WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання плану розкрою сировини - Реферат

Складання плану розкрою сировини - Реферат

обкорювання колод і обробки дощок
Розрахунок обкорювальних, обрізних, прирізних, торцювальних верстатів, що працюють в лісопильному потоці доцільно проводити за ритмом роботи потоку.
Кількість верстатів дорівнює:
(2.19)
де ton - операційний час (затрати часу на обрізку, торцювання або обкорювання колод), хв.; tp - ритм роботи потоку, с:
(2.20)
де Qпост - об'єм робіт за поставом: для обрізного верстата - кількість необрізних дощок, що підлягають обрізці (Qпост= ) пог.м; для торцювального верстата - кількість підгорбильних дощок, які потрібно вкоротити (Qпост= ); для обкорювального верстата - максимальна довжина колоди за специфікацією (Qпост=Lmax); А - продуктивність верстата.
Продуктивність верстатів:
*обкорювального і обрізного
Для обкорювання колод використовуються верстати типу ОК в залежності від характеристики колод і типу лісопильного потоку [1,2.,3,6,8].
Швидкість обкорювання залежить від стану деревини: для свіжо зрубаної - U=15...25 м/хв.; коефіцієнт використання машинного часу верстата, Км=0,65...0,8.
А=U*Kм, пог. м.
де U - швидкість подачі, м/хв., V - швидкість переміщення ланцюгового конвеєра, м/хв.; Км - коефіцієнт використання машинного часу верстата: для обрізного верстата
(2.22)
де l - середня довжина дощок, які підлягають обрізці, м; tд - не перекритий час, tд = 1,5...3 с на одну дошку.
Таблиця 8. Розрахункова кількість верстатів для обробки та розкрою пиломатеріалів.
№ поставу Діаметр колоди, см Кількість дощок з поставу, шт Ритм роботи потоку, с Об'м роботи по поставу, (штук, пог.м) Операційний час, с Розрахуноква к-сть верстатів, шт Прийнята кількість версттатів, шт % завантаження
1 2 3 4 5 6 7 8 9
*торцювальної установки прохідного типу (ЛТ-1, ЦТ3-2М)
(2.23)
де V- швидкість переміщення ланцюгового конвеєра, м/хв.; а - віддаль між упорами на ланцюгах конвеєра; Км=0,6...0,8
*торцювальної установки позиційного типу
(2.24)
де nс - кількість різів, яку може виконати верстатник за хвилину, пс=8...12 разів за хвилину; nд на одній дошці; Км=0,8...0,9.
2.2.5.Розрахунок верстатів для розкрою дощок на заготовки
Продуктивність верстатів для поперечного розкрою дощок
(2.25)
де n - кількість різів на одну дошку (брусок); Км=0,8...0,9;
(2.26)
де lд - довжина дошки (бруска), м; l3 - середня довжина заготовки, м; Кд - коефіцієнт, який враховує вирізку вад деревини та дефектів обробки. В середньому Кд=0,7...0,9; tр - затрати часу на один пропил, с; tn - затрати часу на переміщення дошки і установку її місцем різу, tn =lc YU, c; U - швидкість руху конвеєра, м/с; 1 - додатковий пропил для відрізання неякісного торця.
Продуктивність прирізних верстатів
" багато пилкових
(2.27)
(2.28)
Всі розрахунки зручно проводити за формою приведеною в таблицы 8.
2.2.6.Розрахунок рубильних машин
кускові відходи, особливо цінних порід деревини (дуб, бук і ін.) переробляються, як правило, на заготовки для товарів широкого вжитку (паркетна фриза, клеєні вироби і ін.).
Методика вибору і розрахунку обладнання для переробки кускових відходів на дрібну пило продукцію аналогічна методиці розрахунку обладнання для переробки дощок на заготовки.
Частину кускових відходів довжиною понад 50 мм, які не можуть бути перероблені на товари широкого вжитку, особливо хвойних порід економічно вигідно переробляти на клеєні заготовки. Для цього промисловість випускає спеціалізовані лінії для склеювання кускових відходів по довжині (ОК-502, ДВ-509 і ін.).
Всі кускові відходи, які не можуть бути перероблені на заготовки, переробляються на технологічну тріску, потреба в якій практично необмежена.
Для відокремлення від загальної маси технологічної тріски великих кускових відходів (35х35 мм), а також дрібних (менше 10х10 мм) застосовують сортувальні машини СЩ-1М, СЩ-60 і СЩ-120 [2,3,7]. Великі кускові відходи після сортування тріски поступають для повторного подрібнення на ті ж самі рубочні машини, або на спеціальні машини - дизентегратори (АС-00).
Кількість робочих машин
(2.29)
де Vk - об'м кускових відходів (з балансу розкрою колод), м3 за зміну; А - продуктивність рубочної машини, м3 за зміну
(2.29)
де 0,56 - первідний коефіцієнт; N - потужність приводу, кВт; Lm- довжина тріски, мм; Р - питоме зусилля різання (для деревини хвойних порід - 9 кг/м); К1- коефіцієнт завантаження робочої машини (для багатоножовнх машин К1=0,1...0,3); Т- тривалість зміни, год.
Розрахована кількість технологічного обладнання зводиться в таблицю 9.
Таблиця 9 Відомість основного обладнання
№ п/п Назва обладнання Марка Кількість
1 Консольно-козловнй кран ККС-10 1
2 Сортувальна установка РБ-12 1
3 Автонавантажувачі 4008М 2
4 Обкорювальні верстати ОК-ббм 2
5 Колодопильні верстати або лінії 2Р75-1
2З75-2
ЛБ-150 1
1
1
6 Обрізні верстати Ц2Д7 2
7 Торцювальна лінія ЛТ-1 1
8 Торцювальні верстати ЦКБ-40
ЦПА-40 1
2
9 Прирізні верстати ЦДК-4
ЦДК-5
ЦА-2 1
1
2
10 Рубочні машини МРГ-20Н 2
11 Лінія сортування пиломатеріалів ЛТС-16 1
12 Машина для сортування технологічної тріски СЩ-70 1
13 Автолісовози для перевезення пиломатеріалів і заготовок А-210
ПН-25 2
2
2.3. Вибір допоміжного І транспортного обладнання
Вибір допоміжного і транспортного обладнання здійснюється для кожного потоку з врахуванням їх технічних характеристик [6,8].
Таблиця 10 Відомість допоміжного і транспортного обладнання

П/п
Призначення обладнання Назва обладнання Марка Кількість
1 Подача колод в цех
Поздовжннй ланцюговий конвеєр
БА-40 2
2 Облік колод Пристрій для обміру колод "Rema" 2
3 Створення страхового за-пасу колод перед об-корювальниии іколодо-пильними верстатами Нгкошповач колод з механізмом поштучної видачі колод Н.о.
4 Подача колод в ко-лодопильні верстати
Загонеткн передранні; Механізм хитрування бруса ПРТ-80
ПРДБ-80
2
1
5 Транспортування:
Бруса;
Роликовий конвеєр ПРДП-63
1
Необрізннх дощок
Поперечний ланцюговий конвеєр ТЦП-5
1
6 Транспортування обрізних пиломатеріалів
Поздовжній стрічковий конвеєр КСЛ4040-60 3
7 Транспортування обрізків дощок і рейок
Поздовжній стрічковий конвеєр КСЛ4040-60 4
8 Сортування заготовок
Карусельна сортувальна установка Н.о. 2
9 Транспортування куско-вих відходів в рубочну машину Поздовжній стрічковий конвеєр КСЛ4040-60 2
10 Транспортування тех-нологічної тріски і корн Поздовжній стрічковий конвеєр КСЛ4040-60 4
2.4. Розробка плану розміщення обладнання і робочих місць
План розміщення обладнання проводиться на основі розробленої схеми технологічного процесу і результатів розрахунку обладнання з врахуванням діючих будівельних нормативів бніп, санітарних і протипожежних вимог також ЕСКД [1,2,6,8].
При цьому необхідно передбачити:
1. Спеціалізацію лісопильно-розкрійних потоків;
2. Потоковість виробничого процесу і погоджену (синхронізовану) роботу всіх технологічних і транспортних ланок;
3. Раціональне використання виробничих площ і мінімально можливі шляхи переміщення сировини, пило продукції, напівфабрикаті" та відходів;
4. Ступінчасте пониження рівня підлоги в цеху для зміни напрямку руху предметів

 
 

Цікаве

Загрузка...