WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Виробничий і технологічний процеси - Реферат

Виробничий і технологічний процеси - Реферат


Реферат на тему:
Виробничий і технологічний процеси
Засобом для максимального задоволення постійно зростаючих потреб суспільства є безупинний ріст і удосконалення виробництва на базі передової техніки. Готові вироби одержують із матеріалів і напівфабрикатів у результаті здійснення окремих процесів, сукупність яких складає ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС.
Виробничий процес являє собою всю сукупність взаємозалежних дій, у результаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються в готові вироби, що відповідають своєму службовому призначенню (ГОСТ 14.004-83).
1. Структура та класифікація виробничих процесів (ВП)
Виробничий процес - процес перетворень за допомогою технічних систем. Будь-який виробничий процес складається з:
1. підготовчої стадії;
2. виконавчої стадії;
3. заключної стадії.
Класифікація виробничих процесів
Класифікація виробничих процесів може проводитись з різних точок зору.
З точки зору системного підходу класифікацію проводять за складовими моделі виробничого процесу. Наприклад, відрізняють виробничі процеси:
1. за видом об'єкта:
o виробничий процес по переробці матерії (матеріальне виробництво);
o переробка енергії;
o переробка інформації;
2. за використанням явищ в перетвореннях об'єкта:
o фізичні явища;
o механічні;
o електричні;
o теплові;
o хімічні;
o біологічні;
o комбіновані.
3. за робочими діями над об'єктом:
o транспортування;
o сортування;
o подрібнення
o обробка;
o складання;
4. за характером протікання процесу:
o неперервний;
o дискретний.
5. за способом керування та регулювання:
o з участю людини;
o автоматизований;
o і т.д.
3. Структура виробничого процесу матеріального виробництва
Виробничий процес у практично всіх галузях матеріального виробництва охоплює:
" підготовку засобів виробництва й організацію обслуговування робочих місць;
" одержання і збереження матеріалів і напівфабрикатів;
" усі стадії виготовлення деталей;
" складання вузлів і виробів;
" транспортування матеріалів, заготовок, деталей, вузлів і готових виробів;
" технічний контроль на всіх стадіях виробництва;
" випробування виробу;
" корекція (зміна) конструкцій деталей та вузлів;
" консервація і пакування готової продукції;
" інші дії, зв'язані з виготовленням виробів, що випускаються.
Склад цехів і служб підприємства із визначеними зв'язками між ними визначає виробничу структуру. Елементарною одиницею виробничої структури підприємства є робоче місце. На робочому місці розміщені виконавці роботи, технологічне устаткування, що обслуговується, частина конвеєра, оснащення, встановлене на обмежений час, і предмети праці.
Виробнича ділянка являє собою групи робочих місць, організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним принципом.
Сукупність виробничих ділянок утворить цех (ГОСТ 14.004-83).
Виробничий процес включає в себе технологічний процес.
Технологічним процесом називають частину виробничого процесу, що містить цілеспрямовані дії по зміні стану предмета виробництва (праці). Тобто він являє собою сукупність різних операцій, у результаті виконання яких змінюються розміри, форма, властивості предметів праці, виконується з'єднання деталей у складальні одиниці і вироби, здійснюється контроль вимог креслення і технічних умов. Розрізняють технологічні процеси виготовлення заготовок, термічної обробки, механічної обробки, складання.
Технологічною операцією називають закінчену частину технологічного процесу, виконувану на одному робочому місці. Вона є основним елементом виробничого планування й обліку. На виконання операцій встановлюють норми часу і розцінки. За операціями визначають трудомісткість і собівартість процесу, необхідну кількість виробничих робітників і засобів технологічного оснащення.
Збільшення випуску машин повинне забезпечуватися не шляхом простого розширення (екстенсифікації) виробництва, а в першу чергу за рахунок інтенсифікації технологічних процесів. Тому основна задача технолога і економіста полягає в побудові високопродуктивних і економічних технологічних процесів.
Список рекомендованої літератури
1. Технология конструкционных материалов. Под ред. Г.А.Прейса. - К.: Выща щкола.- 1991.-391с.
2. Технология конструкционных материалов. /А.М.Дальский й др. Учебник для ВУЗов. - М.: Машиностроение, 1987 - 664 с.
3. Маталин А.А. Технология машиностроения. Учебник для ВУЗов. Машиностроение, 1985 - 496с.
4. Хубка В. Теория технических систем.: Пер.с нем. - М.:Мир, 1987 - 208 с.
5. Мосталыгин Г.П., Толмачевский Н.Н. Технология машиностроения. Учебник для ВУЗов по инженерно-экономическим специальностям. Машиностроение,1990 - 288с.

 
 

Цікаве

Загрузка...