WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

класифікація систем автоматичного регулювання і обє'ктів управління, логіка роботи різних типів регуляторів.
Представлені рекомендації за визначеннямдинамічних властивостей об'єкту, по вибору типу регулятора з відповідним законом регулювання, а також методи настройки регуляторів нададуть практичну допомогу користувачам при наладці і експлуатації різних систем управління.
Використовуючи представлену технічну інформацію про системи регулювання і методи їх настройки користувачі можуть настроювати регулятори на базі систем управління інших виробників.
ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ
Обслуговуючий персонал і налагоджувальники систем управління при виробництві робіт зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в інструкції по охороні праці і техніці безпеки, що діє на підприємстві, розробленої з урахуванням діючих будівельних норм і правил, Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, а також вимог інструкцій заводів-виготовників по експлуатації вживаного устаткування, пристосувань, механізованого інструменту, технологічного оснащення і засобів захисту, вживаних в процесі роботи.
При монтажі і експлуатації забороняється проводити калібрування і перебудову вхідних і вихідних аналогових каналів, змінювати конфігурацію регуляторів і систем, що управляють, при працюючих відповідних виконавчих механізмах технологічної установки.
При введенні в експлуатацію регуляторів, знятті динамічних, статичних характеристик об'єкту, перехідних характеристик (кривих розгону) необхідно:
o керуватися рекомендаціям і дозволами персоналу технологічної установки для проведення даного виду робіт, а також для того, щоб не порушити нормальної роботи технологічного процесу, не пошкодити устаткування, не поставити під загрозу життя персоналу технологічного об'єкту.
1 СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ
1.1 Структурна схема простої системи регулювання
1.1.1 Структурна схема простої замкнутої системи регулювання приведена на рис.1.1.
Система регулювання знаходиться в режимі автоматичного управління.
В процесі роботи система автоматичного регулювання порівнює поточне значення вимірюваного параметра Х із заданою дією (завданням SP, уставкою) і усуває розузгодження E (Е=SP-PV). Зовнішні збуджуючі дії Z також усуваються регулятором.
Наприклад, при регулюванні температури в печі, заданою дією (завданням SP) є необхідна температура повітря, вимірюваним і регульованим параметром X - поточна температура в печі, розузгодженням E є їх різниця, управляє величиною Y є напруга, що подається на нагрівальний елемент (наприклад, ТЕН).
Малюнок 1.1 - Структурна схема замкнутої системи регулювання
де: SP - задаюча дія; "задатчик" - ручний або програмний задатчик (у окремому випадку оператор системи управління); X - контрольований і регульований технологічний параметр; E=SP-PV - розузгодження; Y - сигнал, що управляє; Z - зовнішні збудження; ОУ- об'єкт управління.
1.1.2 Структурна схема простої розімкненої системи регулювання приведена на мал. 1.2.
Система регулювання знаходиться в режимі ручного управління.
В процесі роботи оператора аналізує (візуально) значення вимірюваного параметра Х (наприклад, на технологічному індикаторі), і при необхідності, за допомогою ручного задатчика, встановлює необхідне значення технологічного параметра Х. Внутрішні збуджуючі дії Z також усуваються оператором, уручну.
Наприклад, при ручному регулюванні температури в печі, задаючою дією SP є сигнал з ручного задатчика, вимірюваним і регульованим параметром X - поточна температура в печі, що управляє величиною Y є напруга, що подається з ручного задатчика на нагрівальний елемент (наприклад, ТЕН).
Малюнок 1 самовирівнючими.2- Структурна схема розімкненої системи регулювання
де: SP - дія, що управляє (задаючи); X - контрольований технологічний параметр; У - сигнал, що управляє; Z - зовнішні збудження; ОУ- об'єкт управління.
1.2 Основні терміни і визначення
У даному розділі приводяться основні терміни і визначення, використовувані в теорії автоматичного управління (ТАУ).
Сучасні системи управління технологічними процесами характеризуються великою кількістю і різноманітністю технологічних параметрів, систем регулювання і об'єктів регулювання.
1.2.1 Параметр технологічного процесу - фізична величина технологічного процесу, наприклад, температура, тиск, витрата, рівень, обєм, маса, рН, напруга і т.д. На рис.1.1 дана величина вказана як X або PV=X, де PV - Process Variable - змінна процесу.
Даний параметр називається вхідною дією (Х) - що подається на вхід системи або пристрою управління.
1.2.2 Параметр технологічного процесу, який необхідно підтримувати постійним, або змінювати за заданою програмою, або змінювати по певному закону, називається - регульованим параметром.
Значення регульованої величини в даний момент часу називається миттєвим значенням.
Значення регульованої величини, отримане в даний момент часу на підставі даних деякого вимірювального приладу називається її зміряним значенням.
Вимірюваний і (або) регульований параметр технологічного процесу може перетворюватися первинним приладом (датчиком) в який-небудь уніфікований сигнал. Якщо датчик видає неуніфікований сигнал (наприклад, термопари, термоперетворювачі опору, тензодатчики і ін.), то для приведення його до стандартного діапазону повинен бути встановлений відповідний нормалізатор (перетворювач) сигналів. Також можна використовувати вимірників-регуляторів з універсальним входом, які підтримують підключення більшості найбільш поширених типів первинних приладів (датчиків) без використання нормалізаторів сигналів.
1.2.3 Об'єкт управління (ОУ) або об'єкт регулювання - пристрій, необхідний режим роботи якого повинен підтримуватися ззовні спеціально організованими діями, що управляють.
1.2.4 Управління - формування дій по певному закону, що управляють, забезпечують необхідний режим роботи ОУ.
1.2.5 Автоматичне управління - управління, здійснюване без безпосередньої участі людини.
1.2.6 Регулятор - пристрій, що забезпечує підтримку заданого значення (SP) регульованої величини (PV) або автоматичну зміну її по заданому закону.
1.2.7 Завдання регулювання - доведення вихідної величини X об'єкта регулювання до наперед певного значення SP і утримання її на даному значенні з урахуванням впливу збуджуючих дій.
1.2.8 Система автоматичного регулювання (САР) - автоматична система із замкнутим ланцюгом дії (див. рис.1.1), в якій управління Y виробляється в результаті порівняння дійсного значення (PV=X) із заданим значенням SP. Основне призначення САР полягає в підтримці заданого постійного значення регульованого параметра або зміна його по певному закону.
1.2.9 Додатковий зв'язок в структурній схемі САР (див. рис.1.1), направлена від виходу до входу, називається

 
 

Цікаве

Загрузка...