WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація роботи товарних касирів та таксувальників на залізній дорозі - Курсова робота

Організація роботи товарних касирів та таксувальників на залізній дорозі - Курсова робота

контори й не займати їхнього робочого часу, в операційному залі встановлюють різні довідкові пристрої у вигляді настільних барабанів (багатогранників), пелюсткових стендів, покажчиків, плакатів, на яких розміщаються зразки заповнених накладних на різні види відправлень, таблиці зборів за зберігання вантажів, порядок упаковки домашніх речей у контейнерах, правила пломбування останніх, календарний графік приймання дрібних відправок по призначеннях, види упаковки окремих вантажів, суми штрафів за простій вагонів й інша інформація, що з урахуванням місцевих умов може цікавити відвідувачів товарної контори станції.
У товарних конторах великих вантажних станцій застосовуються спеціальні довідкові установки.
На робочих місцях працівників товарної контори передбачається механізація процесів праці, що дозволяє всі операції виконувати з мінімальною витратою часу. Наприклад, для переміщення документів від одного робочого місця до іншому усередині контори ефективні спеціальні транспортери з вузькою стрічкою або пересувні візки.
Для швидкого знаходження даних, необхідних при оформленні приймання й видачі вантажів, доцільні створювати різного роду стенди й турнікети з постійною й змінною інформацією, що обертаються пелюсткові одно і двох'ярусні стенди, які містять інформації в десятки разів більше, ніж обертові багатогранники. До такої інформації ставляться відомості про пункти переходу вантажу з залізниці на залізницю , найкоротші відстані від даної станції до станцій призначення, що найбільш часто зустрічаються, строки доставки вантажів, тимчасові обмеження навантаження, розміри штрафів за простій вагонів, зборів за подачу й прибирання вагонів, переліки реквізитів для кодування інформації, переданої в ОЦ, і ін.
У товарній конторі станції Львів застосовується світлове табло для прискорення й полегшення оформлення приймання до відправлення вантажів дрібними відправками. Складається воно з 100 секцій, кожна з яких з лицьового боку закрита прозорою пластиною. У нижній частині табло знаходяться кнопки (по числу секцій). Товарний касир при візуванні накладної знаходить у довіднику номер станції призначення вантажу й натискає відповідному цьому номеру кнопку, після чого висвітлюється пластина, на якій зазначені вантажосортувальна платформа, день приймання дрібних відправок і номер складу, де будуть формувати збірний вагон у даному напрямку. Час на візування однієї накладної при цьому скорочується до 0,5 хв.
При обробці перевізних документів широке застосування знаходять пишучі й обчислювальні машини: рахункові з ручним введенням вихідних даних, це в основному підсумовуючі не записуючі, підсумовуючі записуючі й обчислювальні; клавішні лічильно-текстові, у їхньому числі фактурні й лічильно-текстові багато лічильникові бухгалтерські "Аскота"; лічильно-перфораційні й електронно-обчислювальні.
У товарних конторах станцій і РТК використаються в основному рахункові підсумовуючі й обчислювальні машини з ручним уведенням вихідних даних і клавішні лічильно-текстові машини. Лічильно-перфораційні й електронно-обчислювальні машини застосовуються на машинолічильних станціях й в ОЦ.
Для обробки даних перевізних документів на ЕОМ дорожніх обчислювальних центрів необхідна інформація із цих документів переноситься на дискету. Інформація з дискети по каналах зв'язку передається в ОЦ, можливе також пересилання дискети в ОЦ без передачі даних по каналах зв'язку.
Оформлення документів на станціях
По відправленню вантажів.
Заповнену відповідно до Правил накладну (комплект перевізного документа) на вантаж, що відправляється, разом з довідкою банку, що підтверджує право відправника провадити розрахунки за перевезення централізовано, відправник пред'являє в товарну контору для перевірки правильності заповнення й візування.
Товарний касир перевіряє: правильність заповнення накладної відправником; наявність плану (дозволу) на перевезення; чи відкрита станція призначення для операцій з даним вантажем, немає чи конвенційних заборон навантаження; наявність прикладених документів (якісне посвідчення, сертифікат, ветеринарне свідоцтво); під час перевезення вантажів на відкритому рухомому складі - чи можна даний вантаж перевозити в цьому рухомому составі; чи передбачене дане перевезення Технічними умовами навантаження й кріплення вантажів; по розмірах вантажу, указаним відправником у накладної (довжині, ширині, висоті) - чи не виходить даний вантаж при розміщенні його на рухомому складі за межі габариту навантаження; при навантаженні засобами відправника - є чи заявка на подачу вагона під навантаження й наявність доручення на представника відправника вантажу, а також інші необхідні дані, що належать до даного перевезення.
Переконавшись у наявності всіх необхідних умов для виконання даного перевезення, товарний касир візує накладну (проставляє номер плану перевезення, число й місяць ввозу вантажу на станцію, навантаження його у вагон), після чого повертає її відправнику.
Після приймання вантажу в склад станції або навантаження його у вагон засобами відправника накладну передають у товарну контору. Товарний касир перевіряє правильність оформлення приймання вантажу до перевезення, при необхідності вносить відповідні уточнення.
На завантажений вагон прийомоздавач вантажу становить вагонний лист і пересилає його в товарну контору. У товарній конторі комерційний агент з'єднує вагонні листи з накладними й дорожніми відомостями, проставляючи в останні відомості про занурені вагони.
Копії вагонних листів передають товарному касирові для заліку в навантаження. Пам'ятки прийомоздавача або натурні листи й відомості подачі й прибирання вагонів надходять до товарного касира для подальшого оформлення.
Провізна плата визначається на ЕОМ обчислювального центра по двох варіантах. По першому провізна плата визначається за заявкою на попереднє таксування й по документах за конкретне перевезення. При оформленні перевізних документів сума провізної плати проставляється в них із протаксированих на ЕОМ заявок на попереднє таксування. Після оформлення квитанцію в прийманні .вантажу видають відправникові із зазначенням суми провізної плати; дорожню відомість, накладну й вагонний лист передають у технічну контору для проходження з вантажем, а з корінця дорожньої відомості провадиться заготівка на перфострічку й передача в ОЦ інформації, необхідної для складання статистичної звітності й повторного розрахунку провізної плати за перевезення. По другому варіанті суму провізних плат у перевізні документи не вносять. У всіх бланках комплекту документів проставляється номер відправлення й барвистий штемпель "Розрахунок плат через ОЦ", після чого квитанцію в прийманні вантажу видають відправникові. На додаток до квитанцій у прийманні вантажу, виданим станцією, ЕОМ після розрахунку провізної плати видає для кожного відправника вантажу по кожному відправленню "Довідку про провізні плати".
У довідці про провізні платежі прийняті умовні позначення: КП - код платника; ШО - код опорної станції але передачі

 
 

Цікаве

Загрузка...