WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота

Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки - Дипломна робота


Диплом
Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Вступ
Автоматизація є найвищою формою розвитку виробництва. Під автоматизацією розуміють здійснення тих чи інших процесів без безпосередньої участі людини. Автоматизований процес може бути дуже простим, наприклад, автоматичне підтримання температури в приміщенні, і дуже складним, наприклад, автоматичне управління літаком, яке виконується одним із складних автоматичних пристроїв - автопілотом.
Знаючи призначення, роботу, характеристики окремих елементів, можна шляхом їх комбінації здійснити любу необхідну систему автоматики, яка виконує певні визначені функції без безпосередньої дії людини.
Можна виділити такі переваги автоматизації в сучасній техніці:
1. НагляднІсть контролю над процесом, висока точність його здійснення в промисловості, наприклад, дозволяє покращити якість виготовлення продукції.
2. Можливість підвищення швидкості здійснюваного процесу.
3.Можливість управління процесами, які вимагають затрат значної потужності.
4.Можливість централізації управління декількома процесами в одному пункті.
5.Можливість автоматичної сигналізації І запису здійснюваного процесу.
Переваги автоматизації особливо яскраво . проявляються при використанні електричної енергії. Тому в даний час більшість автоматичних приладів являються електричними приладами, які мають в якості основних приладів електричні елементи. Використання електрики в автоматичних приладах дозволило здійснити:
1.Стандартизацію елементів вимірювання для вимірювання різних
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
фізичних величин.
2. Передачу електричного сигналу на велику відстань.
3.Перетворення електричного сигналу Із одного виду в інший і підсилення його для отримання значних потужностей.
4-Підвищення чутливості, точності і швидкості автоматичних пристроїв.
5.Зменшення габаритів і ваги автоматичних пристроїв.
Більшість автоматичних пристроїв можна розділити на п'ять основних типів:
1. Прилади автоматичного контролю за протіканням деякого фізичного процесу.
2. Розрахунково-виконуючі прилади, призначені для виконання математичних операцій з декількома величинами, які характеризують один або декілька процесів.
3. Прилади автоматичного управління, призначені для зміни управляючого процесу у відповідності Із змінами деяких фізичних величин.
4. Прилади автоматичного регулювання, призначені для зміни управляючого процесу по визначеному закону, або для підтримування постійного визначеного параметру цього процесу.
5. Прилади телеуправління, призначені для дистанційного управління деякими процесами.
Кожний автоматичний пристрій складається з окремих вузлів, або елементів. Якщо розглядати ці елементи з точки зору їх призначення або роботи автоматичного пристрою, не враховуючи їх конструкцію і принцип дії, то можна виділити наступні основні типи елементів: давач, дистанційна передача, реле, перетворювач, вимірний пристрій і виконавчий механізм.
Ефективність автоматизованого виробництва визначається двома категоріями: соціальною та економічною.
Соціальна ефективність автоматизації полягає у полегшенні праці робітників, підвищенні Її безпеки і санітарно-гігієнічних умов, а також загального і культурного рівня.
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
На автоматизованому виробництві робітник-оператор має бути не, тільки висококваліфікованим, але й володіти достатніми технічними знаннями, необхідними для керування автоматичними лініями і виявляти причини неполадок. Праця такого робітника стає більш змістовною, творчою і є різновидом інженерної праці. Тому автоматизація є одним з факторів стирання граней між розумовою І фізичною працею.
Економічна ефективність автоматизації передбачає покращення таких важливих економічних показників виробництва, як продуктивність праці робітників, технологічного устаткування, собівартість продукції, якість продукції та випуск продукції з одиниці площі.
Метою автоматизації є підвищення рентабельності виробництва тобто виготовлення великої кількості продукції при одночасному зменшенні затрат на виготовлення кожного виробу. Автоматизацію можна впроваджувати у виробничі процеси, модернізуючи існуюче устаткування (Існуючі універсальні верстати оснащують автоматичними пристроями) або проектуючи І впроваджуючи нові автоматичні лінії.
Цегла-один з найстаріших будівельних матеріалів. Виготовляють цеглу з глини, іноді добавляють різану солому. Здавна в багатьох країнах використовували необпалену цеглу. Але 4-5 тис. років тому в Стародавньому Єгипті застосовували І обпалену цеглу.
В нашій країні звичайна будівельна цегла має розміри 250-120-65мм. Це не просто так. Така цегла, не велика і не маленька і її зручно брати рукою.
Нажаль цеглинну кладку неможливо механізувати, але завдяки чудовим властивостям самої цегли (водостійка, міцна, морозостійка) приходиться миритися з ручною кладкою. В свою чергу виготовлення цегли є повністю механізованим процесом.
Крім звичайної будівельної, виготовляється вогнестійка, кислотостійка цегла. Вона буває різних форм і розмірів.
Але одним з основних завдань сучасного технологічного розвитку є автоматизація роботи основних технологічних агрегатів, яка забезпечує
39ДП.5.092503.01.213.ПЗ Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
встановлення оптимального проходження виробничих процесів, покращення
якості продукції і умов праці.
Автоматизація - це кінцевий етап розвитку того, чи Іншого виробництва. Вона є наслідком довгого і планомірного розвитку науки і, техніки. Ширина автоматизації управління виробничими процесами характеризує загальний рівень і культуру підприємства.
Ефективність здійснення автоматизації на різних заводах промисловості будівельних матеріалів не однакова, так як знаходиться в залежності від вихідних умов, технологічних рішень і обладнання, що використовується. Але не підлягає запереченню те, що автоматизація технологічних процесів підвищує: продуктивність і зменшує розхід вихідних матеріалів. При цьому різко скорочується кількість позапланової роботи обладнання і порушень технологічного процесу. Особливо важливо, що з, використанням автоматизації якість продукції стає більш високою і стабільною. Завдяки видачі з автоматизованого агрегату продукції рівномірної якості наступні процеси можуть бути значно спрощеними, а можливо й також автоматизованими.
Слід відмітити й інші досить важливі переваги, які притаманні впровадженню автоматизації. Це нові форми управління виробництвом і звільнення людини від важкої роботи на технологічному обладнанні.
Автоматизація призводить до зниження і ліквідації аварій. Ступінь автоматизації основних технологічних процесів при виробництві керамічних виробів не досягла ще високого рівня у зв'язку з тим, що на більшості діючих керамічних заводах використовуютьзастарілу технологію виробництва, машини і агрегати застарілих конструкцій, причому більшість з них є машинами періодичної дії. Компоновка основних цехів і ділянок заводів також не завжди придатна для впровадження автоматизації, через їх розкиданість по окремих приміщеннях.
На

 
 

Цікаве

Загрузка...