WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технології виготовлення жіночого пальто у спортивному стилі - Дипломна робота

Розробка технології виготовлення жіночого пальто у спортивному стилі - Дипломна робота

його призначення та виду; виявляє необхідність додаткової волого-теплової обробки та визначає місце розміщення додаткових накладок, якщо в них виникає необхідність.
5. Визначає ширину борта, розміщення та кількість петель, форму та розміри коміру; довжину горловини.
6. Уточнює лінію пройми (в жіночому одязі праву); уколює за допомогою шпильок рукав в пройму, уточнює височину оката; ширину і довжину рукава. Ставить контрольні позначки на проймі та рукаві, наносячи та уточнюючи конструктивні лінії. Закрійники використовують умовні крейдові позначки.
7. Уточнює довжину виробу.
8. Перевіряє відповідність місця розміщення, форму та розміроздоблювальних деталей, ширину оздоблювальних строчок.
6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
6.1. Організація обслуговування населення
Побутом обслуговування в Україні в умовах ринкової економіки зосереджується на підприємствах.
Підприємство, згідно з Господарським Кодексом, - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної та іншої господарської діяльності, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємства, так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємство, якщо законом не встановлене інше, діє на основі статуту.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та індефікаційним кодом.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
Законодавча база діяльності підприємства створювалася в державі вже з 1991 року. Першими законами, що прийняла Верховна Рада УРСР були три основні закони "Про підприємства в Україні", "Про підприємство" і "Про власність". В цих законах визначені такі поняття, як економічна і юридична сутність підприємства та його форми, принципи і сутність підприємницької діяльності, умови реєстрації, реорганізації та ліквідації підприємства, економічна сутність.
Це забезпечило умови створення і функціювання підприємств, що покликані обслуговувати населення.
Класифікувати підприємства можна за різними критеріями. Так, за економічними показниками і чисельністю працюючих підприємства можна підрозділити на малі, середні і великі. За сферою діяльності розрізняють підприємства промисловості, торгові, у сфері послуг, тощо.
У Господарському кодексі підприємства класифікують за трьома критеріями:
1) формою власності;
2) способом утворення (заснування) та формування статутного фонду;
3) кількістю працюючих та обсягу валового доходу від реалізацій за рік.
Згідно з ч.1 ст. 63 ГК залежно від форм власності передбачених законом, в Україні діють підприємства таких видів:
- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
- підприємство, що діє в основі колективної власності (підприємство колективної власності);
- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
- державне підприємство, що діє на основі державної власності;
- підприємство засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).
Згідно з ч.7 ст. 63 ГК підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового заходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих, середніх або великих підприємств.
Малими (незалежно від форми власності) визначаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 000 Євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.
Великими визнають ті підприємства, в яких середньо-облікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам Євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.
Усі інші підприємства визнаються середніми.
Організаційна структура.
Кожне підприємство, незалежно від форми власності чи різновиду очолюється директором, має в своїй структурі адміністративно-управлінський персонал, а також виробничі підрозділи. На формування структури найбільший вплив мають принципи розподілу праці, реалізація яких відтворюється у структурі виробничих підрозділів, якщо виготовлення виробу замовника здійснюється одним виконавцем від початку до кінця, тоді виробничий підрозділ може бути представлений як один єдиний, без будь-якого поділу на технологічні ланцюжки. В цьому конкретному випадку можливі такі варіанти розподілу праці (жіночий, чоловічий одяг, тощо.) Н а такий розподіл впливають розміри ательє, чисельність кравців, рівень опиту на послуги, якість продукції та її конкурентоспроможність. Така організаційна структура притаманна підприємствам малого та середнього розміру.
Якщо розміри ательє і рівень опиту на послуги досить високий, тоді з'являється можливість розподілити види робіт за технологією виготовлення виробу і створити відповідні структурні підрозділи і зняття мірок і закрійні роботи, підготовка виробу до примірки, пошиття, виконання оздоблювальних робіт і т.д. Така оргструктура потребує значно більшої кількості адміністративно-управлінського персоналу. Адже необхідно призначати керівника кожного підрозділу та їхніх помічників.
Відома також організаційна структура підприємства, яка передбачає, що в основу розподілу праці покладені принципи малих бригад (повузлові). Це означає, що найбільш типові види робіт виконуються окремими кравцями незалежно від власника замовника; тобто повузлове виготовлення виробів.
Закон України про господарські товариства доповнив і розширив різновиди організаційних форм. Якщо попередні закони акцентували увагу на таких різновидах підприємств як малі, асоціації, консорціуми, корпорації та різні види колективних, державних і приватних підприємств, то новий закон запропонував до впровадження надзвичайно-сучасні і результативні види: акціонерні товариства, товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю і повні товариства.
Ці різновиди підприємств можуть створюватися як на малих, так і на великих підприємствах, в основі їх лежить різна форма власності та відповідальності. Для підприємств побутового обслуговування найбільш сприятливою є товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Воно формується на основі статутного фонду із внесків засновників чи членів ТОВ. Відповідальність зберігається на протязі життєдіяльності підприємства у межах внесків

 
 

Цікаве

Загрузка...