WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологічні процеси механічної обробки - Курсова робота

Технологічні процеси механічної обробки - Курсова робота

проміжку шляху контакту між заготовкою 4 і вершиною зерна воно не зрізає стружку, а втискується в поверхню різання, пластично її деформуючи (див.рис.11.31,а,б). Лише коли радіус заокруглення різального леза стає більшим товщини зрізуваного шару (див.рис.11.31,в), починається процес зрізання стружки. Ця особливість процесу шліфування є причиною виникнення досить значних сил різання, інтенсивного тепловиділення, яке може приводити навіть до згоряння стружки і виникнення
пригарів на обробленій поверхні.
Коли верхні зерна через значні тиски і температуру швидко зношуються, зростаючі сили різання виривають їх із зв'язки, звільняючи місце для нових, ще гострих. Це явище проходить неперервно в процесі шліфування і називається самозагострюванням шліфувального круга.
На шліфувальних верстатах головним рухом різання є обертання шліфувального круга
зі швидкістю . Рухи подачі, як правило, виконуються заготовкою і самим кругом. Вони можуть бути поступальними або обертальними. Оскільки шліфувальний круг здатен знімати тільки малі товщини (0,02...0,1 мм), шліфування є багатопрохідною обробкою, у якій декілька подач і поступальних, і обертових реалізуються як одночасно, неперервно; так і періодично, дискретно.
Шліфувальні операції класифікуються за видом обробленої поверхні і подачі. Розрізняють:
Кругле зовнішнє шліфування (поздовжнє і врізне).
Кругле внутрішнє шліфування (поздовжнє і врізне).
Плоске шліфування периферією круга з поздовжньою і круговою подачею.
Плоске шліфування торцем круга з поздовжньою і круговою подачею.
Перший вид шліфування використовується для обробки циліндричних поверхонь заготовок значної довжини (рис.11.32,а). За цією схемою для утворення циліндричної поверхні заготовка виконує круговий обертовий рух (кругова подача ), а також переміщується в поздовжньому напрямку (зворотно-поступальний рух поздовжньої подачі ). Величина поздовжньої подачі призначається від 0,2 до 0,8 ширини шліфувального круга для кожного оберту деталі. Оскільки шліфувальний круг може зрізати дуже малі глибини різання , для зняття всього припуску він періодично, після кожного подвійного ходу заготовки врізається на задану глибину (поперечна подача врізання ). По завершенню подачі врізання заготовка виконує 2…3 подвійні вигладжуючі ходи для формування остаточнообробленої поверхні 2.
а)
б) в)
Рис.11.32 Схеми циліндричного поздовжнього, врізного та внутрішнього шліфування
Якщо довжина оброблюваної поверхні невелика і не перевищує ширини шліфувального круга, більш продуктивним є процес врізного шліфування (рис.11.32,б). За цією схемою круг крім обертання здійснює рух на врізання (поперечна подача врізання ) у заготовку, що обертається із круговою подачею . Процес обробки закінчується , коли круг доходить до упору, після чого деталь виконує ще декілька вигладжуючих обертів.
Обробка внутрішніх циліндричних поверхонь (рис.11.32,в) виконується за такими ж кінематичними схемами, що і зовнішніх. Відмінність лише в тому, що через малу жорсткість кріплення шліфувального круга він може зрізати набагато менші глибини різання, ніж при зовнішньому шліфуванні.
Обробка гладких (без уступів) зовнішніх циліндричних поверхонь може також здійснюватись за схемою безцентрового шліфування (рис.11.33). Оброблювана заготовка 1 підтримується спеціальним ножем 2 між двома абразивними кругами, один із яких є ріжучим 3, а інший - ведучим 4. За рахунок того, що вісь обертання ведучого круга 4 нахилена під деяким кутом до осі заготовки, він одночасно забезпечує її обертання з круговою подачею і просування вздовж осі із швидкістю поздовжньої подачі . Процес безцентрового шліфування, як правило, є однопрохідною обробкою і здійснюється безперервно, забезпечуючи високу продуктивність праці.
Рис.11.33 Схема безцентрового шліфування
Плоскі поверхні можуть оброблятися або периферією круга, або його торцем. Як правило, ширина оброблюваної поверхні більша за ширину круга (рис.11.34,а), тому, крім зворотно-поступального руху поздовжньої подачі заготовки, сам круг здійснює поперечне переміщення з подачею після кожного подвійного ходу стола. Величина поперечної подачі призначається від 0,2 до 0,8 ширини шліфувального круга для кожного оберту деталі.
а)
б)
Рис.11.34 Схеми плоского шліфування периферією та торцем круга
Аналогічно іншим способам шліфування, круг може зрізати дуже малі глибини різання , тому для зняття всього припуску він періодично, після обробки всієї площини заготовки врізається на задану глибину (поперечна подача врізання ). По завершенню подачі врізання виконується вигладжуючий цикл для формування остаточно обробленої поверхні 2.
Обробки площин торцем круга виконується за аналогічною схемою (рис.11.34,б). Його перевагою є те, що за один подвійний хід обробляється більша ширина поверхні, тому забезпечується вища продуктивність праці. Проте через значну площу контакту між кругом і заготовкою різко зростає тепловиділення і сили різання, тому дана схема вимагає значно більшої потужності верстата і деколи може давати пригари поверхні.
Обидві розглянуті схеми плоского шліфування можуть бути реалізовані при круговому рухові подачі, коли заготовки встановлюються на обертовому столі. Всі інші рухи, необхідні для реалізації обробки, залишаються без змін.
Машинний час на обробку однієї деталі при шліфуванні розраховують за формулами (11.6, 11.8), враховуючи специфіку кожної схеми шліфування. Так для схем (рис.11.32,а,в - 11.34,б) довжина врізання і перебігу формулі (11.8) встановлюється із технологічних міркувань до половини ширини круга або його діаметру, щоб шліфувальний круг не виходив із контакту з заготовкою.
Оскільки шліфування є багато прохідною обробкою, то основною задачею є розрахунок кількості проходів. Вона буде визначатися кількістю поперечних переміщень для обробки всієї площини (для схем плоского шліфування) і кількістю врізань для зняття всього припуску, приймаючи до уваги і додаткові вигладжуючи ходи. Виходячи із цього, формула (11.7) буде мати наступний вигляд:
Циліндричне поздовжнє шліфування (зовнішнє і внутрішнє) - .
Плоске шліфування периферією та торцем круга - .
Формули для інших способів обробки конструюються аналогічним чином.
Список рекомендованої літератури
1. Технология конструкционных материалов. Под ред. Г.А.Прейса. - К.: Выща щкола.- 1991.-391с.
2. Технология конструкционных материалов. /А.М.Дальский й др. Учебник для ВУЗов. - М.: Машиностроение, 1987 - 664 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...