WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація роботи товарних касирів та таксувальників на залізній дорозі - Курсова робота

Організація роботи товарних касирів та таксувальників на залізній дорозі - Курсова робота

інформації; СТВ - код станції відправлення; НП - порядковий номер; НД - номер документа (відправлення), ІШ - номер вагона; ПП - провізна плата.
По дрібних і контейнерних відправленнях, не зануреним у вагон, графа "Номер вагона" не заповнюється.
Довідки з ОЦ передають по каналах зв'язку з роздруківкою на станціях для вручення відправникам вантажу. Станціям, що не мають зв'язку з ОЦ, довідки передають через опорні станції по передачі інформації. Довідка повинна бути завірена підписом товарного касира й календарним штемпелем станції відправлення й вручена платникові протягом 24 ч із моменту приймання вантажу до перевезення. За узгодженням із платником "Довідки про провізні плати" можна видавати на групу відправлень.
При оформленні відправлень із міжвідомчим розрахунком дорожню відомість й її частини заповнюють на бланках з типографським відбитком "Розрахунок через Управління залізниці". Квитанцію в прийманні вантажу видають відправникові в момент приймання вантажу до перевезення без вказівки в ній суми провізної плати. Видача "Довідок про провізні плати" при міжвідомчих розрахунках за перевезення не потрібно.
Для оформлення перевезень вантажів, що належать громадянам, а також підприємствам й організаціям, що не пред'явили довідок установи Банку на право централізованих розрахунків за перевезення, станція відправлення складає перевізні документи на бланках суворого обліку, таксує належні платежі й нараховує додаткові збори і штрафи. Платежі стягує квиткова (багажна) каса станції або товарна контора на підставі протаксіруванної накладній по квитанції різних зборів (форма ГУ-57), у якій вказується "За перевезення вантажу до станції ... за накладною № ...". Після здачі квитанції різних зборів товарному касирові останній вручає відправнику квитанцію в прийманні вантажу. Квитанція різних зборів, прикріплюється до лицьової сторони корінця дорожньої відомості. У дорожній відомості й корінці робиться оцінка "Сума стягнена по квитанції різних зборів № ...".
Квитанцію в прийманні вантажу видають відправникові після підпису накладної й всіх частин дорожньої відомості товарним касиром і накладення календарних штемпелів про час приймання вантажу.
Приймання вантажів з новобудов оформляють здавальними списками форми ГУ-40.
Приймання вантажів від іноземних залізниць виробляється на прикордонній станції по передатній відомості форми ИНУ-3.
На всі передані вантажі дорога, що здає, становить передатну відомість у шести екземплярах, з яких три екземпляри залишає в себе й три передає дорозі приймаючої. Порядок заповнення відомостей викладається в Прикордонній залізничній угоді. Агент приймаючий дорогі перевіряє відповідність зазначених у передатних відомостях відомостей даним перевізних документів. Після перевірки перевізні документи пересилаються в технічну контору станції для подальшого проходження з вантажем на станцію призначення, а передатні відомості надходять у товарну контору.
Кодування інформації в первинних документах.
При інтегрованій обробці даних по вантажних перевезеннях здійснюють кодування реквізитів перевізних й інших документів, що є носіями інформації, що необхідна для керування перевізним процесом.
Реквізити перевізних документів кодує відправник вантажу при їх заповненні. Частину кодів записує прийомо-здавач вантажу при прийманні й оформленні навантаження. Інші вносяться в товарній конторі станції при оформленні документів. Товарна контора вносить відсутні коди й в інші документи, інформація з яких повинна вводитися в ЕОМ.
Перелік первинних документів, реквізитів для заготівки інформації, їхні коди, розрядність і зміст кодуючих ознак приведені в § 17-30 Типового технологічного процесу роботи товарних контор станцій і РТК. Після прибуття вантажів.
Перевізні документи після прибуття вантажів на станцію призначення надходять у технічну контору, що на кожному документі проставляє календарний штемпель про час прибуття, після чого накладні й дорожні відомості передає в товарну контору, а вагонні листи - на пункти вивантаження. Залежно від місцевих умов вагонні листи разом .с іншими перевізними документами можуть передаватися в товарну контору, де їх перевіряють, а потім уже направляють на пункти вивантаження.
Перевізні документи, що надійшли з технічної контори, на прибулі під вивантаження вантажі, комерційний агент записує в Книгу прибуття вантажів (форма ГУ-42), указує порядковий номер запису в дорожній відомості, потім накладну й дорожню відомість передає інформаторові для повідомлення одержувача про прибуття вантажу. Від інформатора документи надходять товарному касирові для оформлення видачі вантажу.
Товарний касир відзначає в накладних час і місце вивантаження вантажів (номера складу, секції або ділянки), які зазначені у вагонних листах на вивантажені вантажі, що надійшли від прийомоздавачів. На підтвердження одержання вантажу одержувач розписується в дорожній відомості, указуючи номер довідки Банку, номер свого рахунку, найменування установи Банку і його місцезнаходження (район, місто, область), а також семизначний код платника.
У графі накладній "Стягнено при видачі" ставиться штемпель "Централізований розрахунок". Крім того, товарна контора на дорожній відомості й накладній проставляє календарний штемпель із датою видачі вантажу, після чого накладну вручають одержувачеві. Вантажовласники, що мають договори на обслуговування їхніми транспортно-експедиційними організаціями автомобільного транспорту або залізниці, видають цим організаціям доручення на право здачі вантажів до перевезення й одержання прибулих вантажів. При наявності такого доручення розкредитування документів й одержання вантажу здійснює працівник транспортно-експедиційної організації, якому вручають накладну й інші документи для наступної передачі одержувачеві.
По дорожніх відомостях на вантажі, видані одержувачам, що не користуються правом централізованих розрахунків, станція призначення робить остаточний розрахунок з одержувачем вантажу й стягує з його суму доплат по квитанції різних зборів (форма ГУ-57). Квитанцію різних зборів прикріплюють до дорожньої відомості.
Перевірочне таксування й стягнення яких-небудь плат по дорожніх відомостях на вантажі, що прибули в адреси одержувачів, що користуються правом централізованого .розрахунку, на станції призначення невиконують.
У дорожніх відомостях на прибулі вантажі товарний касир станції перевіряє коди станцій відправлення й призначення. При відсутності коду станції призначення, а .також у випадку, коли вантаж був спочатку адресований на іншу станцію, проставляється код станції видачі вантажу. Код первісної станції зберігається.
При переадресуваннях або розпиленні вантажів міжвідомчого централізованого розрахунку станція переадресування або розпилення поруч із найменуванням станції розпилення (переадресування) проставляє встановлений код даної станції.
По дорожніх відомостях складаються супровідні відомості (форма ФДУ-91) по наступних видах перевезень вантажів з підрозділом на пряме й місцеве сполучення:

 
 

Цікаве

Загрузка...