WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

умовних знаків на плані підприємства чи дільниці по місцю події. Вивішені на стіні такі плани постійно сигналізують (нагадують) про місця нещасних випадків. Повторення нещасних випадків увизначених місцях буде свідчити про неблагополуччя з охороною праці на даних об'єктах. На ці місця звертають особливу увагу, вивчають причини травматизму. Шляхом додаткового обстеження зазначених місць виявляють причини, що викликали нещасні випадки, і намічають поточні і перспективні заходи щодо усунення нещасних випадків для кожного окремого об'єкта.
Статистичний метод ґрунтується на вивченні матеріалів реєстрації й обліку нещасних випадків, зібраних за тривалий час (за півроку, рік), і систематизації нещасних випадків за професією, стажем, статтю, віком, характером робіт, технічними чинниками, характером травм (враження струмом, порізи, уколи і т.д.). По актах складається звіт за формою 7-ТВР. При цьому методі необхідно врахувати не тільки число нещасних випадків, але і зв'язати їх із числом працюючих на даному підприємстві і вагою отриманих травм, для чого користуються відносними показниками нещасних випадків, обумовленими формою 7-ТВР.
Визначення відносних показників травматизму
За даними форми 7-ТВР визначають показники травматизму.
Показник частоти Пч - це число потерпілих при нещасних випадках, зв'язаних із виробництвом, що доводяться на 1000 працюючих;
Показник ваги Пт - це середнє число робочих днів непрацездатності, що доводяться на один нещасливий випадок;
Показник непрацездатності Пн - це число людиноднів непрацездатності, що доводяться на 1000 працюючих.
Безпосередньо в Івано-Франківській дистанції сигналізації і зв'язку користуються в більшості статистичним та частково монографічним методом аналізу виробничого травматизму. Щоквартально проводяться у всі виробничі підрозділи надсилаються телеграми з аналізом нещасних випадків, які сталися не тільки в господарстві зв'язку, але й на залізниці в цілому. На основі цього аналізу розробляються заходи з охорони праці, призначення яких запобігти випадкам виробничого травматизму та покращити умови праці. До таких заходів відносяться позапланові інструктажі з техніки безпеки, медичні огляди працівників, технічні навчання, удосконалення пристроїв та систем, що покликані забезпечити безпечні умови праці та ін.
5.2 Заходи техніки безпеки.
Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають впливові небезпечних виробничих чинників на процес виробництва.
Небезпечний виробничий чинник (небезпечний чинник) - виробничий чинник, вплив якого на працюючого приводить до травми.
Виробнича травма - травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці.
Виробнича небезпека - можливість впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників.
Безпека праці - стан умов праці, при якому відсутня виробнича небезпека.
Зниженню або усуненню травматизму сприяє автоматизація виробничих процесів і керування устаткуванням, що виключає необхідність участі людини в роботі окремих частин устаткування, машин, механізмів і установок, а отже, виключає причини нещасних випадків, зв'язаних з обслуговуванням верстатів, машин, механізмів і установок під час їхньої роботи. До роботи допускаються особи, що добре знають конструкцію устаткування, вимоги техніки безпеки і безпечні прийоми роботи, при експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті устаткування.
Так як основна частина устаткування дистанції сигналізації і зв'язку безпосередньо зв'язана з електричним струмом, то знанням правил електробезпеки в дистанції приділяється особлива увага.
Електричні мережі й установки підрозділяються по напрузі, частоті і напрямку струму, виконанню мережі і по ступені небезпеки поразки електричним струмом.
По напрузі електромережі й установки можуть бути вище 1000В, до 1000В, 36В та 12В.
Мал. 5.2.1. Схеми: а - трьохпровідної мережі напругою вище 1000 В с заземленою нейтраллю; б - трьохпровідної мережі напругою до 1000 В с ізольованою нейтраллю; в - чотирьохпровідної мережі до 1000 В с глухозаземленною нейтраллю.
По частоті електроструму мережі й установки підрозділяються на наступні групи:
50 Гц - найбільш поширена частота;
200; 400; 600 Гц - підвищена частота;
3 106 - 3 107 Гц - висока частота (ВЧ);
3 107 - 3 108 Гц - дуже висока частота (ОВЧ);
3 108 - 3 109 Гц - ультрависока частота (УВЧ);
3 109 - 3 1010 Гц - надвисока частота (СВЧ);
3 1010 - 3 1011 Гц - край висока частота (КВЧ);
3 1011 - 3 1012 Гц - над крайвисока частота (СКВЧ).
По напрямку струму мережі установки можуть бути змінного і постійного струму. У залежності від режиму нейтралі при напрузі вище 1000В відповідно до ПУЕ застосовують мережі трьохпровідні (мал. 5.2.1,а) із заземленою нейтраллю. При напрузі до 1000В відповідно до ПУЕ застосовують мережі трьохпровідні з ізольованою нейтраллю (мал. 5.2.1,б) і чотирьохпровідні з глухозаземленою нейтраллю (мал. 5.2.1,в). Нейтральна точка мереж трьохпровідних (мал. 5.2.1,б) з ізольованою нейтраллю не має зв'язку з землею. Такі мережі застосовують при незначних ємнісних струмах, коли можливо підтримати ізоляцію в гарному стані, коли мережі не схильні до впливу агресивних середовищ. Ці мережі знаходяться під постійним наглядом, вони більш безпечні, тому їх рекомендують застосовувати в торф'яній, вугільній і лісовій промисловості.
Мережі чотирьохпровідні з глухозаземленою нейтраллю застосовують там, де неможливо забезпечити гарну ізоляцію через високу вологість, агресивне середовище, коли внаслідок великої розгалуженості ємнісні струми досягають великих значень, небезпечних для людини, коли неможливо швидко відшукати й усунути пошкодження ізоляції (наприклад, міські і сільські мережі, мережі великих підприємств).
Виробнича санітарія. Гігієна праці ґрунтується на вивченні виробничого середовища і його впливу на умови праці, здоров'я робітників із метою розробки комплексу організаційних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, необхідних для оздоровлення і підвищення продуктивності праці. Як наукова дисципліна гігієна праці - це база для практичної і законодавчої роботи в області санітарної охорони і гігієнічної раціоналізації праці. До технології й організації виробництва відносяться механізація технологічних процесів, впровадження напівавтоматичних і автоматичних способів виробництва, дистанційного керування устаткуванням і т.д.
У тісному зв'язку з технологією виробництва знаходиться трудовий процес, що вимагає визначеної нервово-психічної напруги, напруги окремих органів і систем, положення тіла при роботі і т.д. До санітарно-гігієнічних умов праці відносяться: вплив на організм людини метеорологічного чинника (температури, вологості, швидкості руху повітря, барометричного тиску), забруднення повітря парами, газами, пилом, вплив шуму, вібрації, електромагнітних

 
 

Цікаве

Загрузка...