WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

1.8. Первинний перетворювач, датчик Д може мати вихідний уніфікований сигнал см.рис.1.8.а і неуніфікований сигнал см.рис.1.8.б. У другому випадку використовують нормуючі перетворювачі НП.
Нормуючий перетворювач НП виконує наступні функції: перетворить нестандартний неуніфікований сигнал (наприклад, mV, Ом) в стандартний уніфікований вихідний сигнал; здійснює фільтрацію вхідного сигналу; здійснює лінеаризацію статичноїхарактеристики датчика; стосовно термопари, здійснює температурну компенсацію холодного спаю.
Нормуючий перетворювач НП застосовується, також в наступних випадках: коли необхідно подати сигнал вимірюваної величини на декілька вимірювальних або регулюючих приладів; а також коли необхідно передати сигнал на великі відстані, наприклад сигнал від термопари передається на малі відстані - до 10м, а уніфікований сигнал постійного струму може передаватися на великі відстані - до 100м.
У сучасних промислових регуляторах нормуючий перетворювач НП як правило є обов'язковою складовою частиною вхідного пристрою регулятора.
1.7.1 Первинні перетворювачі для вимірювання температури:
По термодинамічних властивостях, використовуваних для вимірювання температури, можна виділити наступні типи термометрів:
o термометри розширення, засновані на властивості температурного розширення рідких і твердих тіл;
o термометри газові і рідинні манометричні;
o термометри конденсаційні;
o електричні термометри (термопари);
o термометри опору;
o оптичні монохроматичні пірометри;
o оптичні колірні пірометри;
o радіаційні пірометри.
1.7.2 Первинні перетворювачі для вимірювання тиску:
За принципом дії:
o рідинні (заснований на урівноваженні тиск стовпом рідини);
o поршневі (вимірюваний тиск врівноважується зовнішньою силою, що діє на поршень);
o пружинні (тиск вимірюється по величині деформації пружного елементу);
o електричні (заснований на перетворенні тиск в яку-небудь електричну величину).
По роду вимірюваної величини:
o манометри (вимірювання надмірного тиску);
o вакуумметри (вимірювання тиску розрядки);
o мановакуумметри (вимірювання як надмірного тиску, так і тиску розрядки);
o напорометри (для вимірювання малого надмірного тиску);
o тягоміри (для вимірювання малого тиску, розрядок, перепадів тиску);
o тягонапорометри;
o дифманометри (для вимірювання різниці або перепаду тиску);
o барометри (для вимірювання барометричного тиску).
1.7.3 Первинні перетворювачі для вимірювання витрати пари, газу і рідини:
Прилади, що вимірюють витрату, називаються витратовимірювачами. Ці прилади можуть бути забезпечені лічильниками (інтеграторами), тоді вони називаються витратовимірювачами-лічильниками. Такі прилади дозволяють вимірювати витрату і кількість речовини.
Класифікація перетворювачів для вимірювання витрати пари, газу і рідини:
o Механічні:
Об'ємні: ковшові, барабанного типа, мірники.
Швидкісні: по методу змінного або постійного перепаду тиску, напірні трубки, ротаційні.
o Електричні: електромагнітні, ультразвукові, радіоактивні.
1.7.4 Первинні перетворювачі для вимірювання рівня:
Під вимірюванням рівня розуміється індикація положення розділу двох середовищ різної щільності щодо якої-небудь горизонтальної поверхні, прийнятої за початок відліку. Прилади, що виконують це завдання, називаються рівнемірами.
Методи вимірювання рівня: поплавковий буйковий, гідростатичний, електричний і ін.
1.8 Виконавчі механізми. Регулюючі ограни
Виконавчими механізмами ЇМ в системах автоматичного регулювання САР і дистанційного керування називаються пристрої, що здійснюють переміщення регулюючого органу РО відповідно до сигналів, що поступають, від пристрою, що управляє.
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ І ВЛАСТИВІСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
2.1 Методи опису властивостей систем управління
Існують методи отримання математичного опису об'єктів і систем управління:
o аналітичні - базуються на використанні рівнянь, в т.ч. диференціальних
o експериментальні - припускають проведення серії експериментів на реальному об'єкті
o комбіновані методи - найбільш ефективні, коли, використовуючи аналітично отриману структуру об'єкту, її параметри визначають в ході експериментів на реальному об'єкті.
У теорії автоматичного управління використовуються різні методи опису властивостей систем управління:
o статичні характеристики
o динамічні характеристики
o диференціальні рівняння
o передавальні функції
o частотні характеристики
o словесний (текстове, табличне) опис.
Статичні, динамічні, частотні характеристики, диференціальні рівняння і передавальні функції є точні математичні методи опису властивостей систем.
Словесний опис, на відміну від математичних методів опису властивостей систем, допомагає зрозуміти принцип дії системи, її призначення, особливості функціонування і т.д. Проте, що саме головне, воно не дає кількісних оцінок якості регулювання, тому не придатна для вивчення характеристик систем і побудови систем автоматизованого управління.
2.2 Статичні характеристики
Статична характеристика елементу - називається залежність сталих значень вихідної величини від значення величини на вході системи, т.д.:
Сталий режим (Yуст) - це режим, при якому розбіжність між дійсним значенням регульованої величини і її заданим значенням буде постійним в часі.
Статичний елемент - у якого при постійній вхідній дії з часом встановлюється постійна вихідна величина. Наприклад, при подачі на вхід нагрівача різних значень напруги він нагріватиметься до відповідних цій напрузі значень температури.
Астатичний елемент - у якого при постійній вхідній дії сигнал на виході безперервно росте з постійною швидкістю, прискоренням і т.д.
Лінійний статичний елемент - називається безінерційний елемент, що володіє лінійною статичною характеристикою вигляду:
Yуст = k*X + b (2.2)
Як видно з формули (2.2), статична характеристика елементу має вид прямої з коефіцієнтом нахилу до і зсувом характеристики b.
Лінійні статичні характеристики, на відміну від нелінійних, зручніші для вивчення завдяки своїй простоті. Якщо модель об'єкта нелінійна, то зазвичай її перетворять до лінійного вигляду шляхом методу лінеаризації.
Система управління називається статичною, якщо при постійній вхідній дії помилка управління Е прагне до постійного значення, залежного від величини дії.
Система управління називається астатичною, якщо при постійній вхідній дії помилка управління Е прагне до нуля незалежно від величини дії.
2.3 Динамічні характеристики
Перехідний процес - це перехід системи від одного сталого режиму до іншого при яких-небудь вхідних діях. Перехідні процеси зображаються графічно у вигляді кривій

 
 

Цікаве

Загрузка...