WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота

Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота

вологи з поверхні термометра при даній температурі залежить від відносної вогкості теплоносія і тим більше, чим сухіший теплоносій. На випаровування води витрачається тепло, температура термометра знижується, в результаті чого виходить різниця температур "сухого" і "мокрого" термометрів. Залежно від цієї різниці температур знаходять відносну вогкість теплоносія, в одиницях якої проградуйований вторинний прилад. Вторинним вимірювальним приладом в даній схемі служить електронний міст типа ЕМП-67М2 (7е), в якому вимірювальна система складається з двох мостів. Один міст як плече має "сухий" термометр, а інший міст - "мокрий" термометр. На вхід електронного підсилювача моста подається різниця потенціалів, пропорційна різниці температур "сухого" і "мокрого" термометрів з вершин вимірювальної діагоналі подвійного моста.
Схема регулювання вогкості працює таким чином. Зміряна датчиком відносна вогкість перетвориться у вторинному приладі ЕМП-67М2 в пропорційний їй електричний імпульс. Електричний імпульс поступає на вхід
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
електронного ізодромного регулятора ІРМ-240, який залежно від відхилення вогкості від заданого значення переміщає виконавчим механізмом ІМТ-6/520 шибер (7е), що знаходиться на відкачуючому трубопроводі. Таким чином, зміною кількості відкачуваного газу досягається стабілізація надходження теплоносія з постійною відносною вогкістю.
Вузол регулювання потоку теплоносія, що поступає на блок сушив, складається із специального звужуючого пристрою (За), первинного дифманометра-розходоміра типа ДМ (3б), вторинного самописного електронного диференціального трансформаторного приладу типа ЕПІД-4702 (Зв), виконавчого електричного механізму (Зд) і шиберного пристрою (Зг).
Послідовність роботи даної схеми наступна: звужуючий пристрій, вимірюючи кількість теплоносія, що йде на блок з 5 тунелів, передає імпульс кількості через дифманометр-розходомір ДМ по диференціальній, трансформаторній системі приладу типа ЕПІД. Вторинний прилад ЕПІД, приймаючи дану інформацію про кількість проходячого в даний момент потоку, порівнює його із заданому значенням. Різниця між змореною витратою і заданим значенням у вигляді сигналу розбалансу подається на підсилювач і далі-на вбудований в прилад позиційний пристрій, що управляє за допомогою виконавчого механізму положенням шибера, що дроселює. Цим добиваються постійності проходячого потоку на цілий блок.
Вузол регулювання температури теплоносія на блок складається з мідного термометра опору градуювання 23 (2а), електронного автоматичного моста ЕМД з сигналізуючим і реостатним пристроєм (2б), електронного ізодромного регулятора типа ІРМ-240 (,2в), електричного 1 виконавчого механізму НИМ 2/120 (2д) і дросельної заслінки (2г).
Робота схеми полягає в наступному. Зміна температури теплоносія в нагнітаючому каналі сприймає термометр опору, що передає його в електричну схему електронного моста. Зміна температури порівнюється із заданим її значенням. Різниця температур у вигляді електричного сигналу розбалансу поступає в підсилювальний пристрій приладу, де сигнал посилюється і потім через спеціальний реостатний пристрій поступає на
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
виконавчий механізм. Виконавчий механізм залежно від зміни температури в каналі переміщатиме в ньому дросельну заслінку в потрібному напрямі для пропускання через неї більшої або меншої кількості теплоносія. Таким чином, тим, що дроселює потоку теплоносія досягається автоматична постійність температури в каналі.
Вузол регулювання розрідження в блоці складається з наступних елементів: дифманометра-тягоміра типу ДК-ФА з феродинамічним датчиком ПФ-4, вторинного феродинамічного приладу ВФС, безконтактного електронного регулятора типа БРМ-П, виконавчого електричного механізму і шиберного пристрою.
Вузол регулювання розрідження працює таким чином. Імпульс зміни розрідження газів, що відходять, і приймається дифманометром-тягоміром і передається на регулятор. В регуляторі зміряний параметр порівнюється із заданим значенням і різниця у вигляді електричного імпульсу подається на підсилювальний пристрій регулятора. Посилений сигнал розбалансу схеми поступає на електричний виконавчий механізм, вменяющий положення шиберного пристроїв . В результаті цього добиваються автоматичної підтримки постійного розрідження відкачуючого газу.
Схема програмного управління роботою сушив складається з кінцевих вимикачів, що знаходяться з боку завантаження і вивантаження кожного сушила, командного електропневматичного приладу і спеціальної електричної релейної схеми, в яку включаються вимикачі і КЕП-12У. Схема здійснює за певною програмою відкриття і закриття дверей сушив, роботу штовхача і злагоджений з ними режим проштовхування вагонеток в сушила.
Основним елементом схеми програмного управління є командний електропневматичний прилад типа КЕП-12У, регулюючий в часі, послідовності і тривалості включення необхідну виробничу операцію по заданому графіку за допомогою швидкодійного включення і виключення електричних ланцюгів. Процес заштовхування вагонетки з цеглиною повинен повторюватися через певний інтервал часу, тому на час циклу, необхідне для даного виробничого
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
процесу, відповідно настроюється механізм типа КЕП-12У.
Температурний контроль, в кожній сушилці, здійснює магнітоелектричний логометр ЛПр-53 (4ж). працюючий в комплекті з багатоточковим перемикачем (4е) і електричними термометрами опору градуювання 23 (4а-4д) (ця схема працює також і на 2 блоки).
Аеродинамічний контроль в каналах здійснюють прилади в туннелях-тягонапороміри, що працюють з краном-перемикачем і одержуючі імпульси від датчиків (6а-6д). Вогкість відсисаючого газу вимірює вологомір типу ПЕ (7б і 7д).
Система автоматики безпеки включає: датчики (1а, 1е, 1к), сигналізатори падіння тиску (1г, 1д), електропневматичний соленоїдний вентиль (1в) і відсікаючий клапан (1б). Газ, що поступає на горіння, відсікається при будь-яких аварійних причинах. Робота схеми описана при розгляді автоматизації камерних сушилок.
1.4. Обгрунтування теми проекту.
Завдання проекту полягає в тому, щоб правильно організувати і підтримувати в процесі виробництва необхідні параметри теплоносія,відповідальні за структурно-механічні якості в тунельних сушилках.
Він сприяє покращенню технологічного режиму і забезпеченню якості продукції. У наш час існує велика конкуренція, а із зростанням якості продукції збільшується на неї попит. Крім того зменшується собівартість продукції і зменшується кількість бракованих виробів, що є дуже важливим на підприємстві.
Постало питання переходу на автоматизовану роботу тунельних сушил за одним способом, який буде забезпечувати підтримку заданого режиму сушіння, незалежно від кваліфікації і суб'єктивних якостей персоналу.
Необхідність автоматизації процесу сушіння керамічних виробів на керамічному заводі гостро відчувається в зв'язку з тим, що основні втрати
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
створюються через брак

 
 

Цікаве

Загрузка...