WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Техніка і технологія буріння свердловини - Курсова робота

Техніка і технологія буріння свердловини - Курсова робота

і ручним управлінням;
5 - манометр;
7 - регульовані дроселі з ручним і гідравлічним управлінням;
8 - відбійна камера з розрядним пристроєм.
2.7 Промивання свердловини
2.7.1 Встановлення рецептури та особливості обробки промивальних рідин, розрахунок необхідної кількості
реагентів та обважнювачів.
При виборі типу промивальної рідини основним критерієм є максимально можливе попередження ускладнень (осипання, обвалювання стінок свердловини, поглинання, каверноутворення і т. д.) та забезпечення необхідних техніко-економічних показників, а при бурінні в продуктивних горизонтах - якісне їх первинне розкриття. Також для вдалого вибору типу промивальної рідини необхідно враховувати практичний досвід спорудження свердловин на даному і сусідньому родовищах.
Для буріння в інтервалі 7-30 м будемо використовувати глинистий розчин до складу якого входять: бентонітовий глинопорошок, вода, графіт.
В інтервалі буріння під кондуктор 30-350 м та першу проміжну колону 350-2150 м доцільно використовувати полімерний буровий розчин, який характеризується низьким вмістом глинистої фази, що сприяє покращенню показників буріння (підвищення механічної швидкості проходки і проходки на долото).
Для приготування полімерного розчину необхідно: осптонітовий глинопорошок, вода, гіпан, Na2CO3, KCl, KOH, графіт, СМАД.
В інтервалі буріння під другу проміжну колону 2150-2800 м будемо використовувати соленасичений буровий розчин, так як в цьому інтервалі (2170-2350 м) зустрічаються солі (бімофіт).
Крім глини, води, солі і нафтопродуктів стабілізований соленасичений розчин містить солестійкий полімерний реагент (крохмал, КМЦ чи акриловий полімер).
Розчин призначений для буріння в солях з пропластками глинистих відкладів. Термостійкість розчину залежить від використання полімерного реагента і може складати 100-140-220 ?С. Для приготування розчину необхідно: бентонітовий глинопорошок, Na2CO3, KМЦ, КССБ, NaОН, нафта, вода.
В інтервалі 2800-3500 та 3500-4200 м будемо використовувати мінералізований розчин з густиною 1180 кг/м3. До складу розчину входить: налигорскітовий глинопорошок, вода, КМЦ, КССБ, NaCl, NaОН, нафта, графіт, сульфазол.
Розрахунок параметрів промивальної рідини.
1. Густина промивальної рідини розраховується по формулі:
; (2.69)
де, Рпл - пластовий тиск на глибині Н, МПа;
?Р - різниця між гідростатичним і пластовим тиском, Па.
при Н2500 м, ?Р=(4-7)% Рпл, але не більше 3,5 МПа;
кг/м3;
кг/м3
2. Статична напруга зсуву визначається за формулою:
; (2.70)
де, d0 - діаметр частин породи, які утримуються в звішеному стані, м;
?п - дослідний коефіцієнт, який залежить від розмірів частинок породи.
Таблиця 2.13 - Залежність коефіцієнта m від діаметра
частинок породи.
d0, см 0,2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
m 2,5 2,25 2,15 2,0 1,8 1,7 1,6
гПа
3. Фільтрація промивальної рідини визначається за формулою:
; (2.71)
де, ?Р - різниця між гідростатичним і пластовим тиском, МПа
см3/30 хв.
Аналогічно проводимо розрахунки для всіх інших інтервалів.
Результати розрахунку параметрів промивальної рідини заносимо в таблицю.
Таблиця 2.14 - Результати розрахунку параметрів
промивальної рідини
Назва розчину Інтервал, м Густина кг/м3 Умовна в'яз-кість Фільтрація, см3/30 хв СНЗ, гПа Кірка, мм
від до Через 1 хв Через 10 хв
Глинистий
Полімерний
Полімерний
Соленасичений
Мінералізований 0
30
350
2150
2800 30
350
2150
2800
4200 1110
1120
1180
1400
1180 30
35
30
55
40 11,0
8,0
6,0
10,0
8,0 25
30
30
35
25 30
40
40
50
35 1,05
1,0
1,0
1,0
0.5
2.7.2 Спосіб приготування та обчистки промивальних рідин.
Промивальні рідини можна готувати безпосередньо на буровій або централізовано на глинозаводі, який обслуговує дільницю чи район. Рідину, що приготовлена на заводі, транспортуючи або спеціально прикладеними до бурових трубопроводами або в автоцистернах.
Для приготування промивальної рідини із порошкоподібних матеріалів використовують спеціальний блок обладнання (рис. 2.4). Такий блок включає в себе два суцільнометалевих бункери від 20 до 50 м3 кожний. Бункери призначені для зберігання і подачі в камеру змішувача порошкоподібних матеріалів (глинопорошків, бариту і т. д.).
Для приготування промивальної рідини насосом подають дисперсійне середовище в ежекторний гідро змішувач через штуцер. Так, як рідке середовище витікає із штуцера з великою швидкістю, то в камері змішувача виникає вакуум.
Під дією вакууму порошкоподібний матеріал з бункера по рукаву поступає в камеру змішувача, де змішується з рідиною, і по зливній трубі направляється в ємність. Для рівномірного розподілу компонентів промивальної рідини по всьому об'єму в ємності встановлені механічні лопатеві перемішувачі, які приводяться в дію з допомогою електродвигунів.
І - глинопорошок із автоцементовоза;
ІІ - надлишкове повітря;
ІІІ - повітря для аерації;
ІV - вода від насоса.
1 - розвантажувальний пристрій;
2 - повітряні фільтри;
3 - бункера;
4 - гумово тканні гофровані рукави;
5 - лійка;
6 - гідравлічний змішувач;
7 - зливна труба;
8 - ємність;
9 - штуцер.
Рисунок 2.4 - Схема блоку приготування промивальних рідин.
Для приготування промивальних рідин з порошкоподібних глин використовують ежекторні мішалки.
Така мішалка складається із заглибини для завантаження порошку, камера змішування з соплом, ємності і зварної рами, на якій змонтовані всі елементи.
Промивальну рідину необхідно очищувати від вибуреної породи, абразивних частинок, що міститься у вихідному матеріалі, а деколи від надлишкової твердої фази.
Очищення промивальної рідини проводиться двома способами: гідравлічним і примусовим.
Гідравлічний спосіб очищення оснований на природному осіданні уламків вибуреної породи під дією сили тяжіння. При цьому способі рідина самостійно звільняється від уламків вибуреної породи, протікаючи по жолобній системі.
При примусовому способі промивальна рідина очищається з допомогою спеціальних механізмів.
Основним механізмом в очисній системі для видалення з промивальної рідини великих фракцій частинок вибуреної породи є вібраційне сито. Найпростіше вібраційне сито являє собою металеву раму, встановлену з допомогою амортизаторів на міцній основі під деяким кутом до горизонту. На рамі змонтовано решето з прогумованою поверхнею інатягнутою зверху сіткою з нержавіючого стального дроту, часто із спеціальним проти абразивним покриттям. Рама приводиться в рух з частотою від 100 до 2000 коливань за хвилину з допомогою електродвигуна через ексцентричний вал.
Для кращого очищення промивальної рідини на буровій встановлюють гідро циклон.
Гідро циклон складаєтьсяз вертикального

 
 

Цікаве

Загрузка...