WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Складання плану розкрою сировини - Реферат

Складання плану розкрою сировини - Реферат

розкрою пиловочника буде тим ближче до оптимального, чим більше буде в наявності варіантів розкрою колод (поставів) для кожної розміном якісної групи сировини.
Вибір оптимальних поставів для розкрою партії колод здійснюється на ЕОМ. Для розв'язку задачі необхідно скласти математичну модель оптимізації в явному виді. Значення коефіцієнтів рівнянь беремо з таблиць розрахунку постілки, а об'ємисировини та пиломатеріалів з відповідних специфікацій.
В результаті розв'язку отримуємо об'єм пиловочника, який необхідно розпиляти і-им поставом та загальний об'єм сировини для виконання всієї специфікації пиломатеріалів.
1.5.Складання плану розкрою сировини
За результатами оптимізації пиловочника складаються план розкрою колод на пиломатеріали (табл. 5). У випадку відсутності змоги провести оптимізацію на ЕОМ план розкрою складають за методикою, яка приводиться в технічній температурі [1,2,4,5]
Таблиця 5. План розкрою колод на пиломатеріали
№ поставу Діаметр колоди, см d Довжина колоди, м, L Сорт Необхідна кількість колод за поставом Задано пиломатеріалів
Товщина, мм
Ширина, мм
М. куб штук Довжина, мм
Об'єм, м. куб
Отримано пиломатеріалів, м. куб
Всього, м. куб В тому числі окремих сортиментів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Об'ємний вихід пиломатеріалів по плану розкрою сировини визначається за виразом:
(1.7)
де V - загальний об'єм пиломатеріалів, м3; Q - об'єм колод на задану програму, м3.
1.6.Вибір і обґрунтування безвідходної технології
Баланс деревини при розкрою пиловочника можна представити наступним виразом:
(1.8)
де Q - об'єм пиловочника, м3, Vnm - об'єм товарних пиломатеріалів, м3; Vk - об'єм кускових відходів, м3; Vnm - втрати деревини на усихання, м3 (величину втрат на розпил і усихання пило продукції для кінцевої вологості деревини W - 22% можна прийняти для: хвойних і м'яколистяних порід -6...7%; твердолистяних порід - 7...8% від об'єму пиловника).
Об'єм тирси при розпилі пиловочника на пиломатеріали можна визначити за формулами:
(1.9)
" при розпилюванні колод в розвал
(1.10)
" при розпилюванні колод з брусовкою:
" на першому проході
(1.11)
" на другому проході
(1.12)
" при обрізці дощок
(1.13)
" при торцюванні дощок
(1.14)
де dср - діаметр колоди на середины її довжини, м; Z, Z1, Z2, Z3, - відповідно кількості пил при розпилюванні колоди, при випилюванні та розпилюванні бруса, обрізці дощок, шт.; П - ширина пропилу, м; Lк - дожвина колоди, м м; Нбр - висота бруса, м; а - середня товщина дощок, м; Lд - середня довжина дощок, м; nд - кількість дощок з однієї колоди.
Об'єм тирси при розкрої пиломатеріалів на заготовки приймаємо за нормативами:
" при переробці:
" необрізних дощок - 10%;
" обрізних - 6% від їх об'єму.
Об'єм кускових відходів.
(1.15)
Об'єм технологічної тріски при переробці кускових відходів складає:
(1.16)
де Кnm - коефіцієнт виходу технологічної тріски, Кnm=0,85 - для ДсТП і ДВП;
Розрахунковий баланс деревини зводимо в таблицю 6.
Таблиця 6. Баланс деревини розкрою пиловочника
№ п/п Види продукції, відходів і втрат Об'єм продукції, відходів і втрат
М3 %
1 Продукція: а) пиломатеріали, всього:
В тому числі:
* товарні пиломатеріали
* на виробництво заготовок
б) заготовки
в)технологічна тріска
2 Відходи:
а) куксові
б) тирса
в) відсів від технологічної тріски
3 Втрати
Всього 100,0
Проект комплексного використання пиловника
(1.15)
де Vcm - об'єм відсіву від технологічної стріски, м3
Коефіцієнт комплексного використання пиловочника визначається при використанні відходів з врахуванням конкретних умов. Напрями використання кожного виду відходів необхідно обґрунтувати [1,2,3,4,6,8].
2. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПИЛОПРОДУКЦІЇ
2.1.Розробка структурної схеми технологічного процесу
Під структурною схемою технологічного процесу розуміють схему розміщення технологічного обладнання з показом транспортних шляхів (зв'язків) переміщення колод, пиломатеріалів, заготовок і відходів.
При розробці структурної схеми технологічного процесу враховується характеристика сировини і пило продукції, та основного обладнання [1,2,3,4,6,8].
Ділянка підготовки сировини до розпилювання - одна з основних в лісопильно-деревообробному виробництві. Вона забезпечує ритмічну роботу лісопильно-розкрійного цеху згідно плану розкрою колод. При розробці структурної схеми необхідно передбачити створення всіх умов для повного збереження якості сировини на період знаходження на складі, її сортування, своєчасну подачу в розпилювання. А також визначення розмірів і якості кожної колоди з метою її раціонального розкрою.
При виробі способів зберігання сировини на складі і сортувальних пристроїв необхідно враховувати потужність цеху, способи доставки сировини і її характеристику. Так, для розвантаження транспорту і укладання пиловочника в штабеля використовують консольно-козлові, баштові, мостові крани, а також лісонавантажувачі з щелепними захоплювачами. Для сортування колод використовуються спеціальні сортувальні пристрої типу УПС-2-3, АСЛ, ЛТ-86, БС-60 або РБ-2-12 і ін. Вибір цих пристроїв ведеться в залежності від потужності лісопильного цеху. Для обміру колод використовують лічильники різних типів, я вітчизняні (ТС-72), так і закордонні (REMA). Подача колод в лісопильний цех здійснюється ланцюговими поздовжніми конвеєрами БА-40, БА-60, БА-100.
На лісопильних потоках на базі лісопильних рам макже розпилювати пиловочник майже всіх розмірів (d<=70 см) і якості на необрізні та обрізні пиломатеріали.
На фрезерно-пильниз лініях (ЛФП, ЛАПБ-2М) можна розпилювати колоди від 14 до 30 см на обрізні пиломатеріали і технологічну тріску. Ці лінії високопродуктивні, але вихід пиломатеріалів на них на 3...5% нижчий ніж на лісопильних рамах.
На однопильнизх стрічкопилкових верстатах доцільно розпилювати хвойні породи діаметром більше 30 см, низькоякісну сировину і пиловочник твердолистяних порід деревини розвальним, брусовим, а також круговим чи сегментним способами. Спарені стрічкопилкові верстати доцільно застосувати для розкрою колод діаметром 30...40 см з брусовою або врозвал, як хвойних так і листяних порід.
Використання стрікопилкових верстатів найбільш ефективне в потоках з комбінованим обладнанням на першому проході для випилювання брусів, сегментів або товстих горбиків.
Багатопильні круглопилкові верстати використовуються для

 
 

Цікаве

Загрузка...