прямим показником нафтогазоносності надр. Проте, іноді розсіяні вуглеводні поширені в пластах-колекторах на великих територіях і є продуктом руйнування покладів нафти і газу. Ймовірно, тільки підвищені концентрації розчинених вуглеводнів можуть вважатися показником нафтогазоносності;
- газонасиченість (в см3/см3). Даний показник визначає насичення пластових вод вуглеводневими газами. Характеристика "газонасиченість" рекомендується для використання як критерій нафтогазоносності;
- вміст метану СН4 (в %);
- вміст важких вуглеводнів (ВВ) (в %). Для цих двох показників нафтогазоносності спостерігається пряма залежність концентрації СН4 і ВВ від наявності нафтогазового покладу. При наближенні до покладів нафти чи газу збільшується кількісний вміст СН4 і ВВ;
показник рекомендуємо використовувати як критерій нафтогазоносності;
- вміст вільного азоту, N2 (в %). Глибинне походження вільного азоту в пластових водах пояснюється можливістю його утворення при розкладі азотистих органічних речовин. Встановлено, що вміст азоту в газовій фазі порід зростає із збільшенням відстані від склепіння антиклінальної складки. Ймовірно, аналогічна залежність існує і в пластових водах;
е) термобаричні характеристики:
- зміна пластової температури з глибиною. Даний показник нафтогазоносності ми використовуємо на основі великої кількості науково-дослідних робіт, пов'язаних з виявленням зв'язку температурних аномалій з літологією, структурно-тектонічними факторами і покладами нафти і газу [13, 18]. Згідно з даними численних досліджень, основні позитивні температурні аномалії спостерігаються над нафтогазовими родовищами і пояснюються наявністю вертикальної міграції флюїдів з глибин;
- пластовий тиск. На основі численних досліджень пластові тиски в нафтових і газових покладах залежать від чотирьох факторів: глибини залягання, тиску контурних і підошовних вод, висоти поверху нафтоносності (газоносності) та густини нафти і газу в пластових умовах. В залежності від умов залягання виділяються наступні види пластових тисків: близькі до гідростатичних, високі, аномально високі і аномально низькі. Газові поклади характеризуються тільки надлишковим тиском за рахунок висоти поверху газоносності. Аномальність пластових тисків в водоносних горизонтах палеогену зменшується з глибиною і з збільшенням
До групи критеріїв, що характеризують перекриваючі відклади ми відносимо такі показники:
а) структурно-тектонічні:
Вивчення закономірностей зміни товщини успадкованої покришки дасть можливість встановити і її мінімальне значення, необхідне для збереження покладів нафти і газу
- товщина тектонічної покришки (в м). Товщина насунутих складок також несе інформацію про можливість збереження покладів нафтогазових флюїдів [8] ;
б) нафтогазоносність.
Беручи до уваги майже загальне визнання наявності вертикальної зональності в розміщенні покладів нафти і газу як на платформах, так і в геосинклінальних областях, дана характеристика перекриваючого комплексу відкладів рекомендується як показник нафтогазоносності.
- нафтогазопрояви в перекриваючому комплексі (як поверхневі, так і в процесі буріння свердловин);
- непромислові припливи нафти, газу (в результаті випробування свердловин);
- наявність покладів нафти і газу.
в) характеристики водорозчинних газів.
Показники даної групи беруться аналогічні показникам, які рекомендувались для дослідження продуктивного комплексу.

 
 

Цікаве

Загрузка...