WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація роботи товарних касирів та таксувальників на залізній дорозі - Курсова робота

Організація роботи товарних касирів та таксувальників на залізній дорозі - Курсова робота

бухгалтерія, група механізованої обробки даних й експедиція.
?
Основні права й обов'язки товарного касира й таксувальника
Товарний касир є відповідальним комерційним працівником станції. Від якості роботи товарного касира залежить забезпечення своєчасного й чіткого виконання цілого ряду вантажних і комерційних операцій на станції й у шляху проходження вантажів .
У коло обов'язків товарного касира входять:
> перевірка правильності заповнення відправником перевізних документів на пропоновані для перевезення вантажі;
> візування накладних з доручення начальника станції;
> оформлення прийому вантажів до відправлення;
> оформлення видачі прибувших вантажів;
> вирахування належних платежів і зборів, пов'язаних з перевезенням вантажів; розрахунки за перевезення вантажів;
> оформлення переадресування вантажів й інші операції. Товарний касир веде
> оперативний облік виконання плану перевезень вантажів,
> складає звітність по навантаженню,
> складає звітність по вивантаженню,
> складає звітність по простою рухомого складу на під'їзних
коліях,
> веде касову книгу,
> складає касову звітність і т.д.,
> зберігає бланки документів суворої звітності
> веде звітність по бланках документів суворої звітності. Стежить за внесенням змін і доповнень у Тарифні керівництва й Правила, затверджені Укрзалізницею й у відповідних випадках Управлінням залізниць.
Особа, яка призначається на посаду товарного касира, повинна мати середню освіту, пройти індивідуальне навчання тривалістю не менш шести місяців і попередньо здати іспит у відповідній комісії.
Товарний касир зобов'язаний знати:
> Статут залізниць України ;
> Правила перевезень вантажів;
> Основні положення Технічних умов навантаження й кріплення, вантажів;
> Основні положення Правил планувань перевезень вантажів;
> Тарифи на перевезення вантажів і тарифні керівництва;
> Форми комерційної, облікової й звітної документації;
> Правила обліку й зберігання документів суворої звітності й порядок використання їх;
> Правила ведення касової книги й складання касової звітності;
> Схему мережі залізниць й основні маршрути проходження вантажів;
> Технологію роботи вантажних дворів, під'їзних колій і транспортно-експедиційних організацій;
> Правила технічної експлуатації залізниць;
> Інструкцію із сигналізації на залізницях у встановленому обсязі,
> Статут про дисципліну робітників та службовців залізничного транспорту.
У своїй роботі товарний касир підпорядковується начальнику станції (ДС). На станціях, де встановлена посада старшого товарного касира або завідувача товарною конторою, товарний касир підкоряється цим особам. Коло обов'язків кожного старшого товарного касира встановлює начальник станції.
Таксувальник займається таксуванням перевізних документів і підрахунком сум провізної плати й зборів за послуги по кожному документі на вантажі, що відправляють, перевіряє правильність таксування документів на прибувші вантажі, веде облік стягнених сум і становить звіти по встановлених формах.
Щоб правильно, швидко й чітко виконувати свої обов'язки, таксувальник повинен знати:
> Порядок таксування документів;
> Схему залізниць і вміти вільно орієнтуватися й знаходити найкоротші відстані по ній;
> Систему побудови тарифних керівництв і вміти користуватися ними;
> Статут залізниць України і Правила перевезень вантажів у встановленому обсязі;
> Форми перевізних документів і правила заповнення їх;
> Порядок пересилання перевізних документів у розрахункову товарну контору й технічну контору своєї станції;
> Інструкції з обліку й звітності.
Для призначення на посаду таксувальника необхідно мати загальну середню освіту й пройти індивідуальне навчання тривалістю до Трьох місяців зі здачею відповідного іспиту.
?
Технологічний процес роботи товарної контори
Під технологічним процесом мається на увазі раціональна система організації роботи, заснована на широкому впровадженні передового досвіду, сучасної техніки й прогресивної технології виконання операцій і що передбачає найбільш ефективне використання технічних засобів і скорочення трудових витрат.
Технологічний процес роботи товарної контори повинен забезпечувати виконання покладених на нього завдань, у тому числі:
> контроль за виконанням плану навантаження в цілому по станції й по кожному відправнику,
> оформлення перевізних документів,
> нарахування провізних платежів і зборів і розрахунки з відправниками й одержувачами вантажів, не включеними в систему централізованих розрахунків,
> інформацію одержувачів про прибуття вантажів,
> складання встановлених форм обліку й звітності.
Зміст і порядок розробки технологічного процесу роботи товарної контори викладені в Типовому технологічному процесі роботи вантажної станції, затвердженому Укрзалізницею.
При його розробці необхідно на основі наукової організації праці, широкого впровадження передового досвіду й з урахуванням місцевих умов передбачити чітку узгодженість у роботі товарної контори з іншими цехами станції й під'їзних колій підприємств й організацій з метою найбільш раціонального використання засобів станції й скорочення простою вагонів. Для виконання цих завдань товарна контора повинна бути оснащена відповідними засобами зв'язку й механізації конторської праці. Розміщення й устаткування робочих місць повинні забезпечувати поточність виконання операцій по оформленню й обробці документів.
Технологічний процес роботи товарної контори є окремим розділом технологічного процесу роботи станції. Виписки з нього, схеми документообігу й поопераційні графіки й норми часу на виконання окремих операцій повинні бути на робочих місцях відповідних працівників товарної контори.
На під'їзних коліях промислових підприємств або в пунктах перевалки з більшим вантажообігом, вилучених від основної товарної контори, можуть створюватися філії товарних контор, робота яких повинна бути пов'язана з роботою , основної товарної контори.
Взаємозв'язок у роботі товарної контори з розрахунковою товарною конторою здійснюється на основі Типового технологічного процесу роботи товарних контор станцій і розрахункових товарних контор (в умовах інтегрованої обробки дорожньої відомості), затвердженого Укрзалізницею в грудні 1999 р. Цей технологічний процес передбачає послідовність операцій по обробці документів у товарній конторі, оформлення документів у РТК, видачу результатів обробки інформації обчислювальним центром (ОЦ), а такожвзаємини станцій і РТЖ із ОЦ.
?
Оснащення товарних контор
До оснащення товарних контор належать засоби зв'язку, різні довідкові пристрої, допоміжні прилади, таблиці, покажчики й засоби механізації конторської праці.
Значну частину робочого часу працівники товарної контори використовують на видачу всіляких довідок відправникам й одержувачам вантажів. Щоб не відволікати працівників товарної

 
 

Цікаве

Загрузка...