WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

оскільки спектри збудження і шуму
можуть накладатися один на одного. Це протиріччя вирішується за допомогою теорії оптимального стохастичного управління, яка дозволяє добитися доброї швидкодії в системі при мінімально можливій дисперсії помилки регулювання.
Для зменшення впливу перешкод в практичних ситуаціях застосовуються два способи, заснованих на:
1) зменшенні коефіцієнта посилення регулятора , тобто, фактично, перехід на інтегральний закон регулювання, який малочутливий до шумів;
2) фільтрації вимірюваного сигналу.
Так, наприклад, в пневматичній системі "СТАРТ" існує спеціальний прилад ПФ 3.1 (прилад функціональний), званий блоком зворотного передування, який, фактично є фільтром низької частоти, що настроюється. Постійна часу приладу ПФ 3.1 змінюється в діапазоні від 3 секунд до 10 хвилин. Передавальна функція такого фільтру має вигляд:
Постійна часу настроюється залежно від спектру перешкод. За даними однієї з робіт, застосування блоку зворотного передування дозволило збільшити в 6 разів при збереженні колишньої
дисперсії помилки регулювання і збереженні стійкій роботі системи.
У загальному випадку, для багатовимірних систем, завдання оптимальної фільтрації вирішується за допомогою фільтру Калмана. Цей фільтр, разом з отриманням оцінок вектора стану об'єкту, забезпечує мінімальну дисперсію всіх його компонентів. Проте, для розрахунку параметрів фільтру, необхідне знання статистичних характеристик шумів, що в реальних умовах утруднене. Не дивлячись на це, в сучаснихбортових системах управління використовуються спеціальні вимірники статистичних характеристик перешкод, що дозволяє використовувати і безперервно уточнювати параметри фільтру Калмана.
У загальному випадку, з метою зниження рівня перешкод, необхідно також правильно вибирати місця установки датчиків і застосовувати екранування вимірювальних ліній.
7.4 Способи збільшення точності регулювання двохпозиційних регуляторів
Як указувалося в розділах 3.1-3.3 - процес позиційного (релейного) регулювання є коливаннями навколо заданої точки (див. мал. 3.4, 3.13, 3.17). Частота і амплітуда визначаються величинами часу транспортного запізнювання , максимальній швидкості R зміни параметра, постійною часу об'єкта Т, зони нечутливості DB.
Для поліпшення процесу позиційного регулювання, тобто для зменшення відхилень регульованого параметра PV від заданої точки SP необхідно зменшувати транспортне запізнювання і інерційність Т системи регулювання. Це можна зробити, змінивши конструкцію об'єкту регулювання або відповідним чином розмістивши датчик, наприклад, поблизу нагрівача.
За інших рівних умов, чим більше PVmax - максимально можливе значення регульованої величини, тим більше коливання в позиційних регуляторах. Це значення слід встановити по можливості рівним верхній межі діапазону регулювання.
Ці ж міркування також відносяться і до нижньої межі діапазону. Тобто встановивши постійний нагрівач і підключивши підігрівач до регулятора можна істотно поліпшити характеристики САР. Якщо, проте, потрібний широкий діапазон регулювання, можна застосувати чотирьохпозиційний регулятор, підключивши до нього два елементи, один з яких в два рази могутніше за інше.
ДОДАТОК А
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. ДСТУ 3626-97. Базові програмно-технічні комплекси локального рівня для розосереджених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги.
2. ГОСТ 23222-88. Характеристики точності виконання наказаної функції засобів автоматизації. Вимоги до нормування. Загальні методи контролю.
3. Автоматичні прилади, регулятори і машини, що управляють: Довідник /Под ред. Кошарського б.Д. -Изд. 3-і. -Л.: Машинобудування, 1976. -486 з.
4. Аязян г.К. Розрахунок автоматичних систем з типовими алгоритмами регулювання: Навчань. посіб. -Уфа.: Вид-во УНІ, 1986. -135 з.
5. Бесекерській в.А., Попов е.П. Теорія систем автоматичного регулювання. - M.: Наука, 1975.
6. Голубятников в.А., Шувалов в.В. Автоматизація виробничих процесів в хімічній промисловості: Підручник. -М.: Хімія, 1985. -352 з.
7. Дадаян л.Г. Автоматизація технологічних процесів: Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування. -Уфа.: Вид-во УНІ, 1985. - 225 з.
8. Кліначев Н. В. Теорія систем автоматичного регулювання і управління: Навчально-методичний комплекс. - Offline версія. - http://vissim.nm.ru/tau_lec.html, - Челябінськ, 2003.
9. Мазуров в.М. Курс лекцій. Кафедра АТМ. Тульський Державний університет.
10. Полоцкий л.М., Лапшенков г.І. Автоматизація хімічних виробництв. Навчань. посіб. -М.: Хімія, 1982.-296 з.
11. Промислові прилади і засоби автоматизації: Довідник / В.Я.Баранов, Т.Х.Безновськая, В.А.Бек і др.; Під общ. Ред. В.В.Черенкова. Л.: Машинобудування. Ленінгр. Отд-ніє.- 847с., мул.
12. Ротач в.Я. Автоматизація настройки систем управління. -М.: Енергоіздат, 1984.
13. Ротач в.Я. Розрахунок настройки промислових систем регулювання. -М.: Енергоіздат, 1984.
14. Рубашкин а.С. Методика наладки систем автоматичного регулювання прямоточних казанів.
15. Збірка завдань по теорії автоматичного регулювання і управління/ Під редакцією В.А.Бесекерського. - M.: Наука, 1978.
16. Стефані е.П. Основи побудови АСОВІ ТП: Навчань. посіб. -М.: Енергоіздат, 1982. -352 з.
17. Стефані е.П. Основи розрахунку настройки регуляторів. -М.: Енергоіздат, 1982.
18. Теорія автоматичного управління: Підручник. У 2-х частинах / Під ред. А.А.Воронова. -М.: Висш.шк., 1986. -Ч.1. - 367 з. - Ч.2. -504 з.
19. Шафрановський в.А. Довідник того, що налагоджує автоматики котельних установок.- Сімферополь: Таврія, 1987.- 176с.
20. Abdul Aziz Ishak, Muhammed Azlan Hussain. "Reformulation of the Tangent Method for PID Controller Tuning". Department of Chemical Engineering Faculty of Engineering, Universiti Malaya. 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. http://aabi.tripod.com
21. "Basics of Proportional-Integral-Derivative Control", Control Engineering, March 1998.
22. "Comparison of PID Control Algorithms", ExperTune, Inc., http://www.expertune.com/artCE87.html.
23. John G. Ziegler and Nathaniel B. Nichols, "Optimum Settings for Automatic Controllers", Trans. ASME, Nov. 1942, pp. 759-768.
24. John A. Shaw, "PID Algorithms and Tuning Methods. Process Control Solutions", Rochester, New York. 585-234-5864, http://www.jashaw.com/pid/tutorial/index.html, 2001.
25. Thomas B. Kinney, "Tuning Process Controllers", Process Automation Series, Foxboro-McGraw-Hill, Inc., 1985, pp. 19-24.
26. Vance VanDoren, "Zieglar-Nichols Methods Facilitate Loop Tuning", Control Engineering Online, Sept. 1998 http://www.controleng.com.

 
 

Цікаве

Загрузка...