WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологічні процеси механічної обробки - Курсова робота

Технологічні процеси механічної обробки - Курсова робота

руху подачі;
супорт (7) із різцетримачем (4), де встановлюється інструмент, і який забезпечує поздовжній або поперечний рухи подачі.
В ході обробки на токарних верстатах можна досягнути 7…9 квалітету точності і шорсткості обробленої поверхні . Для обробки кожного виду поверхні деталі використовуються відповідні рухи подачі та типи різців. За призначенням їх можна розділити на:
Поздовжнє точіння циліндричних і конічних зовнішніх поверхонь (рис.11.16), що виконуються прямими прохідними (11.16,а), прохідними відігнутими (11.16,б), прохідними упорними (11.16,в) та широкими прорізними різцями (11.16,г). Причому прохідними упорними різцями обробляється як циліндрична поверхня, так і торець (уступ), оскільки головна різальна кромка його має кут в плані .
а) б)
в) г)
Рис.11.16 Схеми обробки зовнішніх циліндричних поверхонь
2) Плоскі поверхні, перпендикулярні до осі обертання, обробляються підрізними (рис.11.17,а) та прохідними (підрізними) відігнутими (рис.11.17,б), у яких робочою є ліва вершина. Всі ці інструменти працюють із поперечною подачею. Аналогічним способом працює прорізний різець, що утворює циліндричну канавку (рис.11.17,в). Подібну конструкцію мають відрізні різці, які в ході подачі доходять до осі деталі, тим самим відрізаючи готову деталь.
а) б)
в)
Рис.11.17 Схеми токарної обробки плоских поверхонь
3) Поверхні з фасонною твірною (фасонні деталі) обробляються або за рахунок складного руху подачі звичайним прохідним прямим (копіювальним) різцем (рис.11.18,а), або фасоннимрізцем, який має різальну кромку, ідентичну профілю деталі (рис.11.18,б).
а)
б)
Рис.11.18 Схеми токарної обробки фасонних поверхонь
4) Обробка внутрішніх поверхонь називається розточуванням і виконується розточувальними прохідними (рис.11.19,а), упорними (рис.11.19,б) та прорізними (рис.11.19,в) різцями.
а) б) в)
Рис.11.19 Схеми токарної обробки внутрішніх поверхонь
5) Крім основних поверхонь на токарних верстатах формуються і додаткові поверхні, до яких відносяться фаски, що обробляються фасковими (рис.11.20,б) або відігнутими прохідними різцями (рис.11.20,а), та різьбові поверхні, для виготовлення яких використовуються різьбові різці (рис.11.20,в) і різьбові плашки (рис.11.20,г). Слід відмітити, що рухом різання при нарізання різьбовим різцем є гвинтовий рух, що складається з обертання і поздовжнього переміщення із заданим кроком різі, а подача - періодичне врізання різця у заготовку після кожного проходу.
а) б)
в) г)
Рис.11.20 Схеми токарної обробки фасок і різьбових поверхонь
При нормуванні токарних операцій розраховують машинний час на обробку однієї деталі.
, (11.6)
Lр.х. - довжина робочого ходу інструмента;
Sхв - хвилинна подача інструмента, Sхв=n?S ;
i - кількість проходів при обробці однієї поверхні:
, (11.7)
де - максимальний припуск на обробку заданої поверхні.
Lр.х= Lз+ Lвр+ Lпер, (11.8)
де - відстань, на протязі якої інструмент врізається у заготовку, не профілюючи оброблену поверхню;
Lпер = 2…3 мм для відкритих поверхонь, і Lпер не враховується, якщо обробляються закриті поверхні до упору.
Рис. 11.21 кінематична схема і форма зрізуваного шару при свердлуванні та розсвердлуванні
11.7.3. Обробка заготовок на свердлувальних верстатах
Свердлування характеризується обертовим головним рухом інструмента - свердла із швидкістю та його поступальною подачею (рис.11.21). У випадку, коли збільшується діаметр уже існуючого отвору, операція носить назву - розсвердлювання. Виходячи із цього, конструкція свердлувального верстата має передбачати наступні функціональні вузли (рис.11.22):
станину (1), яка деколи називається колоною. На ній монтуються всі вузли верстата;
стіл (2), де встановлюються заготовки і пристрої для їх закріплення;
свердлувальну бабку (3), яка містить в собі і коробку швидкостей, і коробку подач. Свердлувальна бабка при настроюванні на конкретну деталь може вертикально переміщуватись по напрямним (4) станини;
шпиндель (5), в якому закріплюється свердло або інший осьовий інструмент.
Рис.11.22 Загальний вид вертикально-свердлувального верстата
На відміну від різця свердло має дві головні різальні кромки (рис.11.23), з'єднані перемичкою (поперечною кромкою). Направлення свердла в отворі забезпечується двома напрямними стрічками, а закріплення в патроні чи шпинделі верстата - за допомогою циліндричного або конічного хвостовика з лапкою. Лапка служить для вибивання хвостовика із шпинделя верстата.
Операція свердлування, як правило забезпечує невисокі показники точності отвору (11-13 квалітет) та його шорсткості ( ). Для покращання точності і шорсткості використовують послідовну обробку зенкером (рис.11.24,а) (зенкерування) та розвіртками (розвіртування) (рис.11.24,б) .
Рис.11.23 Основні конструктивні елементи гвинтового свердла
Зенкерування - обробка отворів зенкером для надання їм необхідних розмірів та шорсткості (на відміну від свердла зенкер має від трьох до шести різальних лез). Часто зенкерування використовується для обробки "чорних" отворів після литва і штампування. Після цієї операції одержується точність отвору за 8...11 квалітетом і шорсткість обробленої поверхні .
Розвіртування отворів є чистовою операцією, яка проводиться за 2…3 проходи. За рахунок великого числа різальних зубів, їх нерівномірного кроку, малого припуску на обробку вдається значно зменшити гранність отвору і збільшити його якість. Фінальні параметри точності досягають 7 квалітету, а шорсткість обробленої поверхні - .
а)
б)
Рис.11.24 Конструкції інструментів для чистової обробки отворів: а) - циліндричного зенкера; б) - машинної розвіртки
До свердлувальних операцій відносять обробку допоміжних поверхонь: конічних і циліндричних гнізд, плоских поверхонь бобишок, різбових отворів. Для виготовлення перших трьох поверхонь використовують конічні (рис.11.25,а) і циліндричні зенківки (рис.11.25,б). Їх різновидність для обробки плоскої поверхні бобишок носить назву - цеківка (рис.11.25,в). Для кращого направлення інструмента в отворі, забезпечення співвісності та перпендикулярності поверхонь часто використовують додаткову напрямну цапфу, яка точно центрується в попередньо обробленому циліндричному отворі.
а) б) в)
Рис.11.25 Схеми обробки зенківками і цеківками
Рис.11.26 Конструктивні елементи мітчика
Обробка внутрішніх різьбових отворів виконується інструментом - мітчиком. За конструкцією він являє собою гвинт із сформованими

 
 

Цікаве

Загрузка...