WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поверхні деталей машин їх якість і точність - Реферат

Поверхні деталей машин їх якість і точність - Реферат

б)
Рис.8 Види поверхонь деталей
Розмір - це числове значення лінійної величини (діаметра, довжини, висоти тощо) у вибраних одиницях. У машинобудуванні розміри позначають у міліметрах. Розміри характеризують габарити і взаємне розміщення поверхонь. Розмір внутрішнього (охоплюючого) елементу деталі - отвору - позначається ; зовнішнього (охоплюваного) - валу - позначається . Назви "отвір" і "вал" умовні і належать не тільки до циліндричних елементів. Наприклад, у з'єднанні шпонки з валом шпонка є валом, а паз вала - отвором (рис. 8,б).
Стандарт ГОСТ 25 346-82 (СТ РЕВ 145-75) передбачає такі розміри: номінальні, дійсні, граничні і середні.
Номінальним ( , , , тощо) називають розмір, який вказується на кресленні деталі, його визначають за розрахунком на міцність. Причому він заокруглюється до ближчого, як правило, більшого розміру із рядів нормальних лінійних розмірів за ГОСТ 6636-69(СТ РЕВ 5І4-77).
Дійсним ( , , ) називається розмір виготовленої деталі, встановлений вимірюванням з допустимою похибкою.
Граничним ( , , , ) називається розмір, гранично допустимий, що обмежує дійсний розмір деталі. Граничних розмірів два - найбільший і найменший.
Допуском розміру називається різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами. Допуск позначають літерою Т (від лат. Tolerance ). Існують:
допуск отвору
допуск вала
Схеми отвору і вала зображені на рис. 9.
а) б)
Рис. 9 Графічне представлення розсіювання розмірів отвору (а) і валу (б)
Допуск - міра точності розміру. Чим менший допуск, тим вища точність деталі і тим менше допускається коливання дійсних розмірів деталі. Допуск безпосередньо впливає на трудомісткість виготовлення і собівартість деталей. Від допуску значною мірою залежить вибір обладнання і засобів контролю, кваліфікації робітників, продуктивність обробки.
Середнім розміром називається середнє значення між граничними розмірами:
а) б)
Рис.10 Графічне зображення граничних розмірів отвору (а) та їх відхилень (б)
а) б)
Рис. 11 Графічне зображення граничних розмірів валу (а) та їх відхилень (б)
;
Граничне відхилення - це алгебраїчна різниця міх граничним і номінальним розмірами. Розрізняють верхнє й нижнє відхилення.
Верхнє відхилення ( , ) - це алгебраїчна різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами:
;
Нижнє відхилення ( , ) - це алгебраїчна різниця між найменшім граничним і номінальним розмірами:
;
З наведених формул можна визначити граничні розміри.
Допуск розміру дорівнює абсолютному значенню алгебраїчної різниці між верхнім і нижнім відхиленнями:
;
а)
б)
Рис.12 Схема одержання зазору (а) і натягу (б) в з'єднанні
Позначення , і , взято від перших літер французьких слів відповідно: Ecart superier, Ecart inferier.
Для спрощеного представлення полів допусків і відхилень замість викреслювання деталі показують тільки верхню лінію номінального розміру (нульова лінія відхилення) і прямокутниками - відносне розміщення і ширину поля допуску відносно номінального розміру (нульової лінії). Графічне зображення граничних розмірів і відхилень показано на рис. 10 і 11, причому а) - схема деталей, б) - схема розміщення полів допусків деталей.
а) б)
Рис.13 Схема розміщення граничних розмірів (а) і полів допусків (б) для посадок із зазором
а) б)
Рис.14 Схема розміщення граничних розмірів (а) і полів допусків (б) для посадок із натягом
На відміну від розмірів, які завжди є додатними числами, відхилення можуть бути додатними (із знаком ''+"), від'ємними (із знаком ''-") або дорівнювати нулю.
З'єднання деталей утворюються при з'єднанні двох деталей (отвору й вала). Вони можуть забезпечувати переміщення або нерухомість деталей (різний характер посадки).
Посадка - характер з'єднання деталей, що визначається величиною забезпечених у ньому зазорів чи натягів. Зазор характеризує свободу відносного переміщення деталей з'єднання, натяг - ступінь опору взаємному зміщенню деталей у з'єднанні. Зазор позначається буквою , а натяг - (рис.12).
Номінальний розмір посадки - розмір, спільний для отвору і вала відповідних з'єднань.
Під час виготовлення розміри деталей коливаються, тому коливаються й значення зазорів і натягів під час складання деталей.
Дійсним зазором чи дійсним натягом називається відповідно зазор чи натяг, що визначається різницею дійсних розмірів отвору й вала:
;
Залежно від взаємного розміщення полів допусків отвору й вала розрізняють посадки трьох типів: із зазором, з натягом і перехідні.
Посадкою із зазором називають посадку, в якій забезпечується зазор у з'єднанні. У посадці з зазором поле допуску отвору розміщено над полем допуску вала (рис. 13).
На рисунку графічно зображено з'єднання деталей: а - схема деталей з'єднання; б - схема розміщення полів допусків деталей з'єднання.
Поле допуску - зона між найбільшим і найменшим граничними розмірами (верхнім і нижнім граничними відхиленнями). Висота поля допуску дорівнює допуску.
Посадки з зазором характеризуються граничними зазорами:
Допуск зазору
Посадкою з натягом називають посадку, при якій забезпечується натяг з'єднання. У такій посадці поле допуску отвору розміщене під полем допуску вала (рис. 14).
Посадки з натягом характеризуються граничними натягами:
Допуск натягу
Перехідною називають посадку, при якій можна дістати як зазор, так і натяг. У такій посадці поля допусків отвору і вала перекриваються (рис. 15).
а) б)
Рис. 15 Схема розміщення граничних розмірів (а) і полів допусків (б) для перехідних посадок
Перехідні посадки характеризуються наступними найбільшими значеннями зазору й натягу:
2.2. Єдина система допусків і посадок РЕВ (ЄСДП РЕВ)
Система допусків і посадок - закономірно побудована сукупність допусків і посадок, що оформлена у вигляді стандартів.
Системи посадок. Стандартами встановлено дві рівноправні системи посадок: систему отвору і систему вала.
Посадки в системі отвору - такі, в яких різні зазори чи натяги утворюються з'єднаннями різних валів з основним отвором, який позначають Н. Основний отвір має нижнє відхилення ЕI = 0, поле допуску розміщене в матеріалі деталі (рис. 16).
Рис. 16 Схема розміщення полів допусків для системи отвору
Посадки в системі вала - посадки, в яких різні зазори чи

 
 

Цікаве

Загрузка...