WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поверхні деталей машин їх якість і точність - Реферат

Поверхні деталей машин їх якість і точність - Реферат


Реферат на тему:
Поверхні деталей машин їх якість і точність
?
1. Геометричні характеристики і фізико-механічні властивості поверхневого шару
Якість поверхні деталі машин визначається геометричними характеристиками і фізико-механічними властивостями поверхневого шару.
Поверхню, що обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища, називають реальною поверхнею.
Номінальна поверхня - ідеальна поверхня, номінальна форма якої задана кресленням або іншою технічною документацією.
Геометричні характеристики якості обробленої поверхні визначаються відхиленнями реальної поверхні від номінальної. Ці відхилення можна підрозділити на три різновиди:
шорсткість,
хвилястість,
відхилення від правильної геометричної форми.
Шорсткістю поверхні називають сукупність нерівностей поверхні з відносно малими кроками, виділену за допомогою базової довжини (рис.1). Терміни і визначення шорсткості поверхні встановлені ГОСТ 25142-82.
Базова довжина l - довжина базової лінії, що використовується для виділення нерівностей, які характеризують шорсткість поверхні.
Базова лінія (поверхня) - лінія (поверхня) заданої геометричної форми, певним чином проведена щодо профілю (поверхні) і, що служить для оцінки геометричних параметрів поверхні.
Значення параметрів шорсткості поверхні визначаються від єдиної бази, за яку прийнята середня лінія т.
Середня лінія т - базова лінія, що має форму номінального профілю і проведена так, що в межах базової довжини середньоквадратичне відхилення профілю до цієї лінії мінімальне (рис.1).
Шорсткість поверхні оцінюється на довжині, що може містити одну або кілька базових довжин (l). Значення базової довжини вибирають з ряду: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8; 25 мм.
Рис. 1 Параметри шорсткості поверхні
Відхилення профілю - відстань між будь-який точкою профілю і середньою лінією.
Лінія виступів профілю - лінія, еквідистантна по відношенню середньої лінії і, що проходить через найвищу точку профілю в межах базової довжини.
Лінія западин профілю - лінія, еквідистантна відносно середньої лінії і, що проходить через нижчу точку профілю в межах базової довжини.
Установлено шість параметрів шорсткості поверхні. (Параметри і характеристики шорсткості поверхні встановлені ГОСТ 2789-73 (див.рис.1)).
1. Ra-середнє арифметичне відхилення профілю:
,
де l - базова довжина
або ,
де п - число обраних точок на базовій довжині.
2. Rz - висота нерівностей профілю по десятьох точках - сума середніх абсолютних значень висот п'яти найбільших виступів профілю і глибини п'яти найбільших западин профілю в межах базової довжини:
де - висота i-го найбільшого виступу профілю; - глибина i-ї найбільшої западини профілю.
3. Rтах - найбільша висота нерівностей профілю - відстань між лінією виступів профілю і лінією западин профілю в межах базової довжини.
4. Sm - середній крок нерівностей профілю - середнє значення кроку нерівностей профілю в межах базової довжини;
,
де п - число кроків у межах базової довжини l;
Smi - крок нерівностей профілю, дорівнює довжині відрізка середньої лінії, що обмежує нерівність профілю.
a) б) в)
Рис. 2 Позначення шорсткості поверхні на кресленнях
5. S - середній крок місцевих виступів профілю - середнє значення кроку місцевих виступів профілю в межах базової довжини:
,
де п - число кроків нерівностей по вершинах у межах базової довжини;
Si - крок нерівностей профілю по вершинах, дорівнює довжині відрізка середньої лінії між проекціями на неї двох найвищих точок сусідніх місцевих виступів профілю.
tp - відносна опорна довжина профілю - відношення опорної довжини hр профілю до базової довжини l:
tp = hр / l.
Опорна довжина hр профілю - сума довжин відрізків bi у межах базової довжини, що відтинаються на заданому рівні в матеріалі профілю лінією і еквідистантою по відношенню до середньої лінії m.
Значення параметрів шорсткості поверхні Ra, Rz, Rmax, Sm, S, tp приведені в ГОСТ 2789-73. Рекомендується використовувати рекомендовані значення параметрів Ra, тому що зразки для порівняння параметрів шорсткості поверхні виготовляють саме з цими значеннями Ra.
ГОСТ 2.309-73 установлює позначення шорсткості поверхонь і правила нанесення їх на кресленнях виробів.
У позначенні шорсткості поверхні, вид обробки якої конструктор не встановлює, застосовують знак, зображений на рис.2,а; цей знак є кращим і більш використовуваним. У позначенні шорсткості поверхні, що утвориться при видаленні шару матеріалу (точіння, фрезерування, свердління, шліфування, полірування, травлення і т.п.), використовують знак, зображений на рис.2, б. У позначенні шорсткості поверхні, що утвориться без видалення шару матеріалу (литтям, куванням, об'ємним штампуванням, прокатом, волочінням і т.п.), застосовують знак, зазначений на рис.2, в. Цей же знак застосовують для позначення поверхонь, не оброблюваних за даним кресленням.
1.1. Фактори, що впливають на якість обробленої поверхні
Параметр шорсткості поверхні залежить від багатьох факторів: методу обробки, режимів різання, геометричних параметрів і якості поверхонь різальної частини інструмента, пластичної і пружної деформації оброблюваного матеріалу, жорсткості системи верстат-пристосування-інструмент-заготовка і зв'язаних з нею вимушених коливань і вібрацій при різанні, МОР й ін.
Рис. 3 Схема утворення розрахункової висоти шорсткості
Крім перерахованих факторів, на утворення шорсткості можуть впливати й інші. Тому необхідно враховувати вплив лише основних факторів, що у значній мірі впливають на шорсткість поверхні.
На підставі аналізу виконаних науково-дослідних робіт можна зробити висновок про те, що шорсткість обробленої поверхні представляє насамперед слід робочого руху частини кромки різального інструмента, контактуючої з оброблюваним матеріалом. Висоту цієї шорсткості визначають розрахунковим шляхом у залежності від геометричних параметрів частини різального інструмента, (кутів у плані - головного і допоміжного , радіуса заокруглення вершини різального інструмента r і подачі S).
Наприклад, при точінні можливі окремі випадки (рис.3):
1) розрахункова висота нерівності поверхні Rzр утвориться повністю закругленою ділянкою різальної кромки (див. рис.3, а):
2) Rzр утвориться вершиною різця, у якої відсутній радіус заокруглення (див. рис.3, б):
Аналітичні формули можуть бути отримані для будь-яких випадків утворення розрахункової висоти нерівності поверхні. При деяких

 
 

Цікаве

Загрузка...