WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Заготовки деталей машин - Реферат

Заготовки деталей машин - Реферат

заощаджує метал.
Відцентрове литво застосовують у масовому, серійному й одиничному виробництві виливків із різних сплавів. Цим способом відливають труби, втулки циліндрів, гільзи автотракторних двигунів, заготовки поршневих кілець, шестерні, шківи, гарматні стволи, а також одержують двошарові (біметалічні) виливки, по черзі заливаючи форму різними сплавами.
Відцентровий спосіб одержання литих чавунних труб є найпоширенішим.
На рис.9г приведена схема відцентрової машини. Металева форма 3 обертається електродвигуном 7 і прохолоджується водою. Форма встановлена на рельсовому візку з ухилом 2...5". Рідкий чавун із ковша 5 по нерухомому жолобі 4 потрапляє у форму. Форма, крім обертання, у міру заповнення металом переміщається вліво. У крайньому лівому положенні форма продовжує обертатися до повної кристалізації металу. Потім форма повертається у вихідне положення вправо, а труба разом із стрижнем 2 (утворюючий розтруб труби) віддалиться з форми кліщами вліво.
У труболиварних цехах успішно експлуатують лінії відцентрового литва чавунних труб діаметром 80...125, 100...150 і 200...300 мм з автоматичними установками для виготовлення стрижнів розтруба. Поверхня труб при цьому утворюється вибіленою, і виникають значні внутрішні напруги. Тому після видалення з форми труби відпалюють при температурі 850...920 °С.
3. Отримання заготовок методами пластичної деформації
3.1. Загальна характеристика
Обробка металів тиском основана на використанні однієї із основних властивостей металів - пластичності. Для підвищення пластичності і зменшення опору деформуванню матеріалу метали і сплави нагрівають до певної температури. Для кожного металу і сплаву існує такий температурний інтервал (діапазон температур), в якому забезпечуються оптимальні умови гарячої обробки тиском.
При нагріві також необхідно забезпечити найменше окислення, відсутність перегріву і перепалу матеріалу. Нагрів заготовок виконують в нагрівальних печах та електричних нагрівальних пристроях.
Основними методами виробництва заготовок при використанні пластичної деформації являються:
- прокатування;
- пресування;
- волочіння;
- кування;
- листове штампування
- об`ємне штампування;
3.2. Отримання заготовок прокатуванням
Прокатування - вид обробки тиском, при якому заготовка обтискується двома валками, що обертаються Основні види прокатування - поздовжнє, поперечне і поперечно-гвинтове.
При поперечному прокатуванні (рис.10а) заготовка переміщується перпендикулярно до осі валків, що обертаються в протилежних напрямках.
При поперечному прокатуванні (рис. 10б) валки з паралельними осями обертаються в одному напрямку і обертають заготовку, яка деформується, переміщуючись вздовж осі валків.
Поперечно-гвинтове прокатування здійснюється за допомогою валків, що розміщені під кутом і обертаються в одному напрямку (рис. 10в).
Рис. Методи прокатування.
Таким методом одержують вироби з поперечними перерізами та формою сталими по довжині, наприклад, рейси, труби, швелери; спеціальними методами прокатування отримують колеса.
3.2.1.Сортамент прокату
Профілем прокатаного виробу називається форма його поперечного січення.
По сортаменту продукція прокатного виробництва ділиться на такі групи:
- сортовий прокат;
- листовий прокат;
- труби;
- спеціальний і періодичний прокат.
Сортова сталь ділиться на профілі загального призначення - кругла, полосова, квадратна, кутова, швелери, двохтаврові балки (рис.9а) і профілі спеціально призначення - рейки і профілі для машинобудування (рис.9б).
Рис.11. Види сортаментів прокату
До спеціальних видів прокату відносяться вагонні колеса, кулі, періодичний прокат, гнуті профілі (рис.11 в,г,д).
3.3. Отримання заготовок пресуванням.
Пресування - високопродуктивний і економічний спосіб обробки металів і сплавів, яким можна отримати суцільні і пустотілі профілі.
Метод пресування полягає у видавлюванні нагрітого металу, що знаходиться у замкнутому об'ємі через отвір у матриці. Форма поперечного перерізу профілю відповідає формі поперечного перерізу матриці (рис. 12).
Рис.12. Схема пресування
Пуансон 1 (рис.12 б) передає тиск на заготовку 3, що знаходиться в контейнері 4 через пресшайбу 2. Профіль видавлюється через отвір в матриці 5
Пресуванням можна обробляти як пластичні, так і малопластичні сплави: мідні, алюмінієві, магнієві, титанові, вуглецеві та леговані сталі. Пресуванням отримуютьпрутки діаметром 5...250 мм, дріт діаметром 5...10 мм, трубі діаметром 20...400 мм та інші профілі (рис. 13)
Рис.13. Профілі, що отримуються пресуванням
3.4. Отримання заготовок волочінням
Волочіння - протягування заготовки через отвір у волочильній камері
Волочіння полягає в протягуванні прокатаних або пресованих заготовок через отвір в матриці (волоці), поперечне січення якого є меншим за поперечне січення заготовки. Волочіння в основному використовують для перерозмірювання сортового прокату (тонка друт, калібрований прокат тощо). Волочіння виконують із змащуванням. Для отримання профілів необхідних розмірів волочіння виконується за кілька проходів.
Схема волочіння та форми профілів, що отримуються цим методом, показані на рис. 14.
Рис. 14. Схема волочіння
3.5. Отримання заготовок куванням
Кування - процес деформування нагрітої заготовки між верхнім і нижнім бійками молота або преса з допомогою універсального інструменту. Кування може бути машинним або ручним. Ручне кування в основному застосовується для ремонтних робіт.
Основними операціями кування є протягування, осадка, прошивка, гнуття, закручування, рубання, показані на рис. 15.
Рис.15. Операції кування
а).- протягування; б) - осадка; в) - г) - прошивання; е) гнуття; ж) - закручування; з) - рубання.
3.6. Отримання заготовок холодним штампуванням
Операції холодного штампування ділять на дві групи: розділювальні та формозмінюючі. До розділювальних відносяться операції, в результаті яких відбувається повне або часткове відділення однієї частини матеріалу від другої по замкнутому або незамкнутому контуру; а до формозмінюючих - операції, в результаті яких відбувається зміна форми і розмірів заготовки
До розділювальних операцій відносяться відрізання, вирубування, пробивання, надрізування, обрізування.
Відрізання - відділення однієї частини матеріалу від другої по незамкнутому контуру на ножницях або в штампах .
Формозмінюючі операції - гнуття, витяжка, холодне видавлювання, холодна висадка, холодна формовка.
Витяжка - отримання пустотілої деталі із замкнутим контуром.
Холодне видавлювання, холодна висадка і холодна формовка - процеси отримання штамповок при пластичній деформації металу в полості штампа. Цими методами отримують болти, гвинти, гайки, шурупи, деталі складної форми.
3.7. Отримання заготовок гарячим об`ємним штампуванням
Об`ємне штампування - процес виготовлення поковки в штампові, робоча порожнина якого відповідає формі поковки.
Об`ємне штампування виконується в відкритих і закритих штампах.
Рис. 16. Схеми штампування.
Використовують для надання необхідної форми заготовкам.
Список рекомендованої літератури
1. Технология конструкционных материалов. Под ред. Г.А.Прейса. - К.: Выща щкола.- 1991.-391с.
2. Технология конструкционных материалов. /А.М.Дальский й др. Учебник для ВУЗов. - М.: Машиностроение, 1987 - 664 с.
3. Маталин А.А. Технология машиностроения. Учебник для ВУЗов. Машиностроение, 1985 - 496с.
4. Хубка В. Теория технических систем.: Пер.с нем. - М.:Мир, 1987 - 208 с.
5. Мосталыгин Г.П., Толмачевский Н.Н. Технология машиностроения. Учебник для ВУЗов по инженерно-экономическим специальностям. Машиностроение, 1990 - 288с.

 
 

Цікаве

Загрузка...