WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів - Курсова робота

насоса
Параметрами настройки двохпозиційного імпульсного регулятора є:
o логіка роботи вихідного пристрою, яка представлена на мал. 3.5(а-г) в розділі 3.1.5.1, і може бути: менше заданого значення, більше заданого значення, в зоні встановлених значень, поза зоною встановлених значень
o тривалість імпульсу, що управляє (наприклад, від 1 до 100 секунд).
Як приклад на рис.3.9 приведений процес двохпозиційного імпульсного регулювання з логікою роботи більше заданого значення (MAX) і тривалістю імпульсу, що управляє, 2 секунди.
Малюнок 3.9- Процесу двохпозиційного імпульсного регулювання
3.1.5.6 Двохпозиційне ітераційне регулювання з обмеженням швидкості
У деяких моделях сучасних мікропроцесорних регуляторів використовується закон двохпозиційного ітераційного регулювання.
Основні програмовані параметри ітераційного регулятора наступні:
N - ступінь обмеження швидкості зміни параметра, наприклад N = 0…15, TPV - період часу між відлікамиобчислення ітерацій, TPV = 0… 15 сік, Н - ширина зони гістерезису.
Принцип і опис роботи двохпозиційної ітераційної системи регулювання температури в печі за допомогою нагрівача, описується таким чином:
Якщо Е ? 0 - вимкнути нагрівача (використовується зворотний тип регулювання). Якщо Е 0,2Т) і для об'єктів без самовирівнювання, оскільки регульована величина далеко виходить за необхідні межі регулювання. В цьому випадку застосовують регулятори з ПІ або ПІД законом регулювання.
3.2 Трьохпозиційні регулятори
3.2.1 Призначення. Принцип роботи
Трьохпозиційні регулятори забезпечують хорошу якість регулювання для інерційних об'єктів з малим запізнюванням.
Трьохпозиційні регулятори використовуються для управління елементами перемикачів -дискретными виконавчими пристроями:
o електромеханічними реле
o контакторами
o транзисторними ключами
o симисторными або тиристорными пристроями
o твердотільними реле і ін.
Трьохпозиційні регулятори використовуються для систем управління рівнем різних речовин, для систем управління нагріванням-охолоджуванням різних теплових процесів, холодильних установок, регулювання мікроклімату підігрівачем і вентилятором, для систем розподілу і змішування різних потоків речовин за допомогою триходових клапанів, кранів, змішувачів, реверсивних електродвигунів, сервоприводов і ін.
Трьохпозиційний регулятор включає за допомогою елементів перемикачів електродвигун виконавчого механізму на праве обертання (наприклад, відкриття регулюючого органу), зупинку або ліве обертання (відповідно - закриття регулюючого органу), три позиції (звідси і назва регулятора - трьохпозиційний) - електродвигун включений на праве обертання, повністю зупинений або включений на ліве обертання.
Принцип роботи трьохпозиційного регулятора розглянемо на ємності з водою, з постійно працюючим насосом підкачки - див. рис.3.10.
o Для вимірювання рівня в місткості встановлений датчик рівня. На лінії підкачки після насоса встановлений регулюючий клапан з електроприводом. При заданому рівні SP - "норма" - клапан знаходиться в деякому проміжному положенні.
o При зменшенні рівня нижче за уставки SPL "НИЖРІЙ РІВЕНЬ" включиться електродвигун сигналом Би (більше), відкриваючи клапан.
o При відновленні рівня електродвигун клапана зупиниться (зняттям сигналу Б) - рівень знаходитиметься в зоні SP "норма".
o Якщо рівень підвищиться вище за уставки SPH "ВЕРХНІЙ РІВЕНЬ", то клапан закриється, відключиться електродвигун сигналом М (менше).
Малюнок 3.10- Схеми управління регулятором рівня в місткості
Регулятор працює за принципом SPL "НИЖРІЙ РІВЕНЬ" - SP "норма" (середній рівень) - SPH "верхній рівень".
Величина ширини зони нечутливості (мертвої зони) DB (зона "норма") - є програмованим параметром настройки трьохпозиційного регулятора (див. мал. 3.10).
Збільшення ширини зони нечутливості DB зменшується точність регулювання і може привести до того, що в процесі роботи САР регулюючий орган без зупинки переміщатиметься від одного крайнього положення до іншого, тобто, не відрізнятиметься від двохпозиційного регулятора. До такого ж результату приводить значне збільшення швидкості регулюючого органу.
Діапазон нечутливості (мертва зона) DB встановлюється з центром в заданій точці.
Варіанти представлення зони нечутливості (DB):
o повне значення зони нечутливості (див. рис.3.10)
o половинне значення зони нечутливості (див. рис.3.12).
Структурна схема трьохпозиційної системи регулювання приведена на мал. 3.11.
Малюнок 3.11 - Структурна схема трьохпозиційної системи регулювання
де: АР - трьохпозиційний регулятор, ОУ - об'єкт управління, SP - вузол формування заданої крапки (завдання), Е - розузгодження регулятора, PV=X- регульована величина, сигнали Б (більше) і М (менше) - дії, що управляють, Z - збуджуюча дія.
Для запобігання "коливання" вихідного пристрою (наприклад, реле), що управляє, і виконавчого механізму поблизу точки його включення (дуже частого включення), передбачається гістерезис Н (див. розділ 3.2.3).
3.2.2 Алгоритми трьохпозиційного регулювання
Алгоритм трьохпозиційних регуляторів визначається статичною характеристикою: залежністю вихідних сигналів YМ (менше) і YБ (більше) від вхідного Х (див. мал. 3.12).
Малюнок 3.12 - Статичні характеристики трьохпозиційної системи регулювання
На малюнку 3.12-а представлена статична характеристика трьохпозиційної системи регулювання при зворотному напрямі регулювання. Зона регулювання без перекриття.
На малюнку 3.12-б представлена статична характеристика трьохпозиційної системи регулювання при прямому напрямі регулювання. Зона регулювання з перекриттям.
Вибір напряму регулювання здійснюється в різних мікропроцесорних регуляторах по різному (див. керівництво по експлуатації на відповідну модель регулятора):
o за допомогою параметра "прямо-зворотнє регулювання"
o за допомогою знаку параметра "зона нечутливості регулятора". При завданні позитивного значення параметра забезпечується зона регулювання без перекриття, при завданні негативного значення - забезпечується зона регулювання з перекриттям.
Алгоритм трьохпозиційних регуляторів при зворотному напрямі регулювання (див. рис.3.12-а) виглядає таким чином:
Вихідна величина YB рівна максимальній дії - нагрівач включений:
o YE = max при XSP-DB+H, де Н-значення гістерезису.
Вихідна величина YM рівна максимальній дії - охолоджувач включений:
o YM = max при X>SP+DB, де DB-значення ширини зони нечутливості.
Вихідна величина YM рівна мінімальній дії - охолоджувач вимкнений:
o YM = 0 при XSP1 Відключений Включений Включений
XSP2 Відключений Відключений Включений
XSP3 Відключений Відключений Відключений
XТаблиця станів

 
 

Цікаве

Загрузка...