WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота

Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота

пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони. Інструкції можуть містити як додаток план евакуації людей і матеріальних цінностей.
Інструкції про заходи пожежної безпеки поділяються на два види:
- загальні інструкції для підприємств, організацій, установ;
- інструкції для окремих цехів, виробничих дільниць, лабораторій, приміщень тощо;
- інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо.
У загальнооб'єктовій інструкції необхідно вказати основні положення з питань пожежної безпеки, у тому числі:
- порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд, протипожежних розривів, під'їздів до будівель, каналізацій;
- вимоги щодо утримання шляхів евакуації;
- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
- місця зберігання (на території) та допустиму кількість розташування там сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
- допустимість (місця) паління;
- порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;
- порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва;
- утримання та зберігання спецодягу;
- основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів;
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
- вимоги щодо зберігання пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів;
- правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, в тому числі автоматичних установок та первинних засобів пожежогасіння;
- порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи;
- порядку (системи) оповіщення людей про пожежну небезпеку та виклику пожежної охорони;
- порядку евакуації людей та матеріальних цінностей;
- порядку аварійного вимкнення електрообладнання, зупинення роботи технологічного обладнання.
Інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт необхідно розробляти з урахуванням різних вимог. За призначенням та часом проведення протипожежні Інструктажі Поділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули на підприємство, на виробничу практику і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.
Він проводиться на підставі діючих на підприємстві правил, інструкцій та Інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по підприємству покладені ці обов'язки і може поєднуватися зі вступним
інструктажем з охорони праці.
Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) підприємства.
Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.
Його повинні проходити:
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
- усі щойно прийняті на роботу (постійну чи тимчасову);
- працівники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;
- особи, що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;
- будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;
- учні (студенти) під час виробничої практики, а також перед проведенням з ними практичних занять в майстернях, лабораторіях.
Програма проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу (начальником цеху, відділу тощо), відповідальним за протипожежний стан, або керівником підприємства (його заступником).
Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів погоджуються з начальником об'єктової пожежної охорони або добровільної протипожежної дружини (за наявності таких формувань).
Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні:
- у разі введення в дію нових допрацьованихнормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень);
- у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
- на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо
виявлено незадовільне знання правил працівниками на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.
Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей. Обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному випадку окремо, залежно від причин, які викликали
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
необхідність його проведення.
До первинних засобів пожежогасіння відносяться: вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати) та пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири).
Для визначення видів та кількості первинних засобів пожежегасіння слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, Їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також розміри площ виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок.
Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок. Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, усі ці приміщення забезпечують вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими засобами пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.
Також встановлюють бочки з водою у виробничих, складських та інших приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього протипожежного водогону та за наявності горючих матеріалів, а також на території об'єктів у садибах індивідуальних жилих будинків, дачних будиночків. Їх кількість у приміщеннях визначається з розрахунку установки однієї бочки на 250-З00м захищуваної площі. Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009-83 повинні мати місткість не менше 0,2м3 і бути укомплектованими полегшеним відром місткістю не менше 0,008 м3.
Пожежні щити встановлюють на території об'єкта з розрахунку один щит на площу 5000 м2.
До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщують на ньому, слід включати вогнегасники - 3 шт., ящик з піском 1шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу повсті розміром 2м х 2м - 1шт., гаки - Зшт, лопати - 2шт., ломи - 2шт., сокири - 2шт. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1 або 3 м3 та бути укомплектованими совковою лопатою.
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

 
 

Цікаве

Загрузка...