WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота

Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота

конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних І лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі роботи.
Державна політика в галузі охорони праці базується на таких принципах:
- пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до
результатів виробничої діяльності підприємства, повної
відповідальності власника за створення безпечних шкідливих
умов праці;
- соціального захисту працівників, повного відшкодування
шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань;
- встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх
підприємств, незалежно від форм власності і видів їх
діяльності;
використання економічних методів політики пільгового
оподаткування, що сприяє створенню безпечних і
нешкідливих умов праці;
- здійснення навчання, професійної підготовки і підвищення
кваліфікації працівників з питань охорони праці.
При укладанні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві,
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
наявність на робочому місці, ,де він буде працювати, небезпечних і шкідливих факторів, які не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та його права на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
5.1. Аналіз виробничого травматизму
Для відмінної боротьби з виробничим травматизмом в будівництві і створенні безпечних умов праці необхідно користуватися даними цього рівня. Систематичний аналіз причин нещасних випадків дозволяє передбачити небезпеку, яка може виникнути на будівництві, а також передбачити заходи по їх попередженню.
Дані про рівень травматизму і його аналіз по видах робіт дають можливість створити на кожному будівельному виробництві заходи для створення безпечних умов праці.
Для вивчення травматизму у виробництві використовують різні методи, серед яких найбільш поширені: статистичний, монографічний і топографічний.
При статистичному методі для кількісної характеристики стану виробничого травматизму використовують відносні величини - коефіцієнти частоти і важкості травматизму.
Суть топографічного методу аналізу полягає в наступному. На плані виробничого об'єкту, де відзначені всі робочі місця і будівельні механізми, умовними знаками систематично позначаються всі нещасні випадки.
Зібрання по окремих ділянках, агрегатах, механізмах і робочих місцях умовних знаків про фактичні нещасні випадки покаже, де конкретно за певний проміжок часу почастішали випадки виробничого травматизму. На основі таких даних адміністрація проводить детальне слідство ділянок і робочих місць для встановлення причин нещасних випадків і розробки заходів по їх попередженню.
Монографічний метод проводить детальне слідство нещасних випадків з
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
аналізом причин кожного окремо взятого нещасного випадку. Аналіз причин складає основу монографічного методу аналізу травматизму. Цей метод дає можливість встановити ті причини, які потягли за собою нещасні випадки, а також ті, які могли привести до їх виникнення.
При монографічному методі аналізу кожен нещасний випадок вивчається в нерозривному зв'язку з виробничою обстановкою, умовами праці, прийнятою технологією будівельного процесу в цілому і в окремих його частинах. При цьому враховуються склад і кваліфікація робочих, умови їх праці і відпочинку, забезпеченість індивідуальними засобами захисту і спецодягом.
Аналіз організаційних причин травматизму в будівництві показує, що основне число нещасних випадків буває через недостатній технічний нагляд за безпечним створенням будівельно-монтажних робіт на об'єктах, а також недостатню освіту і відсутність інструктажу по техніці безпеки.
Значна кількість нещасних випадків буває внаслідок порушення виробничої і трудової дисципліни.
Аналіз нещасних випадків по стану роботи в будівництві показує, що більше 60 % становлять робочі, які мають стаж роботи по даній професії не більше трьох років, в тому числі до одного року роботи - 35 % всього числа нещасних випадків.
Найбільша кількість нещасних випадківтрапляється при виконанні монтажних робіт, причому 50 % випадків трапляється з робочими на першому році Їх роботи в якості монтажників.
Встановлення причин травматизму в будівництві, а також дані про рівень дають кожній виробничій організації можливість розробки заходів по зниженні і ліквідації виробничого травматизму.
5.2 3аходи по техніці безпеки
Комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій по ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" на 2003 рік.
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
Заходи по приведенню робочих місць до нормативних, що забезпечують безпечні і здорові умови праці:
- реконструкція муфельної печі № 1 в кахельному цеху;
- влаштування бетонного покриття у вулканізаторній;
- реконструкція системи опалення зварювальної дільниці ЦММ.
Заходи по профілактиці виробничого травматизму:
- проведення навчання та атестацій з питань охорони праці із усіма працівниками;
- перегляд, розробка нормативної документації по охороні праці.
Заходи по зниженню захворюваності:
- проведення медогляду працівників, зайнятих у важких і шкідливих умовах праці, а також осіб віком до 21 року;
- придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального , захисту.
Заходи по санітарно-побутовому забезпеченню:
- санітарна побілка в боксі по ремонту гірничої техніки;
- реконструкція системи опалення заводу побутових приміщень, завод №4.
Заходи по забезпеченню електробезпеки:
- реконструкція силових щитів на екскаваторах (завод №1 і №3).
Заходи по впровадженню в дію Закону України "Про охорону праці":
- придбання нормативних даних по охороні праці.
5.3 Протипожежний захист
Інструкції повинні розроблятися на основі діючих правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки, виходячи із специфіки пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання.
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов'язки і ДІЇ працівників у випадку виникнення пожежі, вивчаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежної охорони, евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів

 
 

Цікаве

Загрузка...