WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання плану розкрою сировини - Реферат

Складання плану розкрою сировини - Реферат

праці, як в горизонтальній так і вертикальній площинах з метою зменшення шляхів їх переміщення, а також кращого використання площі цеху,
5. Створення оптимальних страхових запасів сировини і напівфабрикатів на основних технологічних операціях для безперервної роботи потоків;
6. Створення нормальних умов праці, техніки безпеки і протипожежних умов при виборі віддалей між окремими верстатами, лініями і стінами цеху,
7. При організації робочих місць - можливість максимального використання кожного окремого верстата чи лінії і всієї системи машин, які входять в потік і працюють в спільному ритмі;
8. Механізацію, автоматизацію і комп'ютеризацію всього технологічного процесу.
В цеху може бути встановлено 1,2,3 і більше спеціалізованих потоків на базі різного колодопильного обладнання з випуску комплектів заготовок і товарних пиломатеріалів.
Як приклад, на рис. 2 додатку зображений план розміщення обладнання в лісопнльно-розкрінннх цехах Кам'янко-Бугського ЛПК і Довжанського лісокомбінату.
В пояснювальній записці до курсового проекту необхідно детально описати роботу лісопильних потоків починаючи від поступлення колод на склад снровннн, в т.ч. Підготовку колод до розпилювання (сортування, обмивку, укладку в штабелі), подачу колод в лісопильний цех на розкрій, розкрою колод і пиломатеріалів та закінчуючи пакетуванням дощок і заготовок та переробкою відходів [1.3,5,6,7].
2.5. Заходи з безпеки праці та охорони навколишнього
При розробці технологічного процесу повинні бути створені всі необхідні умови безпеки праці і охорони навколишнього середовища [1,5]. Тому в проекті необхідно відобразити:
1. Особливості умов праці в запроектованому технологічному процесі.
2. Основні принципи безпеки праці.
3. Перелік заходів з безпеки праці.
Основну увагу, при цьому, слід звернути на конкретні інженерно-технічні заходи: механізацію і автоматизацію всіх операцій, дистанційне управління і сигналізацію, застосування надійної огороджувальної техніки і т.п.
При розробці заходів з охорони навколишнього середовища необхідно звернути увагу на джерела його забруднення (кускові відходи, тирса, кора і т.і.), які виникають при виробництві пилопродукції та шляхи їх ліквідації. При цьому слід описати:
1. Види і кількість відходів, отримуваних в процесі виробництва;
2. Конкретні шляхи використання отримуваних відходів.
Особливу увагу приділити на створення безвідходної технології.
2.6. Техніко-економічні показники
Техніко-економічні показники (ТЕП; характеризують економічну доцільність прийнятих в проекті технологічних рішень і всього проекту в цілому. До основних техніко-економічних показників відносяться: виробнича потужність цеху з випуску продукції, затрати сировини на 1 м. куб. пилопродукції, прибуток, термін окупності капітальних вкладень і ін.
В курсовому проекті повинні бути визначені та розраховані тільки деякі з них, які бажано звести в форму, що приведена в таблиці 11.
Таблиця 11. Техніко-економічні показники лісопильного цеху
№ п/п Назва показника Одиниця виміру Величина
1 Річний об'єм виробництва:
" Пиломатеріалів м3
" Заготовок м3
" Технологічної тріски м3
2 Об'єм розпиленого пиловннка м3
3 Норма витрати сировини на 1 м. куб.:
" Пиломатеріалів м3/м3
" Заготовок м3/м3
4 Процент комплексного використання пиловника %
5 Режим роботи обладнання:
" Тривалість зміни год.
" Кількість змін на добу Змін
" Кількість днів роботи обладнання Днів
6 Кількість працюючих, всього Чол.
В т.ч.: виробничих Чол.
Допоміжних Чол.
ІТП, МОП, службовців Чол.
7 Виробіток пилопродукції на 1 чол. день
" Виробничих працівників м3
" Всіх працівників м3
Рекомендована література
1. Носовський Т.А., Мацюк Р.І. Маслій В.В. Технологія лісопильно-деревообробних виробництв. - Київ.: НМК ВО, 1993. -196с.
2. Аксенов П.П. й др. Технология пиломатериалов. - М.: Лесн. пром-сть 1976. - 473с.
3. Носовский Т.А. и др. Производство пиломатериалов и заготовок. - Львов.: Вища школа, 1985.-153с.
4. Песоцкий А.Н. Лесопильное производство. - М: Лесн. пром-сть, 1970 -432с.
5. Покотило В.П. й др. Пособие по раскрою пиловочного серья.' - М: Лесн. пром-сть, 1975. -182 с.
6. Справочник по лесопилению /Под ред. Канд. техн. наук С.М.Хасдана. -М.- Лесн пром-сть, 1980. -421 с.
7. Боярський В.С., Осипенко В.А. Объемы, площади и нормы выхода пиломатериалов - Киев 1985
8. Справочник по лесопилению - /под. ред. А.М.Копейкина - 2-е изд., перераб. и доп. М.: "Экология", 1991.
9. Куроптев П.Ф., Щеглов В.Ф., Панасевич Т.Г. Справочник мастера лесопильного производства: Справочник. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Лесн. пром-сть, 1990. -208с
10. Рыкунин С.Н., Шалаев В.С., Пнменов С.И. Практикум по технологии лесопильно-деревообрабатывающего производства. - М.: Лесн. пром-сть, 1983. -128с.
Додаток А Таблиця А1. Об'єм колод (в мз) за ГОСТ 2708-75
Діаметр колоди, см Довжина колодам
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6.0 6,5 7,0
14 0,052 0,061 0.073 0,084 0,097 0,110 0,123 0.135 0,150
16 0,069 0,082 0,095 0,110 0,124 0,140 0,155 0,172 0,189
18 0,086 0,103 0,120 0,138 0,156 0,175 0,194 0,210 0,230
20 0,107 0.126 0,147 0,170 0,190 0,210 0,230 0,260 0,280
22 0,130 0,154 0,178 0,200 0,230 0,250 0,280 0,310 0,340
24 0,157 0,184 0.210 0,240 0,270 0,300 0,330 0.360 0,400
26 0,185 0,210 0,250 0,280 0,320 0,350 0,390 0,430 0,460
28 0,220 0,250 0,290 0,330 0,370 0,410 0,450 0,490 0,530
30 0,250 0,290 0,330 0,380 0,420 0,470 0,520 0,460 0,610
32 0,280 0,330 0,380 0,430 0,480 0,530 0.50.І 0,640 0,700
34 0,310 0,370 0,430 0,490 0,540 0,600 0,660 0,720 0,780
36 0,360 0,420 0,480 0,540 0,600 0,670 0,740 0,800 0,880
38 0.390 0,460 0,550 0,600 0,670 0,740 0,820 0,900 0,970
40 0,430 0,500 0,580 0,660 0,740 0,820 0,900 0,990 1,070
42 0,480 0,560 0,640 0,730 0,810 0,900 1,000 1,080 1,180
44 0,520 0.610 0,700 0,800 0,890 0,990 1,090 1,200 1,300
46 0,570 0,670 0,770 0,870 0,980 1,080 1,190 1,300 1,410
48 0,620 0.730 0,840 0,950 1,060 1,180 1,300 1,410 | 1,540
50 0,670 0,790 0,910 1,030 1,150 1.280 1,410 1.540 1,670
Додаток В
Таблиця В1. Товщини центральних і серцевинних дощок (за К.А.Басанцевим)
Діаметр
Колоди, см Діаметр серцевини, мм Найменша товщина дощок, мм
Центральних Серцевинних
15-17 12 16 30
18-20 15 19 35
21-25 20 25 40
26-30 25 35 45
31-35 30 45 50
36-40 3540 Не випилювати 40-50
41-45 0-50 - 45-60
46-50 50-60 - 50-70
51-60 60-70 - 60-80
Понад 60 70-80 - 80-90
Додаток Г
Таблиця Г1. Ширина поставу*
Діаметр колоди, см
Ширина поставу, мм
Діаметр колоди, см
Ширина поставу, мм
14
125-140
30
320-335
16
152-170
32
342-360
18
180-195
34
360-380
20
205-220
36
380-400
22
230-240
38
400-420
24
250-265
40
420-440
26
272-285
42
440-460
28
296-310
"Примітка. 1. Ширина поставу знайдена для довжини колоди 6 м, ширині крайніх дощок 100 мм та їх довжині від 3 до 1,5м.
Додаток Е
Таблиця Е1. Припуски деревини на усихання пиломатеріали для кінцево! Вологості 20...22% за ГОСТ

 
 

Цікаве

Загрузка...