WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поверхні деталей машин їх якість і точність - Реферат

Поверхні деталей машин їх якість і точність - Реферат

форми характеризується похибкою форми .
2.3.1. Відхилення форми плоских поверхонь
Існують такі види відхилення: відхилення від прямолінійності; відхилення від площинності (випуклість і ввігнутість).
Відхилення від площинності визначають як найбільшу відстань від точок реального профілю до прилягаючої площини (рис.22,а). Відхилення від прямолінійності - показник відхилення профілю плоскої поверхні, що дорівнює найбільшій відстані від реального профілю до прилягаючої прямої.
Видами відхилень від площинності є випуклість (рис. 22,б) і ввігнутість (рис. 22,в).
а) б) в)
Рис. 22 Вимірювання величини відхилення від площинності (а), випуклість (б) та вгнутість (в) поверхні
2.3.2. Відхилення форми циліндричних поверхонь
Відхилення форми циліндричних поверхонь розглядають у поперечному і поздовжньому перерізах.
а) б) в)
Рис.23 Схема вимірювання відхилення від круглості D (а), овальність (б) та огранка (в)
У поперечному перерізі передбачені такі відхилення форми: відхилення від круглості, овальність, огранка.
Відхилення від круглості D - найбільша відстань від точок реального профілю до прилягаючого кола (рис. 23,а).
Овальність - відхилення від круглості, при якому реальний профіль поперечного перерізу є овальною фігурою, найбільший і найменший діаметри якої знаходяться на взаємно перпендикулярних напрямах (рис.23,б).
Значення овальності
Огранка - відхилення від круглості, при якій реальний профіль поперечного перерізу є багатогранною фігурою (рис. 23,в).
Рис. 24 Схема вимірювання відхилення від циліндричності
Значення огранки D дорівнює найбільшій відстані реального профілю від прилягаючого кола.
У поздовжньому перерізі передбачені такі відхилення: від циліндричності, конусоподібність, бочкоподібність. сідлоподібність.
Відхилення від циліндричності D - найбільша відстань від точок реальної поверхні до прилягаючого циліндра (рис.24) у межах ділянки L. Відстань між двома дотичними до профілю дорівнює допуску T.
Конусоподібність - відхилення профілю поздовжнього перерізу, при якому твірні прямолінійні, але не паралельні (рис. 25, а).
Бочкоподібність - відхилення профілю поздовжнього перерізу, при якому твірні непрямолінійні і діаметри яких збільшуються від країв до середини перерізу (рис. 25,6).
а) б) в)
Рис. 25 Види відхилень від циліндричності: конусність (а), бочкоподібність (б) та
сідлоподібність (в)
Сідлоподібність - відхилення профілю поздовжнього перерізу, при якому твірні непаралельні і діаметри яких зменшуються від країв до середини перерізу (рис.25,в).
Значення конусоподібності, бочкоподібності, сідлоподібності
2.3.3. Відхилення розміщення поверхонь
Відхиленням розміщень поверхонь або профілю називають невідповідність реального розміщення номінальному.
Існують відхилення розміщення поверхонь таких видів: від паралельності; від перпендикулярності; від співвісності; від симетричності, від перетину осей, від позиційного розміщення поверхонь, радіальне і торцеве биття, тощо.
Відхилення від паралельності площин - різниця D найбільшої а і найменшої в відстані між прилягаючими площинами в межах нормованої ділянки (рис. 26 а).
Відхилення від паралельності осей - геометрична сума відхилень від паралельності проекцій осей у двох взаємно перпендикулярних площинах.
Відхилення від перпендикулярності площин - відхилення кута між площинами від кута 90°, виражене в лінійних одиницях на довжині нормованої ділянки (рис. 26 б).
Відхилення від співвісності - найбільша відстань D1 і D2 між віссю поверхонь обертання і загальною віссю двох або кількох поверхонь обертання на довжині нормованої дільниці (рис.26 в).
Відхилення від перетину осей, які номінально повинні перетинатись, визначають як найменшу відстань D між віссю, яка розглядається, і базовою.
Радіальне биття поверхні обертання - різниця найбільшої і найменшої відстаней від точок реального профілю поверхні обертання до базової осі в перерізі, перпендикулярному до цієї осі.
Торцеве биття - найбільша відстань D між реальним профілем і площиною, перпендикулярною до базової осі на заданому діаметрі (рис. 26 г).
Допуски форми і розміщення поверхонь мають умовні позначення (табл.1).
а)
б)
в)
г)
Рис.26 Види відхилень взаємного розміщення поверхонь: непаралельність (а), неперпендикулярність (б), відхилення від співвісності (в) та торцеве биття (г)
Приклади позначення на кресленнях допусків форми і розміщень наведено на рис. 27. На рис. 27а показано позначення допуску площинності вказаної площини (допуск площинності дорівнює 0,2 мм); на рис. 27 б - допуск круглості дорівнює 0,1 мм; допуск паралельності вказаної площини відносно базової площини А дорівнює 0,1 мм (рис. 27,в) ; на рис. 26 г - допуск перпендикулярності вказаної площини відносно базової площини А дорівнює 0,1 мм.
а) б) в) г)
Рис. 27 Приклади позначення на кресленнях допусків форми і розміщень: допуск площинності (а), допуск круглості (б), допуск паралельності (в),
допуск перпендикулярності (г)
Таблиця 1
Позначення допусків форми і розміщень поверхонь
Відхилення Допуск Умовний знак допуску Відхилення Допуск Умовний знак допуску
Від прямолінійності Прямолінійності - Нахилу Нахилу
Від площинності Площинності
Від спів-вісності Співвіс-ності
Від круг-пості
Круглості Від симетричності Симетричності
Від циліндричності Циліндричності
Позиційне Позиційний
Профілю поздовжнього перерізу Профілю поздовжнього перерізу == Від перетину осей Перетин осей
Від паралельності Паралельності // Радіального биття Радіального биття
Від перпендикулярності Перпендикулярності
Торцевого го биття Торцевого биття
Список рекомендованої літератури
1. Технология конструкционных материалов. Под ред. Г.А.Прейса. - К.: Выща щкола.- 1991.-391с.
2. Технология конструкционных материалов. /А.М.Дальский й др. Учебник для ВУЗов. - М.: Машиностроение, 1987 - 664 с.
3. Маталин А.А. Технология машиностроения. Учебник для ВУЗов. Машиностроение, 1985 - 496с.
4. Хубка В. Теория технических систем.: Пер.с нем. - М.:Мир, 1987 - 208 с.
5. Мосталыгин Г.П., Толмачевский Н.Н. Технология машиностроения. Учебник для ВУЗов по инженерно-экономическим специальностям. Машиностроение, 1990 - 288с.

 
 

Цікаве

Загрузка...